Постановление № 221 на МС от 30.11.1999 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на външните работи и за преобразуване и закриване на административни структури към министъра на външните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-20
ДВ, бр. 10 от 28.1.2005 г., ДВ, бр. 49 от 14.6.2005 г., ДВ, бр. 84 от 21.10.2005 г., ДВ, бр. 19 от 2.03.2006 г., ДВ, бр. 83 от 20.10.2009 г., ДВ, бр. 105 от 29.12.2011 г., ДВ, бр. 80 от 13.9.2013 г., ДВ, бр. 7 от 20.1.2017 г., ДВ, бр. 5 от 15.1.2019 г., ДВ, бр. 101 от 27.12.2019 г., ДВ, бр. 36 от 13.5.2022 г., ДВ, бр. 38 от 20.5.2022 г., ДВ, бр. 95 от 14.11.2023 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.