Социално осигуряване

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 201 до 300 (стр. 3 от 4)
<<първа <предишна  1  2 3 4  следваща> последна>>
 Постановление № 204 на МС от 5.09.2007 г. за определяне нов размер на социалната пенсия за старост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-09-14

 Постановление № 204 на МС от 23.06.2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-29

 Постановление № 226 на МС от 20.08.2020 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-25

 Постановление № 229 на МС от 27.08.2015 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-01

 Постановление № 233 на МС от 31.08.2015 г. за приемане на Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за Фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и за обмен на информация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-04

 Постановление № 242 на МС от 22.07.2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-27

 Постановление № 246 на МС от 15.11.2018 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-20

 Постановление № 246 на МС от 4.10.2019 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-11

 Постановление № 249 на МС от 3.09.2020 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Националния осигурителен институт за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-08

 Постановление № 250 на МС от 11.10.2012 г. за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-19

 Постановление № 251 на МС от 17.10.2008 г. за еднократно изплащане на допълнителна сума към пенсиите за трудова дейност за ноември 2008 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-24

 Постановление № 253 на МС от от 16.11.2017 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-21

 Постановление № 255 на МС от 1.12.2005 г. за предоставяне на допълнителни средства за еднократно изплащане на допълнителна сума към пенсиите за декември 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-06

 Постановление № 260 на МС от 18.11.2013 г. за одобряване на допълнителни средства за еднократно изплащане на допълнителна сума към пенсии за декември 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-22

 Постановление № 265 на МС от 24.09.2020 г. за определяне размера на линията на бедност за страната за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-29

 Постановление № 269 на МС от 27.10.2016 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-01

 Постановление № 272 на МС от 08.12.2017 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-12

 Постановление № 275 на МС от 1.11.2019 г. за определяне на размера на линията на бедност за страната за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-05

 Постановление № 282 на МС от 22.11.2007 г. за одобряване на допълнителни средства за еднократно изплащане на допълнителна сума към пенсиите за декември 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-05

 Постановление № 285 на МС от 22.10.2020 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-27

 Постановление № 286 на МС от 19.08.2021 г. за определяне размера на линията на бедност за страната за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-24

 Постановление № 291 на МС от 28.12.2005 г. за приемане на Наредба за за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-01

 Постановление № 292 на МС от 20.11.2019 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-26

 Постановление № 297 на МС от 2.11.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-10

 Постановление № 305 на МС от 19.12.2017 г. за определяне на нов месечен размер на гарантирания минимален доход
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-22

 Постановление № 310 на МС от 11.11.2015 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-17

 Постановление № 311 на МС от 2.10.2014 Г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-10

 Постановление № 312 на МС от 24.11.2006 г. за одобряване на допълнителни средства за еднократно изплащане на допълнителна сума към пенсиите за декември 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-11-28

 Постановление № 312 на МС от 20.11.2020 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-24

 Постановление № 317 на МС от 23.12.2009 г. за одобряване на допълнителни средства за еднократно изплащане на допълнителна сума към пенсии за януари 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-29

 Постановление № 323 на МС от 20.12.2018 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-28

 Постановление № 332 на МС от 20.12.2012 г. за определяне размера на социалната пенсия за старост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

 Постановление № 337 на МС от 2.12.2016 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-06

 Постановление № 339 на МС от 18.12.2019 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-20

 Постановление № 364 на МС от 27.12.2006 г. за приемане на Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-05

 Постановление № 370 на МС от 19.11.2014 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-25

 Постановление № 397 на МС от 22.12.2020 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-29

 Правилник за прилагане на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-12

 Правилник за устройството и дейността на Комисията за финансов надзор и на нейната администрация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-04

 Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза на работоспособността и на регионалните картотеки на медицинските експертизи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-04

 Програма за сътрудничество за периода 2007 - 2008 г. между правителството на Република България и правителството на Фландрия в изпълнение на Споразумението за сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Фландрия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-12

 Протокол за изменение на Договора между Република България и Руската федерация за социална сигурност от 27.02.2009 г., подписан на 4 март 2019 г. в София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-16

 Протокол за изменение на Споразумението между министъра на труда и социалната политика на Република България и Министерството на здравеопазването и социалното развитие на Руската федерация за прилагане на Договора между Република България и Руската федера
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-16

 Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-24

 Регламент (ЕС) № 465/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 година за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент (ЕО) № 987/2009 за установяване процедурата за прилагане на Рег
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-24

 Регламент (ЕС) № 1231/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година за разширяване обхвата на Регламент (ЕО) № 883/2004 и на Регламент (ЕО) № 987/2009 по отношение на гражданите на трети държави, които все още не са обхванати от тези
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-29

 Решение № 2 на КС на РБ от 4.04.2006 г. по Конституционно дело № 9 от 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-18

 Решение № 7 на КС на РБ от 31.05.2011 г. по Конституционно дело № 21 от 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-14

 Решение № 10 на КС на РБ от 13.09.2012 г. по Конституционно дело № 15 от 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-25

 Решение № 410 от 10.01.2018 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-22

 Решение № 753 на МС от 13.09.2012 г. за признаване на сдружение "Национална организация Малки български хора" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-18

 Решение № 8660 от 17.06.2013 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-29

 Решение на НС за освобождаване на управителя на Националния осигурителен институт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-09

 Решение на НС от 10.07.2008 г. за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-18

 Решение на НС от 13.03.2015 г. за удължаване срока на действие на Временната комисия за проучване на финансовото състояние на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях универсални и професионални пенсионни фондове и прилагането на регулатор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-17

 Решение на НС от 13.04.2005 г. за избиране на подуправител на Националния осигурителен институт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-22

 Решение на НС от 13.04.2005 г. за избиране на управител на Националния осигурителен институт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-22

 Решение на НС от 13.07.2011 г. за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-22

 Решение на НС от 14.06.2013 г. за приемане на отчета за изпълнението на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-21

 Решение на НС от 18.04.2008 г. за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

 Решение на НС от 19.05.2005 г. за отпускане на пенсия за особени заслуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

 Наредба за трудовите и осигурителните отношения на българските граждани, изпратени на работа в чужбина от български работодатели
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-27

 Наредба за условията и реда за създаване на гаранционен фонд на доброволен пенсионен фонд с инвестиционни бонове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за функциите на Националния осигурителен институт по събиране и разпределяне на задължителните осигурителни вноски (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-18

 Постановление № 9 на МС от 17.01.2001 г. за приемане на Наредба за условията и реда за преобразуване на пенсионноосигурителни дружества, доброволни пенсионни фондове и пенсионни фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 24 на МС от 1.03.2000 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират от Държавната агенция за осигурителен надзор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 27 на МС от 7.02.1994 г. за определяне на минималната работна заплата за страната, нов размер на социалната пенсия и компенсиране на някои доходи на населението
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 29 на МС от 9.03.2000 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавната агенция за осигурителен надзор и на Правилник за дейността на Съвета по допълнително социално осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 29 на MС от 18.02.2005 г. за приемане на Наредба за попечителските съвети на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за консултативните съвети на фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-01

 Постановление № 30 на МС от 10.03.2000 г. за приемане на Наредба за пенсиите и Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 33 на МС от 6.02.1997 г. за изплащане на допълнителна компенсация към пенсиите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 55 на МС от 20.03.1996 г. за определяне нов размер на социалната пенсия и компенсации към пенсиите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 61 на МС от 4.06.1990 г. за изменение и допълнение на Правилника за категоризиране на труда при пенсиониране
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 66 на МС от 16.03.2001 г. за приемане на Наредба за условията и реда за създаване на гаранционен фонд на доброволен пенсионен фонд с инвестиционни бонове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 75 на МС от 31.03.1998 г. за отменяне на Правилника за категоризиране на труда при пенсиониране, приет с Постановление № 60 на Министерския съвет от 1967 г. (обн., ДВ, бр. 102 от 1967 г.; изм. и доп., бр. 97 от 1969 г., бр. 67 от 1972 г.,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 79 на МС от 7.04.1995 г. за определяне нов размер на социалната пенсия и преизчисляване на пенсиите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 89 на МС от 9.04.2001 г. за приемане на Наредба за осигурителните каси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 103 на МС от 18.05.2002 г. за определяне нов размер на социалната пенсия за старост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 106 на МС от 27.04.2001 г. за определяне нов размер на социалната пенсия за старост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 110 на МС от 4.06.1999 г. за определяне на нов размер на социалната пенсия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 110 на МС от 4.05.2001 г. за приемане на Наредба за създаването на пенсионен резерв от пенсионноосигурителните дружества, които управляват универсален пенсионен фонд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 111 на МС от 23.05.2003 г. за определяне нов размер на социалната пенсия за старост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

 Постановление № 123 на МС от 3.06.1998 г. за определяне на нов размер на социалната пенсия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 124 на МС от 7.07.1992 г. за определяне размера на социалната пенсия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 133 на МС от 17.07.2000 г. за приемане на Наредба за експертизата на работоспособността
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 140 на МС от 3.04.1997 г. за изплащане на допълнителна компенсация към пенсиите, увеличаване на пенсиите и определяне нов размер на социалната пенсия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 157 на МС от 31.07.2000 г. за приемане на Наредба за правата и задълженията на попечителските съвети на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 162 на МС от 18.08.1992 г. за приемане на Наредба за трудовите и осигурителните отношения на българските граждани, изпратени на работа в чужбина от български работодатели
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 176 на МС от 18.07.1996 г. за определяне нов размер на социалната пенсия, увеличение на пенсиите и компенсациите, изплащани към тях
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 176 на МС от 24.04.1997 г. за изплащане на допълнителна компенсация към пенсиите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 184 на МС от 3.05.1997 г. за отменяне на Постановление № 101 на Министерския съвет от 1997 г. за компенсиране на парични обезщетения, изплащани от Държавното обществено осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 189 на МС от 28.09.1995 г. за определяне на нов размер на социалната пенсия и преизчисляване на пенсиите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 195 на МС от 9.05.1997 г. за определяне нов размер на социалната пенсия, увеличаване на пенсиите и изплащане на допълнителна компенсация към пенсиите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 198 на МС от 27.09.2000 г. за приемане на Наредба за функциите на Националния осигурителен институт по събиране и разпределяне на задължителните осигурителни вноски
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 202 на МС от 29.09.2000 г. за приемане на Наредба за начина и реда за оценка на активите на пенсионните фондове и на пенсионноосигурителните дружества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 203 на МС от 29.09.2000 г. за приемане на Наредба за структурата на капитала и съотношението му с балансовите активи и пасиви на пенсионноосигурителните дружества, за условията за ползване на заеми от тях и за поддържането на минимални лик
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 204 на МС от 26.09.1994 г. за осигуряване на средства за 1993 г. за изплащане на начислените до 31 декември 1993 г. трудови възнаграждения, осигурителни вноски и средства по фонд "Професионална квалификация и безработица" в търговските дру
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 235 на МС от 20.10.1998 г. за приемане на Наредба за категоризиране на труда при пенсиониране (Загл. изм. - ДВ, бр. 114 от 1999 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 239 на МС от 23.09.1996 г. за определяне нов размер на социалната пенсия и увеличение на пенсиите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 241 на МС от 27.12.1999 г.за определяне размера на социалната пенсия за старост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

Показани от 201 до 300 (стр. 3 от 4)
<<първа <предишна  1  2 3 4  следваща> последна>>

Общо: 385 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА