Здравно осигуряване

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 201 до 212 (стр. 3 от 3)
<<първа <предишна  1  2 3 следваща> последна>>
 Решение на НС от 7.09.2017 г. за приемане на Годишния отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-12

 Решение на НС от 7.10.2020 г. за приемане на Годишния отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-13

 Решение на НС от 7.10.2020 г. за приемане на Годишния отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-13

 Решение на НС по годишния отчет за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2000 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Списък на заболяванията, за които се издава "Рецептурна книжка на хронично болния", и лекарствен списък на НЗОК
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-16

 Списък на лекарствата, които НЗОК напълно или частично заплаща на основание чл. 55, ал. 2, т. 7 ЗЗО и чл. 116 НРД
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Списък на търговците на едро с лекарства, сключили рамково споразумение с НЗОК на основание чл. 55, ал. 2, т. 7 ЗЗО и чл. 117 НРД
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между Република България и Република Австрия за социална сигурност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-04

 Спогодба между Република България и Република Унгария за социална сигурност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-18

 Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани нап
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-21

 Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани нап
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-22

 Устройствен правилник на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти и на неговата администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-06

Показани от 201 до 212 (стр. 3 от 3)
<<първа <предишна  1  2 3 следваща> последна>>

Общо: 212 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА