Постановление № 168 на МС от 20.07.2005 г. за отделяне на далекосъобщителните обекти с отбранително предназначение и инсталирани мощности за военно време от далекосъобщителната мрежа на "Българска телекомуникационна компания" - АД, София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-06
ДВ, бр. 62 от 29.7.2005 г., ДВ, бр. 96 от 1.12.2005 г., ДВ, бр. 2 от 6.01.2006 г., ДВ, бр. 86 от 3.10.2008 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.