Закон за защита на потребителите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-23
ДВ, бр. 99 от 9.12.2005 г., ДВ, бр. 30 от 11.04.2006 г., ДВ, бр. 51 от 23.06.2006 г., ДВ, бр. 53 от 30.06.2006 г., ДВ, бр. 59 от 21.07.2006 г., ДВ, бр. 105 от 22.12.2006 г., ДВ, бр. 108 от 29.12.2006 г., ДВ, бр. 31 от 13.04.2007 г., ДВ, бр. 41 от 22.05.2007 г., ДВ, бр. 59 от 20.07.2007 г., ДВ, бр. 64 от 7.08.2007 г., ДВ, бр. 36 от 4.4.2008 г., ДВ, бр. 102 от 28.11.2008 г., ДВ, бр. 23 от 27.3.2009 г., ДВ, бр. 42 от 5.6.2009 г., ДВ, бр. 82 от 16.10.2009 г., ДВ, бр. 15 от 23.2.2010 г., ДВ, бр. 18 от 5.3.2010 г., ДВ, бр. 97 от 10.12.2010 г., ДВ, бр. 18 от 1.3.2011 г., ДВ, бр. 38 от 18.5.2012 г., ДВ, бр. 56 от 24.7.2012 г., ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г., ДВ, бр. 27 от 15.3.2013 г., ДВ, бр. 30 от 26.3.2013 г., ДВ, бр. 61 от 25.7.2014 г., ДВ, бр. 14 от 20.2.2015 г., ДВ, бр. 57 от 28.7.2015 г., ДВ, бр. 60 от 7.8.2015 г., ДВ, бр. 102 от 29.12.2015 г., ДВ, бр. 59 от 29.7.2016 г., ДВ, бр. 74 от 20.9.2016 г., ДВ, бр. 8 от 24.1.2017 г., ДВ, бр. 58 от 18.7.2017 г., ДВ, бр. 103 от 28.12.2017 г., ДВ, бр. 7 от 19.1.2018 г., ДВ, бр. 20 от 6.3.2018 г., ДВ, бр. 37 от 4.5.2018 г., ДВ, бр. 17 от 26.2.2019 г., ДВ, бр. 45 от 7.6.2019 г., ДВ, бр. 100 от 20.12.2019 г., ДВ, бр. 13 от 14.2.2020 г., ДВ, бр. 52 от 9.6.2020 г., ДВ, бр. 20 от 9.3.2021 г., ДВ, бр. 23 от 19.3.2021 г., ДВ, бр. 20 от 11.3.2022 г., ДВ, бр. 84 от 6.10.2023 г., ДВ, бр. 102 от 8.12.2023 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.