Здравно осигуряване

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 201 до 229 (стр. 3 от 3)
<<първа <предишна  1  2 3 следваща> последна>>
 Решение на НС от 13.03.2020 г. за избор на управител на Националната здравноосигурителна каса
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-14

 Решение на НС от 14.07.2023 г. за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Националната здравноосигурителна каса, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в К
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-18

 Решение на НС от 19.02.2020 г. за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Националната здравноосигурителна каса, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в К
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-21

 Решение на НС от 20.06.2018 г. за предсрочно прекратяване на мандата на управителя на Националната здравноосигурителна каса
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-22

 Решение на НС от 20.07.2018 г. за избор на управител на Националната здравноосигурителна каса
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24

 Решение на НС от 22.02.2012 г. за предсрочно прекратяване на мандата на управителя на Националната здравноосигурителна каса
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

 Решение на НС от 22.12.2021 г. за избиране на Комисия по здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-31

 Решение на НС от 27.06.2018 г. за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Националната здравноосигурителна каса, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в К
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-29

 Решение на НС от 27.09.2012 г. за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за проучване на причините, довели до повишаване цените на определени групи лекарствени продукти, заплащани със средства от бюджета на НЗОК и/или републиканския бю
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-02

 Решение на НС от 28.04.2010 г. за избиране на директор на Националната здравноосигурителна каса
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-04

 Решение на НС от 28.07.2017 г. за избиране на управител на Националната здравноосигурителна каса
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-01

 Решение на НС от 29.03.2012 г. за избиране на управител на Националната здравноосигурителна каса
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-03

 Решение на НС от 30.11.2023 г. за избор на подуправител на Националната здравноосигурителна каса
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-05

 Решение на НС от 5.07.2017 г. за предсрочно прекратяване мандата на управителя на Националната здравноосигурителна каса
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-07

 Решение на НС от 6.07.2017 г. за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Националната здравноосигурителна каса, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Ко
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-07

 Решение на НС от 6.11.2008 г. за приемане отчета за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-14

 Решение на НС от 7.09.2017 г. за приемане на Годишния отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-12

 Решение на НС от 7.10.2020 г. за приемане на Годишния отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-13

 Решение на НС от 7.10.2020 г. за приемане на Годишния отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-13

 Решение на НС по годишния отчет за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2000 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Списък на заболяванията, за които се издава "Рецептурна книжка на хронично болния", и лекарствен списък на НЗОК
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-16

 Списък на лекарствата, които НЗОК напълно или частично заплаща на основание чл. 55, ал. 2, т. 7 ЗЗО и чл. 116 НРД
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Списък на търговците на едро с лекарства, сключили рамково споразумение с НЗОК на основание чл. 55, ал. 2, т. 7 ЗЗО и чл. 117 НРД
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между Република България и Република Австрия за социална сигурност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-04

 Спогодба между Република България и Република Унгария за социална сигурност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-18

 Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани нап
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-21

 Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани нап
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-22

 Условия и ред за сключване на индивидуални договори за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-07-19

 Устройствен правилник на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти и на неговата администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-06

Показани от 201 до 229 (стр. 3 от 3)
<<първа <предишна  1  2 3 следваща> последна>>

Общо: 229 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА