Наредба № 18 от 21.04.2004 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на дейностите по мярка "Техническа помощ" по Специалната предприсъединителна програма на Европейския съюз за развитие на земеделието и селските
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-28
ДВ, бр. 38 от 11.05.2004 г., ДВ, бр. 104 от 28.12.2005 г., ДВ, бр. 36 от 4.05.2007 г., ДВ, бр. 23 от 23.3.2010 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.