Постановление № 289 на МС от 20.12.2001 г. за приемане на комбинираната номенклатура и въвеждане на Интегрираната митническа тарифа на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-16
ДВ, бр. 55 от 17.06.2003 г., ДВ, бр. 109 от 16.12.2003 г., ДВ, бр. 46 от 28.05.2004 г., ДВ, бр. 104 от 26.11.2004 г., ДВ, бр. 109 от 14.12.2004 г., ДВ, бр. 115 от 30.12.2004 г., ДВ, бр. 101 от 16.12.2005 г., ДВ, бр. 53 от 30.06.2006 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.