Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-17
ДВ, бр. 8 от 30.01.2004 г., ДВ, бр. 71 от 1.09.2006 г., ДВ, бр. 67 от 17.08.2007 г., ДВ, бр. 2 от 6.1.2012 г., ДВ, бр. 46 от 23.6.2015 г., ДВ, бр. 73 от 4.9.2018 г., ДВ, бр. 5 от 17.1.2020 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.