Постановление № 215 на МС от 12.10.2005 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на държавната администрация и административната реформа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-19
ДВ, бр. 83 от 18.10.2005 г., ДВ, бр. 96 от 1.12.2005 г., ДВ, бр. 40 от 16.05.2006 г., ДВ, бр. 99 от 8.12.2006 г., ДВ, бр. 28 от 3.04.2007 г., ДВ, бр. 108 от 19.12.2007 г., ДВ, бр. 17 от 19.2.2008 г., ДВ, бр. 37 от 8.4.2008 г., ДВ, бр. 58 от 27.6.2008 г., ДВ, бр. 14 от 20.2.2009 г., ДВ, бр. 64 от 11.8.2009 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.