Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-09
ДВ, бр. 27 от 9.4.2010 г., ДВ, бр. 92 от 23.11.2012 г., ДВ, бр. 8 от 28.1.2014 г., ДВ, бр. 55 от 4.7.2014 г., ДВ, бр. 37 от 22.5.2015 г., ДВ, бр. 42 от 3.6.2016 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.