Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрология и технически надзор по Закона за държавните такси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-26
ДВ, бр. 17 от 21.02.2003 г., ДВ, бр. 19 от 28.02.2003 г., ДВ, бр. 27 от 25.03.2003 г., ДВ, бр. 33 от 11.04.2003 г., ДВ, бр. 49 от 27.05.2003 г., ДВ, бр. 32 от 20.04.2004 г., ДВ, бр. 104 от 26.11.2004 г., ДВ, бр. 15 от 17.02.2006 г., ДВ, бр. 40 от 16.05.2006 г., ДВ, бр. 19 от 2.03.2007 г., ДВ, бр. 33 от 28.3.2008 г., ДВ, бр. 103 от 28.12.2012 г., ДВ, бр. 33 от 7.4.2020 г., ДВ, бр. 18 от 1.3.2024 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.