Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-16
ДВ, бр. 86 от 30.09.2003 г., ДВ, бр. 114 от 30.12.2003 г., ДВ, бр. 100 от 13.12.2005 г., ДВ, бр. 101 от 16.12.2005 г., ДВ, бр. 30 от 11.04.2006 г., ДВ, бр. 34 от 25.04.2006 г., ДВ, бр. 95 от 24.11.2006 г., ДВ, бр. 53 от 30.06.2007 г., ДВ, бр. 82 от 12.10.2007 г., ДВ, бр. 110 от 30.12.2008 г., ДВ, бр. 63 от 13.8.2010 г., ДВ, бр. 98 от 14.12.2010 г., ДВ, бр. 84 от 2.11.2012 г., ДВ, бр. 61 от 25.7.2014 г., ДВ, бр. 102 от 29.12.2015 г., ДВ, бр. 12 от 3.2.2017 г., ДВ, бр. 58 от 18.7.2017 г., ДВ, бр. 53 от 26.6.2018 г., ДВ, бр. 98 от 27.11.2018 г., ДВ, бр. 17 от 26.2.2019 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.