Търговци

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 401 до 409 (стр. 5 от 5)
<<първа <предишна  1  2  3  4 5 следваща> последна>>
 Възможно ли е да се дарят неизплатени акции на акционерно дружество от негов акционер?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Още за съвместното предприятие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борис Ланджев
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

 Измененията в Закона за кооперациите ­ традиционни и новаторски правни разрешения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

 Особености при сезирането по реда на чл. 32 от Закона за административното производство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Процесуални въпроси на съдебния контрол ­ коментар на ТР № 1/2002 г. на ВКС, ОСГК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Благовест Пунев
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Абсолютна симулация при договор за прехвърляне на дружествени дялове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефка Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Принудително изпълнение върху дружествен дял в ООД по реда на чл. 398б ГПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

 Коментар на Тълкувателно решение № 1/2002 г. на ВКС, ОСГК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Благовест Пунев
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

 Особености при преобразуване на лечебни заведения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

Показани от 401 до 409 (стр. 5 от 5)
<<първа <предишна  1  2  3  4 5 следваща> последна>>

Общо: 409 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА