Постановление № 289 на МС от 14.07.1997 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-17
ДВ, бр. 51 от 15.06.2004 г., ДВ, бр. 5 от 17.01.2006 г., ДВ, бр. 71 от 1.09.2006 г., ДВ, бр. 88 от 31.10.2006 г., ДВ, бр. 44 от 9.5.2008 г., ДВ, бр. 1 от 6.1.2009 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.