Правилници

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 3)
<<първа <предишна 1 2  3  следваща> последна>>
 Правилник № 0-33 от 1971 г. за проектиране и устройство на медицински рентгенови кабинети и експлоатация на медицински рентгенови уредби с максимално върхово напрежение до 300 KV (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-27

 Правилник № 0-34 от 1971 г. за лъчезащита при използуване на рентгенови лъчи с енергия до 300 КеV за медицински цели (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-27

 Правилник за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-18

 Правилник за администрацията в съдилищата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-21

 Правилник за администрацията на Върховния административен съд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-30

 Правилник за администрацията на Върховния административен съд (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-17

 Правилник за администрацията на Върховния административен съд (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-18

 Правилник за администрацията на Върховния касационен съд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-12

 Правилник за администрацията на Върховния касационен съд (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-18

 Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-20

 Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-22

 Правилник за дейността и организацията на работа на Националния съвет за хората с увреждания, реда за признаване на национална представителност на организациите на и за хората с увреждания и контрола за спазването на критериите за национална представителн
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-01

 Правилник за дейността и организацията на работа на Център "Фонд за лечение на деца" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-18

 Правилник за дейността и организацията на работа на Център "Фонд за трансплантация"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-16

 Правилник за дейността и структурата на държавното предприятие "Строителство и възстановяване"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-19

 Правилник за дейността и устройството на НИСМ "Н. И. Пирогов"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Правилник за дейността и устройството на хигиенно-епидемиологичните инспекции (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-18

 Правилник за дейността на Висшия медицински съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Правилник за дейността на Висшия съвет по фармация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-27

 Правилник за дейността на военнослужещите и цивилните служители в Службата на военния аташе към дипломатическите представителства на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-21

 Правилник за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-28

 Правилник за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-30

 Правилник за дейността на Комисията за защита на личните данни и нейната администрация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-23

 Правилник за дейността на Научно-практическия център по здравноосигурителна система
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Правилник за дейността на Националната служба за социално подпомагане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Правилник за дейността на Националния съвет по рехабилитация и социална интеграция и критериите за представителство в него (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-29

 Правилник за дейността на Почивна база "Морско утро" - гр. Китен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-01

 Правилник за дейността на социалните учебно-професионални заведения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Правилник за дейността на Съвета по аптечно дело
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Правилник за дейността на Съвета по допълнително социално осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Правилник за дейността на Съвета по международни осиновявания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-16

 Правилник за дейността на Съвета по осиновяване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-11

 Правилник за дейността на управителния съвет на фонд "Условия на труд"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-04

 Правилник за дейността на Фонд "Условия на труд"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-18

 Правилник за дейността на фонд "Условия на труд" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-18

 Правилник за дейността, структурата и организацията на Държавна агенция "Електронно управление" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-20

 Правилник за използване, поддържане и актуализиране на Националната класификация на професиите и длъжностите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-26

 Правилник за определяне на условията и реда за предоставяне на ваучери за обучение по Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021 - 2027 г., Националния план за възстановяване и устойчивост и Фонда за справедлив преход
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-07

 Правилник за организация на дейността на администрацията на Инспектората към Висшия съдебен съвет (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-07

 Правилник за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-22

 Правилник за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-05

 Правилник за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-06

 Правилник за организацията и дейността на администрацията на Върховния административен съд (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-29

 Правилник за организацията и дейността на администрацията на Националната следствена служба и на окръжните следствени служби (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-18

 Правилник за организацията и дейността на администрацията на Прокуратурата на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-18

 Правилник за организацията и дейността на администрацията на Прокуратурата на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-18

 Правилник за организацията и дейността на домовете за деца
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-13

 Правилник за организацията и дейността на държавните детски градини към Министерството на отбраната и условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в държавните детски градини към Министерството на отбраната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-20

 Правилник за организацията и дейността на държавните предприятия към Селскостопанската академия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-10

 Правилник за организацията и дейността на Националната комисия за борба с трафика на хора
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-13

 Правилник за организацията и дейността на Националния осигурителен институт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-29

 Правилник за организацията и дейността на Националния съвет по миграция, граници, убежище и интеграция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-13

 Правилник за организацията и дейността на омбудсмана
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-26

 Правилник за организацията и дейността на омбудсмана (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-18

 Правилник за организацията и дейността на Съвета за българския жестов език
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-26

 Правилник за организацията и дейността на съветите за тристранно сътрудничество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-23

 Правилник за организацията и дейността на фонд "Социална закрила"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-16

 Правилник за организацията и дейността по предотвратяване и ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и катастрофи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-18

 Правилник за организацията на дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет и за дейността на администрацията и на експертите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-02

 Правилник за организацията на дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет и за дейността на администрацията и на експертите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-27

 Правилник за организацията на дейността на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-03

 Правилник за организацията на контролните органи по радиационна безопасност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Правилник за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-20

 Правилник за организацията на трудотерапията и помощната стопанска дейност в системата на социалните грижи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Правилник за организацията, задачите и функциите на Инспекция за специализиран технически надзор при дирекция "Управление на собствеността и социални дейности" в Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

 Правилник за охраната на труда на учащите се при провеждане на производствено обучение и производствена практика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Правилник за прилагане на Закона за ветераните от войните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-02

 Правилник за прилагане на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-12

 Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-15

 Правилник за прилагане на Закона за електронната идентификация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-24

 Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-06

 Правилник за прилагане на Закона за замяна на воинските задължения с алтернативна служба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-19

 Правилник за прилагане на Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-30

 Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-02

 Правилник за прилагане на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-14

 Правилник за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-30

 Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-24

 Правилник за прилагане на Закона за Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-09

 Правилник за прилагане на Закона за народната просвета
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-05

 Правилник за прилагане на Закона за народното здраве
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-07

 Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-26

 Правилник за прилагане на Закона за научните степени и научните звания (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-09-24

 Правилник за прилагане на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-17

 Правилник за прилагане на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-24

 Правилник за прилагане на Закона за семейни помощи за деца
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-31

 Правилник за прилагане на Закона за социалните услуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-17

 Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-19

 Правилник за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-13

 Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-01

 Правилник за приютите за временно настаняване и центровете за закрила и помощ на жертвите на трафика на хора
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-22

 Правилник за работата на горските пазачи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Правилник за социално обслужване на лица и семейства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Правилник за структурата и организацията на дейността на служба "Сигурност - Военна полиция и Военно контраразузнаване" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-14

 Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на Национална агенция "Пътна инфраструктура" и на нейната администрация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-18

 Правилник за структурата, организацията и дейността на Националния съвет за закрила на детето
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-12

 Правилник за структурата, организацията и дейността на Националния съвет за закрила на детето (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-27

 Правилник за структурата, устройството и дейността, правомощията и задълженията на органите за управление на Държавно предприятие "Държавна петролна компания"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-29

 Правилник за съдебната администрация в районните, окръжните, военните и апелативните съдилища (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-29

 Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-09

 Правилник за условията и реда за работа на Етичната комисия по трансплантация към Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-29

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 3)
<<първа <предишна 1 2  3  следваща> последна>>

Общо: 270 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА