Здравно осигуряване

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 3)
<<първа <предишна  1 2 3  следваща> последна>>
 Национален рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2017 г. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-23

 Национален рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2018 г. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-14

 Национален рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2012 г. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-10

 Национален рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2014 г. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-23

 Национален рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-23

 Национален рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2017 г. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-29

 Национален рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2018 г. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-24

 Национален рамков договор между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз и Съюза на стоматолозите в България 2003 г. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-04

 Национален рамков договор между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз и Съюза на стоматолозите в България 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-02

 Национален рамков договор между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз и Съюза на стоматолозите в България, 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-15

 Определение № 8643 от 6.10.2022 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-10

 Определение от 11.01.2013 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-26

 Определение от 15.07.2022 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-10

 Определение от 2.09.2020 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-15

 Постановление № 5 на МС от 10.01.2013 г. за приемане на обемите и цените на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване за 2013 г. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-10

 Постановление № 13 на МС от 30.01.2006 г. за определяне на условията и реда за разходване на целеви средства за диагностика и лечение в лечебни заведения за болнична помощ на български граждани през 2006 г., които нямат доход и/или лично имущество, което
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-07

 Постановление № 44 на МС от 29.03.2018 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-03

 Постановление № 47 на МС от 8.03.2017 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-14

 Постановление № 57 на МС от 16.03.2015 г. за приемане на методики за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-03

 Постановление № 69 на МС от 5.05.2022 г. за здравно осигуряване на лицата с временна закрила по чл. 1а, ал. 3 от Закона за убежището и бежанците и на лицата по чл. 39, ал. 6, т. 2 и чл. 40а, ал. 3а от Закона за здравното осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-10

 Постановление № 74 на МС от 21.03.2013 г. за приемане на Устройствен правилник на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти и на неговата администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-26

 Постановление № 80 на MС от 3.05.2005 г. за приемане на Наредба за общите условия, минималната застрахователна сума, минималната застрахователна премия и реда за сключване на задължителната медицинска застраховка на чужденците, които пребивават Краткосроч
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-13

 Постановление № 119 на МС от 22.05.2006 г. за приемане на Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-02

 Постановление № 120 на МС от 23.06.2017 г. за приемане на Наредба за медицинската експертиза
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-27

 Постановление № 193 на МС от 22.10.1999 г. за приемане на Наредба за реда за воденето и съдържанието на регистъра на дружествата, на които е издадена лицензия за доброволно здравно осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 193 на МС от 28.08.2012 г. за определяне размера на сумите, заплащани от здравноосигурените лица за посещение при лекар, лекар по дентална медицина и за болнично лечение и реда за заплащане на сумите по чл. 37, ал. 6 от Закона за здравното
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-07

 Постановление № 206 на МС от 17.11.1999 г. за приемане на Наредба за достъпа на здравноосигурените лица до лечебните заведения за извънболнична и болнична помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 240 на МС от 21.11.2000 г. за утвърждаване списък на поделенията на районните здравноосигурителни каси със седалища по общини
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 241 на МС от 4.08.2014 г. за приемане на Наредба за реда за представяне в Националния осигурителен институт на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-12

 Постановление № 304 на МС от 17.12.2010 г. за приемане на обемите, цените и методиките за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-18

 Постановление № 340 на МС от 14.12.2011 г. за приемане на Наредба за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, условията, правилата и критериите за включване, промени и/или изключване на лекарствени продукти от Позитивния лекарствен с
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-20

 Постановление № 353 на МС от 27.12.2012 г. за приемане на методики за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

 Постановление № 364 на МС от 23.12.2011 г. за приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-06

 Постановление № 366 на МС от 27.12.2011 г. за приемане на методики за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-08

 Правилник за дейността и организацията на работа на Център "Фонд за лечение на деца" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-18

 Правилник за дейността на Научно-практическия център по здравноосигурителна система
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Правилник за прилагане на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-12

 Правилник за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-20

 Правилник за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-05

 Правилник за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-09

 Решение № РД-НС-04-11 на НЗОК от 3.02.2022 г. за утвърждаване на "Изисквания на НЗОК
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-08

 Решение № РД-НС-04-114 на НЗОК от 23.12.2019 г. за утвърждаване на изисквания на НЗОК
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-22

 Решение № РД-НС-04-12 на НЗОК от 10.02.2016 г. за утвърждаване на Списък на заболяванията, за чието домашно лечение на територията на страната НЗОК заплаща напълно или частично лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицин
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-11

 Решение № РД-НС-04-12 на НЗОК от 24.02.2023 г. за утвърждаване на Изисквания на НЗОК
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-28

 Решение № РД-НС-04-156 на НЗОК от 16.12.2021 г. за утвърждаване на изисквания на НЗОК
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

 Решение № РД-НС-04-16 на НЗОК от 20.03.2023 г. за утвърждаване на Изисквания на НЗОК
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-28

 Решение № РД-НС-04-24-1 от 29.03.2016 г. по чл. 54, ал. 9 и чл. 59а, ал. 6 от Закона за здравното осигуряване на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна касa (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-17

 Решение № РД-НС-04-26 на НЗОК от 9.03.2022 г. за утвърждаване на Изисквания на НЗОК при провеждане на лечение при 5q спинална мускулна атрофия в извънболничната помощ и за утвърждаване на Изисквания на НЗОК за провеждане на лечение при наследствена фамилн
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-22

 Решение № РД-НС-04-27 на НЗОК от 18.03.2022 г. за приемане на Механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК за 2022 г. за лекарствените продукти, заплащани напълно или частично от бюджета на НЗОК
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-01

 Решение № РД-НС-04-28 на НЗОК от 18.03.2022 г. за приемане на Методика зa прилагане на Механизма, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК за 2022 г. за лекарствените продукти, заплащани напълно или частично от бюджета на НЗОК
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-01

 Решение № РД-НС-04-30 на НЗОК от 11.05.2023 г. за утвърждаване на Изисквания на НЗОК
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-23

 Решение № РД-НС-04-54 на НЗОК от 27.04.2022 г. за утвърждаване на изисквания на НЗОК
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-13

 Решение № РД-НС-04-59 от 19.05.2022 г. на НЗОК за утвърждаване на изисквания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-03

 Решение № РД-НС-04-69 на НЗОК от 11.06.2021 г. за утвърждаване на Изисквания на НЗОК
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-02

 Решение № РД-НС-04-71 на НЗОК от 1.07.2022 г. за утвърждаване на изисквания на НЗОК
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-22

 Решение № РД-НС-04-8 от 31.01.2013 г. на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-10

 Решение № РД-НС-04-87 на НЗОК от 17.08.2022 г. за утвърждаване на Изисквания на НЗОК
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-20

 Решение № РД-НС-04-88 на НЗОК от 26.07.2021 г. за утвърждаване на изисквания на НЗОК
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-17

 Решение № РД-УС-04-17 на НЗОК от 20.01.2009 г. за определяне на условията, на които трябва да отговарят изпълнителите на медицинска и дентална помощ, реда за сключване на договорите с тях и други условия по чл. 55, ал. 2, т. 2, 4, 6 и 7 ЗЗО
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-30

 Решение № 2 на КС на РБ от 22.02.2007 г. по Конституционно дело № 12 от 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-06

 Решение № 3 на КС на РБ от 13.03.2007 г. по Конституционно дело № 2 от 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-27

 Решение № 3 на КС на РБ от 8.03.2016 г. по Конституционно дело № 6 от 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-15

 Решение № 7 на КС на РБ от 27.06.2017 г. по Конституционно дело № 2 от 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-04

 Решение № 528 на МС от 26.07.2018 г. за признаване на Сдружение "Национална организация "Малки български хора" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-03

 Решение № 1341 от 31.01.2019 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-17

 Решение № 1784 от 06.02.2012 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-19

 Решение № 2730 от 6.03.2017 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-08

 Решение № 6135 от 23.04.2019 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-18

 Решение № 7357 от 30.05.2013 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-10

 Решение № 9042 от 8.07.2020 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-08

 Решение № 10580 от 12.07.2013 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-11

 Решение № 11779 от 5.10.2017 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-13

 Решение № 12652 от 23.10.2014 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-07

 Решение на НС от 10.02.2010 г. за избиране на директор на Националната здравноосигурителна каса
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-12

 Решение на НС от 12.01.2012 г. по Годишния отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-20

 Решение на НС от 12.03.2015 г. за избиране на управител на Националната здравноосигурителна каса
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-17

 Решение на НС от 13.01.2023 г. за предсрочно прекратяване на мандата на управителя на Националната здравноосигурителна каса
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-20

 Решение на НС от 13.03.2020 г. за избор на управител на Националната здравноосигурителна каса
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-14

 Решение на НС от 19.02.2020 г. за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Националната здравноосигурителна каса, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в К
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-21

 Решение на НС от 20.06.2018 г. за предсрочно прекратяване на мандата на управителя на Националната здравноосигурителна каса
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-22

 Решение на НС от 20.07.2018 г. за избор на управител на Националната здравноосигурителна каса
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24

 Решение на НС от 22.02.2012 г. за предсрочно прекратяване на мандата на управителя на Националната здравноосигурителна каса
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

 Решение на НС от 22.12.2021 г. за избиране на Комисия по здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-31

 Решение на НС от 27.06.2018 г. за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Националната здравноосигурителна каса, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в К
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-29

 Решение на НС от 27.09.2012 г. за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за проучване на причините, довели до повишаване цените на определени групи лекарствени продукти, заплащани със средства от бюджета на НЗОК и/или републиканския бю
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-02

 Решение на НС от 28.04.2010 г. за избиране на директор на Националната здравноосигурителна каса
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-04

 Решение на НС от 28.07.2017 г. за избиране на управител на Националната здравноосигурителна каса
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-01

 Решение на НС от 29.03.2012 г. за избиране на управител на Националната здравноосигурителна каса
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-03

 Решение на НС от 5.07.2017 г. за предсрочно прекратяване мандата на управителя на Националната здравноосигурителна каса
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-07

 Решение на НС от 6.07.2017 г. за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Националната здравноосигурителна каса, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Ко
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-07

 Решение на НС от 6.11.2008 г. за приемане отчета за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-14

 Решение на НС от 7.09.2017 г. за приемане на Годишния отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-12

 Решение на НС от 7.10.2020 г. за приемане на Годишния отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-13

 Решение на НС от 7.10.2020 г. за приемане на Годишния отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-13

 Решение на НС по годишния отчет за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2000 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Списък на заболяванията, за които се издава "Рецептурна книжка на хронично болния", и лекарствен списък на НЗОК
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-16

 Списък на лекарствата, които НЗОК напълно или частично заплаща на основание чл. 55, ал. 2, т. 7 ЗЗО и чл. 116 НРД
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Списък на търговците на едро с лекарства, сключили рамково споразумение с НЗОК на основание чл. 55, ал. 2, т. 7 ЗЗО и чл. 117 НРД
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между Република България и Република Австрия за социална сигурност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-04

 Спогодба между Република България и Република Унгария за социална сигурност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-18

Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 3)
<<първа <предишна  1 2 3  следваща> последна>>

Общо: 203 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА