Наредба № 38 от 25.07.2007 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-26
ДВ, бр. 67 от 17.08.2007 г., ДВ, бр. 60 от 4.7.2008 г., ДВ, бр. 39 от 26.5.2009 г., ДВ, бр. 89 от 11.11.2011 г., ДВ, бр. 52 от 10.7.2015 г., ДВ, бр. 4 от 15.1.2016 г., ДВ, бр. 63 от 12.8.2016 г., ДВ, бр. 51 от 5.6.2020 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.