Здравно осигуряване

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 3)
<<първа <предишна  1 2 3  следваща> последна>>
 Национален рамков договор № РД-НС-01-3 от 23.12.2019 г. за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2020 - 2022 г. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-08

 Национален рамков договор № РД-НС-01-4 от 23.12.2019 г. за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 - 2022 г. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-08

 Национален рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2011 г. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-10

 Национален рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2012 г. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-18

 Национален рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2013 г. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-10

 Национален рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2014 г. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-23

 Национален рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2015 г. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-18

 Национален рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2017 г. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-23

 Национален рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2018 г. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-14

 Национален рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2012 г. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-10

 Национален рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2014 г. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-23

 Национален рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-23

 Национален рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2017 г. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-29

 Национален рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2018 г. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-24

 Национален рамков договор между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз и Съюза на стоматолозите в България 2003 г. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-04

 Национален рамков договор между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз и Съюза на стоматолозите в България 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-02

 Национален рамков договор между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз и Съюза на стоматолозите в България, 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-15

 Определение № 8643 от 6.10.2022 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-10

 Определение от 11.01.2013 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-26

 Определение от 15.07.2022 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-10

 Определение от 2.09.2020 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-15

 Постановление № 5 на МС от 10.01.2013 г. за приемане на обемите и цените на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване за 2013 г. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-10

 Постановление № 13 на МС от 30.01.2006 г. за определяне на условията и реда за разходване на целеви средства за диагностика и лечение в лечебни заведения за болнична помощ на български граждани през 2006 г., които нямат доход и/или лично имущество, което
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-07

 Постановление № 44 на МС от 29.03.2018 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-03

 Постановление № 47 на МС от 8.03.2017 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-14

 Постановление № 57 на МС от 16.03.2015 г. за приемане на методики за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-03

 Постановление № 69 на МС от 5.05.2022 г. за здравно осигуряване на лицата с временна закрила по чл. 1а, ал. 3 от Закона за убежището и бежанците и на лицата по чл. 39, ал. 6, т. 2 и чл. 40а, ал. 3а от Закона за здравното осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-10

 Постановление № 74 на МС от 21.03.2013 г. за приемане на Устройствен правилник на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти и на неговата администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-26

 Постановление № 80 на MС от 3.05.2005 г. за приемане на Наредба за общите условия, минималната застрахователна сума, минималната застрахователна премия и реда за сключване на задължителната медицинска застраховка на чужденците, които пребивават Краткосроч
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-13

 Постановление № 119 на МС от 22.05.2006 г. за приемане на Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-02

 Постановление № 120 на МС от 23.06.2017 г. за приемане на Наредба за медицинската експертиза
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-27

 Постановление № 193 на МС от 22.10.1999 г. за приемане на Наредба за реда за воденето и съдържанието на регистъра на дружествата, на които е издадена лицензия за доброволно здравно осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 193 на МС от 28.08.2012 г. за определяне размера на сумите, заплащани от здравноосигурените лица за посещение при лекар, лекар по дентална медицина и за болнично лечение и реда за заплащане на сумите по чл. 37, ал. 6 от Закона за здравното
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-07

 Постановление № 206 на МС от 17.11.1999 г. за приемане на Наредба за достъпа на здравноосигурените лица до лечебните заведения за извънболнична и болнична помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 240 на МС от 21.11.2000 г. за утвърждаване списък на поделенията на районните здравноосигурителни каси със седалища по общини
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 241 на МС от 4.08.2014 г. за приемане на Наредба за реда за представяне в Националния осигурителен институт на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-12

 Постановление № 291 на МС от 13.12.2023 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-19

 Постановление № 304 на МС от 17.12.2010 г. за приемане на обемите, цените и методиките за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-18

 Постановление № 340 на МС от 14.12.2011 г. за приемане на Наредба за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, условията, правилата и критериите за включване, промени и/или изключване на лекарствени продукти от Позитивния лекарствен с
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-20

 Постановление № 353 на МС от 27.12.2012 г. за приемане на методики за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

 Постановление № 364 на МС от 23.12.2011 г. за приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-06

 Постановление № 366 на МС от 27.12.2011 г. за приемане на методики за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-08

 Правилник за дейността и организацията на работа на Център "Фонд за лечение на деца" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-18

 Правилник за дейността на Научно-практическия център по здравноосигурителна система
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Правилник за прилагане на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-12

 Правилник за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-07

 Правилник за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-05

 Правилник за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-09

 Решение № РД-НС-04-103 на НЗОК от 10.11.2023 г. за утвърждаване на изисквания на НЗОК
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-24

 Решение № РД-НС-04-109 от 23.11.2023 г. за утвърждаване на изисквания на НЗОК при лечение на идиопатична белодробна фиброза и системна склероза с увреждане на белия дроб в извънболничната помощ и изисквания на НЗОК при лечение на хронична бъбречна недоста
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-12

 Решение № РД-НС-04-11 на НЗОК от 3.02.2022 г. за утвърждаване на "Изисквания на НЗОК
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-08

 Решение № РД-НС-04-114 на НЗОК от 23.12.2019 г. за утвърждаване на изисквания на НЗОК
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-22

 Решение № РД-НС-04-12 на НЗОК от 10.02.2016 г. за утвърждаване на Списък на заболяванията, за чието домашно лечение на територията на страната НЗОК заплаща напълно или частично лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицин
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-17

 Решение № РД-НС-04-12 на НЗОК от 24.02.2023 г. за утвърждаване на Изисквания на НЗОК
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-28

 Решение № РД-НС-04-156 на НЗОК от 16.12.2021 г. за утвърждаване на изисквания на НЗОК
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

 Решение № РД-НС-04-16 на НЗОК от 20.03.2023 г. за утвърждаване на Изисквания на НЗОК
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-28

 Решение № РД-НС-04-19 на НЗОК от 31.01.2024 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-09

 Решение № РД-НС-04-21 на НЗОК от 31.01.2024 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-09

 Решение № РД-НС-04-24-1 от 29.03.2016 г. по чл. 54, ал. 9 и чл. 59а, ал. 6 от Закона за здравното осигуряване на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна касa (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-17

 Решение № РД-НС-04-25 на НЗОК от 14.02.2024 г. за утвърждаване на Изисквания на НЗОК
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-08

 Решение № РД-НС-04-26 на НЗОК от 9.03.2022 г. за утвърждаване на Изисквания на НЗОК при провеждане на лечение при 5q спинална мускулна атрофия в извънболничната помощ и за утвърждаване на Изисквания на НЗОК за провеждане на лечение при наследствена фамилн
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-22

 Решение № РД-НС-04-27 на НЗОК от 18.03.2022 г. за приемане на Механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК за 2022 г. за лекарствените продукти, заплащани напълно или частично от бюджета на НЗОК
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-01

 Решение № РД-НС-04-28 на НЗОК от 18.03.2022 г. за приемане на Методика зa прилагане на Механизма, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК за 2022 г. за лекарствените продукти, заплащани напълно или частично от бюджета на НЗОК
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-01

 Решение № РД-НС-04-30 на НЗОК от 11.05.2023 г. за утвърждаване на Изисквания на НЗОК
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-23

 Решение № РД-НС-04-34 на НЗОК от 22.03.2024 г. за утвърждаване на Изисквания на НЗОК
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-19

 Решение № РД-НС-04-54 на НЗОК от 27.04.2022 г. за утвърждаване на изисквания на НЗОК
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-13

 Решение № РД-НС-04-54 на НЗОК от 25.04.2024 г. за утвърждаване на Изисквания на НЗОК
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-31

 Решение № РД-НС-04-56 на НЗОК от 11.08.2023 г. за утвърждаване на Изисквания на НЗОК
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-08-25

 Решение № РД-НС-04-59 от 19.05.2022 г. на НЗОК за утвърждаване на изисквания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-03

 Решение № РД-НС-04-64 на НЗОК от 30.08.2023 г. за приемане на Механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК за 2023 г. за лекарствените продукти, заплащани напълно или частично от НЗОК, и Методика за прилагане на Механизма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-10

 Решение № РД-НС-04-69 на НЗОК от 11.06.2021 г. за утвърждаване на Изисквания на НЗОК
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-02

 Решение № РД-НС-04-70 на НЗОК от 12.06.2024 г. за утвърждаване на Изисквания на НЗОК
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-07-05

 Решение № РД-НС-04-71 на НЗОК от 1.07.2022 г. за утвърждаване на изисквания на НЗОК
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-22

 Решение № РД-НС-04-73 на НЗОК от 29.09.2023 г. за утвърждаване на Изисквания на НЗОК
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-17

 Решение № РД-НС-04-8 от 31.01.2013 г. на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-10

 Решение № РД-НС-04-81 на НЗОК от 17.10.2023 г. за утвърждаване на Изисквания на НЗОК
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-03

 Решение № РД-НС-04-87 на НЗОК от 17.08.2022 г. за утвърждаване на Изисквания на НЗОК
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-20

 Решение № РД-НС-04-88 на НЗОК от 26.07.2021 г. за утвърждаване на изисквания на НЗОК
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-17

 Решение № РД-УС-04-17 на НЗОК от 20.01.2009 г. за определяне на условията, на които трябва да отговарят изпълнителите на медицинска и дентална помощ, реда за сключване на договорите с тях и други условия по чл. 55, ал. 2, т. 2, 4, 6 и 7 ЗЗО
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-30

 Решение № 2 на КС на РБ от 22.02.2007 г. по Конституционно дело № 12 от 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-06

 Решение № 3 на КС на РБ от 13.03.2007 г. по Конституционно дело № 2 от 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-27

 Решение № 3 на КС на РБ от 8.03.2016 г. по Конституционно дело № 6 от 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-15

 Решение № 6 на КС на РБ от 11.04.2024 г. по Конституционно дело № 15 от 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-23

 Решение № 7 на КС на РБ от 27.06.2017 г. по Конституционно дело № 2 от 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-04

 Решение № 528 на МС от 26.07.2018 г. за признаване на Сдружение "Национална организация "Малки български хора" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-03

 Решение № 1341 от 31.01.2019 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-17

 Решение № 1784 от 06.02.2012 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-19

 Решение № 2730 от 6.03.2017 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-08

 Решение № 6135 от 23.04.2019 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-18

 Решение № 7199 от 28.06.2023 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-23

 Решение № 7357 от 30.05.2013 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-10

 Решение № 9042 от 8.07.2020 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-08

 Решение № 10580 от 12.07.2013 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-11

 Решение № 11779 от 5.10.2017 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-13

 Решение № 12652 от 23.10.2014 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-07

 Решение на НС от 10.02.2010 г. за избиране на директор на Националната здравноосигурителна каса
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-12

 Решение на НС от 10.11.2023 г. за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за подуправител на Националната здравноосигурителна каса, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-14

 Решение на НС от 12.01.2012 г. по Годишния отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-20

 Решение на НС от 12.03.2015 г. за избиране на управител на Националната здравноосигурителна каса
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-17

 Решение на НС от 13.01.2023 г. за предсрочно прекратяване на мандата на управителя на Националната здравноосигурителна каса
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-20

Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 3)
<<първа <предишна  1 2 3  следваща> последна>>

Общо: 229 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА