Наредба № 24 от 8.03.2006 г. за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-06
ДВ, бр. 25 от 24.03.2006 г., ДВ, бр. 36 от 2.05.2006 г., ДВ, бр. 55 от 6.07.2007 г., ДВ, бр. 3 от 11.1.2008 г., ДВ, бр. 55 от 19.7.2011 г., ДВ, бр. 97 от 8.11.2013 г., ДВ, бр. 90 от 31.10.2014 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.