Наредба № 22 от 24.09.2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.2. "Meрки, предназначени за опазване и развитие на водната фауна и флора" по Приоритетна ос № 3 "Мерки от общ интерес" от Оперативната програма за
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-11
ДВ, бр. 79 от 6.10.2009 г., ДВ, бр. 44 от 11.6.2010 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.