Нотариални действия

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>
 Съдебна практика на ВКС в материята на вписванията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Крум Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-20

 Проблеми в практиката при връчване на нотариална покана чрез залепване на уведомление
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветанка Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-19

 Относно отговорността за издадено невярно удостоверение за наличие или липса на тежести по чл. 569, т. 7 от Гражданския процесуален кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-14

 Развод по взаимно съгласие пред нотариус
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-20

 Предоставяне на справки с отдалечен достъп от Единния портал за заявяване на електронни административни услуги и стабилността на правото на собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Терзиева
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-21

 Поправка на грешки в нотариалния акт
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариела Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-14

 Нотариусът и електронното правосъдие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Паскал Гонов
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-11

 Вписването на ипотека съгласно чл. 172, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-15

 Проблемът с невписаните актове за собственост и създаването на Имотен регистър в Република България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-10

 За някои практически проблеми при заместването на нотариус
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-06

 Относно нотариалното удостоверяване на дата, съдържание и подписи на частен документ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-11

 Отбелязване на суброгацията към ипотеката
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Маладжиков
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

 Последните изменения на Правилника за вписванията и надграждането на имотния регистър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариела Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-12

 Промените в Правилника за вписванията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-09

 Съдебна практика на ВКС по чл. 112-115 от Закона за собствеността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Крум Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-30

 Проблеми при издаване на смъртни актове и удостоверения за наследници
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариела Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-30

 Съдебна практика на ВКС по чл. 112-115 от Закона за собствеността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Крум Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-29

 Продава ли земята сградата?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариела Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

 Нотариалните удостоверявания в условията на заразата Ковид 19
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариела Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-28

 Може ли да се впише наново ипотека съгласно чл. 172, ал. 2 ЗЗД, ако е изтекъл срокът на действие на вписването и тя вече е била заличена по реда на чл. 22 ПВп?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валя Гигова
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-29

 Ограничават ли незаличените възбрани правото на собственост на купувача от публичната продан?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Василев
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-27

 Производство по вписване на прехвърляне на вземане, обезпечено с ипотека, според действащите нормативни актове у нас
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-30

 Новото вписване на ипотека в хипотезата на чл. 172, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калин Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-26

 Процедурни въпроси относно вписването на искова молба в службите по вписванията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Балтов
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-21

 Специфики на вписванията при апорт на вещно право върху имот в търговско дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Василев
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-30

 Въпроси относно вписванията и предмета на апорта на вещно право върху имот в търговско дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Василев
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-30

 Вписване на сервитути в енергетиката
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-28

 Вписване на договори за особен залог върху търговско предприятие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Василев
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24

 Относно процедурата за вписването на актове в различни съдебни райони
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-28

 Отдаване на съсобствен имот под аренда или наем
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-28

 Колко екземпляра на нотариалния акт трябва да бъдат подписани за неговата действителност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариела Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-30

 Относно страните и участниците в нотариалното удостоверяване на договора за аренда в земеделието
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-26

 Измененията в Закона за арендата в земеделието от 7 февруари 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Златимир Орсов
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-25

 Вписване на декларация за отказване от вещни права върху недвижими имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Кръшкова
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-28

 Нови моменти в нотариалните производства и удостоверявания след промените в Търговския закон, засягащи правната уредба на ООД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-31

 Някои въпроси за архива на нотариуса
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариела Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-30

 Относно задължението на нотариуса по чл. 25, ал. 2 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

 Начин на ползване и предназначение на земеделската земя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариела Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 Задължен ли е нотариусът при удостоверяване на правна сделка с недвижим имот да проверява и да уведомява страните за наличие на ипотека?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

 Нищожността на нотариалния акт за прехвърляне на имот, придобит по чл. 35 зппдобп (отм.), като основание за ревандикация от купувача
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариела Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Вписване на завещания, изготвени и обявени в чужбина
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Кръшкова
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

 Някои особености на вписването на прехвърляне на вземане, обезпечено с ипотека
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-29

 Кантора нотариус: Казус от практиката
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Танев
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-26

 Саморъчното завещание и процедурата по обявяването му
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариела Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-29

 Ипотека върху бъдеща вещ или възможно ли е скрито учредяване на ипотека
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Танев
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-22

 Заличаване на ипотеки и възбрани върху имоти, придобити чрез публична продан, извършена от синдик по глава 46 от Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Кръшкова
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-27

 Форма на подлежащите на вписване актове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-30

 Грешките в нотариалното удостоверяване като производство и отражението им върху действителността му. Преглед на съдебната практика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариела Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-25

 Непрекъснатостта на вписванията и правната сигурност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Танев
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-25

 Оповестително-защитно действие на вписването (Противопоставимост на вписания акт по чл. 113 ЗС)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-31

 Извършване на нотариални действия извън кантората на нотариуса
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-30

 Ролята на нотариуса при съставянето и обявяването на завещанието
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камен Каменов
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-29

 Отстраняване на технически грешки при вписванията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариела Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-27

 Следва ли в производството по чл. 19, ал. 3 ЗЗД съдът да следи за спазването на всички условия за прехвърляне на имота по нотариален ред?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Владимирова
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-30

 Неизпълнен предварителен договор – възможности и последици
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариела Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-30

 По въпроса за необходимото съдържание на пълномощното за сключване на договорна ипотека
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Крум Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-28

 Предопределено ли е съдържанието на пълномощно за разпореждане с недвижими имоти от нормите на ЗЗД?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Танев
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-28

 Доживотното запазване на правото на ползване се вписва в нотариалния акт
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-29

 Нови документи, изисквани при сделки със земеделски земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариела Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-29

 Международночастноправни аспекти на упълномощаването по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Весела Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-27

 Особености и практически въпроси на договора за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за гледане и издръжка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росица Вучева
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-30

 Относно едновременното удостоверяване на подпис и съдържание на документ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Танев
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

 Назначаване на представител на отсъстващо лице, обявяване на отсъствие и на смърт
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариела Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-28

 Особен залог на част от търговско предприятие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Танев
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-28

 Актуални въпроси на договорите за аренда на земеделски земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариела Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-31

 Вписване на непарична вноска (апорт) в имотния регистър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Кръшкова
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-27

 Вписване на непарична вноска (апорт) в имотния регистър - 1
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Кръшкова
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-29

 Обратната теза
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Танев
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-29

 Действителност на нотариалните актове, издадени извън канцеларията на нотариуса
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Мулешков
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-29

 Промените в Търговския закон в областта на непаричните вноски с предмет недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-28

 Практически и правни проблеми при съставянето на протокол по реда на чл. 232, ал. 4 от Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариела Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-30

 Преди покупка на имот проверявайте за „скрити“ данъци и битови сметки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-30

 Предварителен договор и продажба на недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-30

 Разликата в квадратурата на продавания недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариела Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-28

 Възможни правни проблеми при покупка на имот на публична продан
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-31

 Особености и възможни рискове при придобиване на недвижим имот чрез публична продан
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-30

 Относно предопределеното съдържание на договора по чл. 15 от Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Танев
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-29

 Вписване на договор за прехвърляне на търговско предприятие в имотния регистър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Кръшкова
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-29

 Предприятието на едноличния търговец и неговото имущество като физическо лице
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариела Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-29

 Вписване на съдебни решения - Практически хипотези
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Кръшкова
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

 Води ли неприемането на наследството до загуба на качеството наследник на поканеното да приеме лице
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариела Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

 Корекции в книгите по вписванията се вършат без разпореждане от съдиите по вписванията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мирослав Раев
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

 Преценка за недействителност на сделката при отказ за вписване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-28

 Вещноправни последици на иска по чл. 216 от Данъчно-осиугрителния кодекс при сделки с недвижими имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-31

 Ревандикиране на имот, внесен като непарична вноска
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-29

 За някои задължения на нотариуса при сделки с вещни права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариела Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-29

 Доброволна делба в землище с влезли в сила кадастрална карта и регистри
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Лефтеров
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-27

 Такси при частично заличаване на ипотека
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Кръшкова
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-30

 Действия на нотариуса по установяне на представителството и статута на търговците, участващи в нотариални производства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Павел Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

 Обща част ли е земята при наличие на етажна собственост върху нея
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариела Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-30

 Правомощията на прокурора по чл. 537, ал. 3 ГПК в нотариалните производства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Раймундов
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-29

 Ролята на нотариуса за законосъобразното извършване на сделки с недвижими имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Раймундов
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-28

 Становища относно вписване на залог на търговско предприятие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Танев
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-28

 Вписване на залог на търговско предприятие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Кръшкова
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-30

 За съдбата на писмените справки по чл. 44 от Правилника за вписванията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Танев
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-30

 Публичната продан на ипотекиран недвижим имот и съдбата на учредените върху него ипотеки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариела Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-30

 Декларация, приета на Националната кръгла маса “Имотни измами”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Съюз на юристите в България
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

 Отказът на нотариуса да извърши нотариално удостоверяване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

 Ограничаване на плащанията в брой и усъвършенстване на нотариалната дейност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Адела Кац
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-28

 Значение на отбелязването на съдебното решение по вещноправен спор като вид вписване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветанка Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-31

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>

Общо: 182 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА