Здравно осигуряване

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 201 до 203 (стр. 3 от 3)
<<първа <предишна  1  2 3 следваща> последна>>
 Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани нап
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-21

 Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани нап
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-22

 Устройствен правилник на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти и на неговата администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-06

Показани от 201 до 203 (стр. 3 от 3)
<<първа <предишна  1  2 3 следваща> последна>>

Общо: 203 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА