Закон за опазване на земеделските земи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-29
ДВ, бр. 112 от 23.12.2003 г., ДВ, бр. 18 от 28.02.2006 г., ДВ, бр. 29 от 7.04.2006 г., ДВ, бр. 30 от 11.04.2006 г., ДВ, бр. 13 от 9.02.2007 г., ДВ, бр. 64 от 7.08.2007 г., ДВ, бр. 36 от 4.4.2008 г., ДВ, бр. 43 от 29.4.2008 г., ДВ, бр. 10 от 6.2.2009 г., ДВ, бр. 103 от 29.12.2009 г., ДВ, бр. 87 от 5.11.2010 г., ДВ, бр. 19 от 8.3.2011 г., ДВ, бр. 39 от 20.5.2011 г., ДВ, бр. 22 от 16.3.2012 г., ДВ, бр. 38 от 18.5.2012 г., ДВ, бр. 91 от 20.11.2012 г., ДВ, бр. 27 от 15.3.2013 г., ДВ, бр. 66 от 26.7.2013 г., ДВ, бр. 98 от 28.11.2014 г., ДВ, бр. 14 от 20.2.2015 г., ДВ, бр. 61 от 11.8.2015 г., ДВ, бр. 100 от 18.12.2015 г., ДВ, бр. 61 от 5.8.2016 г., ДВ, бр. 58 от 18.7.2017 г., ДВ, бр. 96 от 1.12.2017 г., ДВ, бр. 17 от 23.2.2018 г., ДВ, бр. 77 от 18.9.2018 г., ДВ, бр. 83 от 9.10.2018 г., ДВ, бр. 21 от 12.3.2021 г., ДВ, бр. 102 от 23.12.2022 г., ДВ, бр. 86 от 13.10.2023 г., ДВ, бр. 102 от 8.12.2023 г., ДВ, бр. 106 от 22.12.2023 г., ДВ, бр. 16 от 23.2.2024 г., ДВ, бр. 33 от 12.4.2024 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.