Наредба № 3 от 3.09.2003 г. за условията и реда за даване на съгласие за осиновяване от чужденец на лице - български гражданин
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-26
ДВ, бр. 82 от 16.09.2003 г., ДВ, бр. 86 от 30.09.2003 г., ДВ, бр. 61 от 26.7.2005 г., ДВ, бр. 6 от 20.01.2006 г., ДВ, бр. 20 от 26.2.2008 г., ДВ, бр. 36 от 15.5.2009 г., ДВ, бр. 80 от 9.10.2009 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.