Индустриална собственост

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>
 Упълномощаване и форма на волеизявления, касаещи Патентното ведомство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-06

 Географските означения или защо българската ракия и кисело мляко не са защитени
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

 Съдът за размиването на марката
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Петров
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-29

 Основни положения в новия Закон за марките и географските означения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цонка Таушанова
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-31

 Абсолютните основания за отказ на регистрация на марка (чл. 11, ал. 1 ЗМГО) и идентичността между фирма и марка (чл. 7, ал. 5 ТЗ) в практиката на ВКС и ВАС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Петров
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-30

 Допустимост на регистрацията на културна ценност като търговска марка. Колизионни проблеми
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александра Семерджиева
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-25

 Патентите в областта на изкуствения интелект
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-28

 Забраната за регистрация на културни ценности като търговски марки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александра Семерджиева
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-26

 Софтуерните блокчейн патенти Поглед към бъдещето във финансовия и публичния сектор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-25

 Големите битки на големите марки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Патриция Черкезова
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-29

 Търговско описание вместо търговско наименование на бутилираните води за питейни цели
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Петров
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-29

 Представлява ли търговската тайна обект на интелектуална собственост?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Петров
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-26

 Нови моменти в правната регламентация за марките на ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-28

 Колизията между правото на име и правото на търговска марка съгласно Закона за марките и географските означения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александра Семерджиева
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

 Отказ за регистрация на търговска марка на абсолютни основания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-29

 Възстановяване на срокове в производствата пред Патентното ведомство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Офелия Киркорян-Цонкова
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-25

 Административна процедура в Патентното ведомство по установяване на факта, че една търговска марка се ползва с известност или е общоизвестна на територията на Република България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-31

 Нови моменти в практиката на Патентното ведомство, практиката на Ведомството по интелектуална собственост на ЕС, българската и европейската съдебна практика през 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Патриция Черкезова
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

 Исково производство по установяване факта на известност или общоизвестност на търговска марка на територията на Република България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

 Европейският патент с единно действие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Патриция Черкезова
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-22

 Може ли търговска марка да бъде обект на запор и продажба в изпълнителния процес?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-22

 Триизмерна марка или промишлен дизайн?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-26

 Регламент (ЕС) 2015/2424 и правният режим на марката на ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Патриция Черкезова
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

 Фирмата като интелектуална собственост - друг поглед към исковете по чл. 7, ал. 4 от Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Петров
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-26

 Общоизвестните марки и марките, които се ползват с известност (добра репутация), според тълкуванията на Съда на ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Патриция Черкезова
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-22

 Отличителност на комбинирани марки, съдържащи описателни елементи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цонка Таушанова
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-27

 Още за процедурата по опозиция от притежатели на нерегистрирана марка срещу заявка за регистрацията й от друго лице
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Саракинов
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-30

 Съдебната сага на една недобросъвестно заявена марка в България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Офелия Киркорян-Цонкова
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-25

 Привременни мерки по ЗМГО и обезпечението по ГПК. Сравнителен анализ и практически проблеми
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Миглена Кавалова
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-25

 Изчерпването на правата върху марки - анализ на практиката на Съда на ЕС и българската съдебна практика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Патриция Черкезова
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-31

 Материалноправни колизии между текстовете на чл. 12, ал. 6 и чл. 38б ЗМГО, касаещи процедурата по опозиция на търговска марка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-30

 Анализ на някои тълкувания на Съда на ЕС относно правната закрила на регистрираните и нерегистрираните промишлени дизайни
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Патриция Черкезова
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-29

 Прекратяване закрилата на регистрирано географско означение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Офелия Киркорян-Цонкова
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-28

 Отличителният характер на марките - анализ на практиката на Съда на ЕС и българската съдебна практика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Патриция Черкезова
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-31

 Административнонаказателна защита при нарушение на права върху търговски марки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Цвяткова
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-27

 Кратък преглед на практиката на ВКС във връзка със Закона за марките и географските означения (2011-2014 г.)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Петров
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-30

 Стратегия на Европейската комисия за защита и прилагане на правата на интелектуалната собственост в трети държави
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-30

 Oтносно авторските права на архитектите-проектанти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Саракинов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Припокриване на изключителни права върху търговски марки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Офелия Киркорян-Цонкова
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-31

 Заличаване на търговска марка поради недобросъвестност на заявителя в хипотезата на чл. 26, ал. 3, т. 4 ЗМГО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-30

 Възстановяване на срокове по отношение на заявки за издаване на европейски патент
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Дунчев
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-29

 Хармонизиране на практиките в ЕС във връзка с обхвата на закрила на черно-белите марки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Офелия Киркорян-Цонкова
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-29

 Как да съставим адекватен списък със стоки и услуги при подаване на заявка за регистрация на марка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Ганчев
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-27

 Имитацията в контекста на Закона за защита на конкуренцията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-30

 Електронни инструменти за марки и дизайни, предоставени от Патентното ведомство на Република България и Фонда за сътрудничество с Ведомството за хармонизиране на вътрешния пазар (OHIM)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андриана Йончева
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

 Съгласието по смисъла на Закона за марките и географските означения. За някои спорни моменти в правоприлагането.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Пламена Попова
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-28

 Неясни термини на стоки и услуги за целите на регистрация на търговска марка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Офелия Киркорян-Цонкова
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-28

 Софтуерният патент - Международна и национална уредба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-31

 Проблеми и въпроси при конфликти между фирмени наименования и между фирма и марка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Дунчев
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-27

 10 години дизайн на Общността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-29

 Производство по възстановяване на разноски, касаещи постановени решения по производства относно търговска марка и дизайн на Общността в OHIM
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-29

 Използването на регистрирана марка като условие за нейното съществуване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Добринка Добрева
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-29

 Практика на ohim в областта на дизайна на Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Цвяткова
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-28

 Нов Регламент № 608/ 2013 за защита на правата на интелектуална собственост в ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-30

 Може ли наказателният съд да помогне на гражданския при определяне на обезщетение за нарушаване на търговска марка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Петров
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-30

 Използването на регистрирана марка на ЕС като условие за нейното съществуване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Добринка Добрева
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-28

 Решението на СЕС по дело С-307/2010 и новата практика на Патентното ведомство на Република България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Патриция Черкезова
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-31

 Новост и оригиналност на промишлените дизайни - Практически проблеми и решения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-30

 Единният патентен съд - Гаранция за еднакво решаване на спорове по патенти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цонка Таушанова
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-29

 Реално използване на регистрирана търговска марка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Офелия Киркорян-Цонкова
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-26

 Бъдещето на патентната закрила в Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Патриция Черкезова
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-29

 Практика на Съда на Европейския съюз във връзка с обхвата на изключителното право върху търговска марка и неговото ограничаване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Цвяткова
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

 Преобразуване на марка на ЕС в национална марка – нови възможности за българския бизнес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Добринка Добрева
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

 Мерки за защита на правата на интелектуална собственост в ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

 Проблемът с паралелния внос на оригинални стоки се задълбочава
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Петров
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-28

 Право на вътрешен, конвенционен и изложбен приоритет при търговските марки - Приоритет при марките на общността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-31

 Използване на заглавията на класовете от Ницската класификация за целите на регистрация на марки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Офелия Киркорян-Цонкова
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-31

 Старшинство за марка на общността по отношение на по-ранна национална марка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Добринка Добрева
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-29

 Относно сертификата за допълнителна закрила на лекарствените продукти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Дунчев
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-29

 Гражданскоправната защита за регистриран промишлен дизайн и съдебната практика в България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-27

 Обхват на закрила на заглавията на класовете на международната класификация на стоки и услуги - 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Добринка Добрева
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-30

 Обхват на закрила на заглавията на класовете на Международната класификация на стоки и услуги - 1
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Добринка Добрева
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

 Правото върху търговска марка като обект на обезпечение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

 Дигиталната бизнес-идентификация на фирмата като интелектуална собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-30

 Необходимост от ново нормативно уреждане на режима на съдържанието и достъпа до досиетата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Дунчев
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-29

 Средства за преодоляване на колизия между право върху марка и право върху фирма според българското законодателство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Офелия Киркорян-Цонкова
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-28

 Стратегия за избор и закрила на съществуващи права върху марки в рамките на ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Добринка Добрева
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-30

 Защита на домейн имената и другите бизнес идентификатори в мрежата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

 Предимства и недостатъци на различинте системи за регистрация на марки и взаимодействие между тях
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Добринка Добрева
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-28

 Географските имена като абсолютни основания за отказ за регистрация на марка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Шентова
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-31

 Географски означения - Същност и закрила
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Добринка Добрева
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-29

 Сходството като основание за подаване на опозиция
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Понятието за недобросъвестност на заявителя при подаване на заявката за търговска марка като проблем на национално и общоевропейско равнище
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Патриция Черкезова
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-25

 Промените в правната регламентация на промишления дизайн влизат в сила от 12 февруари 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

 Марки за услуги и търговската дейност на предприятията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Шентова
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-28

 Практически аспекти на индустриалната собственост при стартиращ малък и среден бизнес и проекти за финансиране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Дунчев
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-30

 Процедурата по опозиция на търговска марка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-29

 Липсата на реално използване на търговската марка на Европейската общност като едно от основанията за нейната отмяна
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Патриция Черкезова
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-01

 Ноу-хау като обект на интелектуална собственост на фирмата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

 Регистрационен режим на промишления дизайн
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цонка Таушанова
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

 Критерии за известност при марките
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Шентова
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-29

 Изключителното право върху марка и паралелният внос
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йордан Политов
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-28

 Вписвания в държавните регистри за обектите по индустриална собственост - същност, действие, защита
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Дунчев
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-23

 Промени в Закона за марките и географските означения от 2010 г. - Опростена процедура за регистрация на марки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йордан Политов
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-30

 Сходство с общоизвестни и известни марки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Шентова
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 Представлява ли паралелният внос на оригинални стоки нарушение на правата върху марка? - Тълкувателно решение № 1/2008 г. на ВКС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цонка Таушанова
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-29

 Управление на индустриалната собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Дунчев
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-22

 Интелектуалната собственост и връзката є с други клонове на правото
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-01

 Интелектуалната собственост като фактическа и правна реалност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-30

 Недобросъвестността при заявяване на търговска марка в практиката на ведомството за хармонизиране на вътрешния пазар
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Офелия Цонкова
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-29

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>

Общо: 192 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА