Търговци

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 6)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  6  следваща> последна>>
 Въпроси на задължението за плащане на цена по договора за продажба на дружествен дял в ООД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-16

 Въпросът за търговеца - юридическо лице и неимуществените вреди
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-18

 За правото на участие и правото на глас в общото събрание на акционерите и тяхната защита
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-18

 Търговски дружества - Договаряне сам със себе си при органното представителство на ООД и АД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-28

 Търговски дружества - Обединения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-28

 Търговски дружества - Ликвидация на търговски дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-28

 Търговски дружества - Преобразуване на търговски дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-28

 Търговски дружества - Прекратяване на акционерно дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-28

 Търговски дружества - Съвети на акционерното дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-28

 Търговски дружества - Увеличаване на капитала на АД. Облигации
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-28

 Търговски дружества - Компетентност на общото събрание на акционерите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-28

 Търговски дружества - Свикване и провеждане на общо събрание на акционерите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-28

 Търговски дружества - Акция и временно удостоверение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-28

 Търговски дружества - Прекратяване на ООД по силата на съдебно решение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-28

 Търговски дружества - Управител на ООД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-28

 Търговски дружества - Компетентност на общото събрание на съдружниците в ООД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-28

 Търговски дружества - Свикване и провеждане на общо събрание на съдружниците в ООД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-28

 Търговски дружества - Членствени права на съдружника в ООД. Съпритежание на дружествен дял в ООД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-28

 Търговски дружества - Вземане на съдружника в ООД за стойността на дружествения му дял при прекратяване на членството му
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-28

 Търговски дружества - Допълнителни парични вноски в ООД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-28

 Търговски дружества - Право на съдружника за едностранно прекратяване на членството му в ООД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-28

 Търговски дружества - Изключване на съдружник от ООД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-28

 Търговски дружества - Наследяване на дружествен дял в ООД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-28

 Търговски дружества - Договор за прехвърляне на дружествен дял в ООД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-28

 Търговски дружества - Събирателно дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-28

 Търговски дружества - Нищожност на решения на органите на капиталовите търговски дружества. Иск за установяване на нищожност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-28

 Търговски дружества - Иск по Чл. 74 ТЗ за отмяна на решение на общото събрание на капиталовите търговски дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-28

 Търговски дружества - Иск за защита на членството по Чл. 71 ТЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-28

 Търговски дружества - Непарична вноска
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-28

 Търговски дружества - Учредяване и недействителност на търговските дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-28

 Търговски дружества - Едноличен търговец
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-28

 Търговски дружества - Търговско представителство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-28

 Търговски дружества - Клон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-28

 Търговски дружества - Търговско предприятие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-28

 Търговски дружества - Фирма
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-28

 Договорът за прехвърляне на дружествен дял и вписванията в ТРРЮЛНЦ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-21

 Значение и действие на вписването в книгата на акционерите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-21

 Българската народна банка като институция на банковия надзор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Сюлейман Башов
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-21

 Правото на участие на акционера на общото събрание на АД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-24

 Задълбочено установяване на идентичност при дистанционни платежни операции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-20

 Конкуренцията на права при непарична вноска и прехвърляне на дружествен дял в ООД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-22

 Въпроси за същността на правоотношението между управителя и дружеството с ограничена отговорност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-22

 Въпроси на ликвидацията на търговски дружества в практиката на Върховния касационен съд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-21

 Продажбата на търговско предприятие като стабилизационен и оздравителен способ и продължаване на дейността на търговец - длъжник
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-20

 Въпроси на договора за прехвърляне на търговско предприятие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-19

 Проблеми, възникващи в правоотношенията между банки и потребители в светлината на повишената дигитална несигурност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калоян Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-19

 Последици при прекратяване на членството на съдружник в дружество с ограничена отговорност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-15

 Апорт на криптовалута в капитала на търговско дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Николаев
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-14

 Относно правната фигура на квестора по Закона за кредитните институции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Сюлейман Башов
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-14

 Понятие за покрити облигации и основни моменти в правната им уредба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-17

 Фигурата на главния изпълнителен директор в българското дружествено право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Даниил Паликаров
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-17

 Относно неограничимостта на представителната власт на управителя на ООД при сделките с недвижими имоти в светлината на Директива (ЕС) 2017/1132, Търговския закон и релевантната съдебна практика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мирослава Христова
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-19

 Акционерите с акции без право на глас и решенията по чл. 221, т. 1-3 от Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-11

 По някои въпроси на органното представителство на дружеството с ограничена отговорност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-15

 Новите положения в закона за регистър БУЛСТАТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

 Новите моменти при вписване на особен залог по партидата на търговците
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

 Решението на общото събрание на акционерите за разпределяне на печалбата в практиката на ВКС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

 Някои особености на управлението на публични предприятия - акционерни дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Даниил Паликаров
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-21

 Инфлуенсър маркетинг - същност и основни правни проблеми
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Варадинов
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-26

 Въпроси на действията без представителна власт от името на търговец по чл. 301 от Търговския закон в практиката на ВКС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-26

 Допълнителната парична вноска в ООД в практиката на ВКС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-15

 Правни ефекти при спиране предлагането на срочни депозити от банките
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-10

 Правни аспекти на криптовалутите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Николаев
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-10

 Представителството на ООД от управителя му и вписванията в ТРРЮЛНЦ - хипотези от практиката на ВКС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-10

 Предлагане на финансови инструменти на вторичния пазар
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Балтов
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-06

 Учебник по търговско право - Несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-20

 Учебник по търговско право - Кооперации
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-20

 Учебник по търговско право - Европейско дружествено право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-20

 Учебник по търговско право - Обединения на търговци
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-20

 Учебник по търговско право - Прекратяване и ликвидация на търговските дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-20

 Учебник по търговско право - Преобразуване на търговски дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-20

 Учебник по търговско право - Търговец - Публично предприятие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-20

 Учебник по търговско право - Еднолични търговски дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-20

 Учебник по търговско право - Командитно дружество с акции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-20

 Учебник по търговско право - Акционерно дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-20

 Учебник по търговско право - Дружество с ограничена отговорност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-20

 Учебник по търговско право - Командитно дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-20

 Учебник по търговско право - Събирателно дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-20

 Учебник по търговско право - Видове търговци
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-20

 Учебник по търговско право - Търговско представителство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-20

 Учебник по търговско право - Търговски регистър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-20

 Учебник по търговско право - Търговски книги
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-20

 Учебник по търговско право - Търговско предприятие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-20

 Учебник по търговско право - Търговци - Общи положения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-20

 Учебник по търговско право - Въведение в търговското право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-20

 Процесуални въпроси на иска по чл. 29 ЗТРРЮЛНЦ в практиката на ВКС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-09

 Правен статут на социалното предприятие като субект на социалната и солидарна икономика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Пламен Петков
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-15

 Правният интерес на ищеца от иска по чл. 29 ЗТРРЮЛНЦ в практиката на ВКС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-15

 Преструктурирането на банки и инвестиционни посредници след последните изменения на правната рамка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-11

 Практика на ВКС в материята на доброволното представителство (чл. 36 ЗЗД)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Крум Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

 Относно суспендирането на правото на глас на съдружник в ООД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Балабанова
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

 Инвеститори по договор за продажба на финансови инструменти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Балтов
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-12

 Процесуални въпроси на основанието на иска по чл. 74 от Търговския закон в практиката на ВКС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-12

 Новите моменти в производството по обжалване на отказите на длъжностните лица по регистрацията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-09

 Договор и устав на командитно дружество с акции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Миланов
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-22

 Въпроси на активната легитимация по иска по чл. 74 от Търговския закон в практиката на ВКС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-22

 Правни изисквания за вземане на корпоративни решения в условията на пандемията с COVID-19
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-27

 Съдържание на поканата за общото събрание на акционерите в практиката на ВКС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-27

 Искът по чл. 240а от Търговския закон - практически аспекти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Михайлов
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-30

 Законът за мерките срещу изпирането на пари и действителните собственици на публичните акционерни дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Николаев
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-30

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 6)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  6  следваща> последна>>

Общо: 517 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА