Авторско право

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 3)
<<първа <предишна 1 2  3  следваща> последна>>
 Последните изменения на Закона за авторското право и сродните му права, касаещи аудиовизуалните произведения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-26

 Изкуственият интелект - новият автор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-16

 Права на режисьорите на театрални спектакли
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катерина Пашова-Миразчийска
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-18

 Децентрализирани финанси (DeFi) - интелектуална собственост в блокчейн екосистемата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-24

 Решението на Съда на ЕС С-147/19 по казуса Атресмедия срещу АГЕДИ и АИЕ и значението му за музикалната индустрия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велизар Соколов
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-22

 Наследяване на авторски права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катерина Пашова-Миразчийска
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-19

 Обезщетението при нарушение на авторското право и сродните му права не е проекция на общата деликтна отговорност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Петров
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-17

 Лицензиране на авторски права чрез концепцията NFT
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

 Данъчно облагане на авторските и изпълнителските възнаграждения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катерина Пашова-Миразчийска
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-21

 Kакво представлява „Софтуер като услуга“ (SaaS)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-10

 Интелектуалната собственост и роботиката – авторскоправни аспекти и решения в областта на патентите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-11

 Фигурата „доставчик на онлайн услуги за споделяне на съдържание“ според Директива 2019/790
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Петров
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

 Автoрскoто право на архитекта или проектанта и авторският надзор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-12

 Понятието използване на произведение (изпълнение, запис, програма) в контекста на авторското право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Саракинов
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-28

 Авторското право в архитектурата - Сравнителен анализ на архитектурните произведения в българското законодателство и предложения de lege ferenda
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-17

 Авторското право в архитектурата - Законодателни решения в Съединените американски щати
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-17

 Авторското право в архитектурата - Законодателни решения във Великобритания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-17

 Авторското право в архитектурата - Законодателни решения в Германия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-17

 Авторското право в архитектурата - Законодателни решения в Италия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-17

 Авторското право в архитектурата - Законодателни решения в Швейцария
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-17

 Авторското право в архитектурата - Законодателни решения във Франция
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-17

 Ползване и прехвърляне на ползването на търговска марка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-26

 Авторското право върху публицистични произведения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катерина Пашова
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-29

 Културни ценности с материален и нематериален характер
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Люба Панайотова - Чалъкова
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-29

 Директивата относно авторското право в цифровия единен пазар - проблеми и добри решения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-27

 Авторски и сродни на тях права върху хореографски произведения и танцови изпълнения.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катерина Пашова-Миразчийска
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-26

 Особености на договорите за отстъпване на право на ползване върху софтуер
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Даниил Паликаров
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-30

 Поглед към практиката на Върховния касационен съд по дела, свързани с нарушения на авторското право (2014-2019 г.)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Петров
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-29

 Искове за неоснователно обогатяване, произтичащи от неизплатени авторски и лицензионни възнаграждения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-29

 Допълнения в авторскоправното законодателство, целящи да улеснят достъпа на лица със зрителни увреждания до печатни материали
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Саракинов
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-21

 Защо практиката на ВАС, че интелектуалната собственост „не касае делата за нелоялна конкуренция“, в частност тези за имитация по чл. 35 ЗЗК, е незаконосъобразна
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-30

 В помощ на съда при решаване на авторскоправни спорове относно оригиналността на произведението
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Петров
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-30

 Кой може да основе и регистрира у нас независимо дружество за управление на авторски и сродни на тях права, и как следва да функционира то
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Саракинов
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-28

 За спирането на използване на произведение от трети лица поради промяна в убежденията на автора
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Петров
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24

 Колективното управление на авторски и сродни на тях права в България след последните изменения и допълнения в Закона за авторското право и сродните му права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Саракинов
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-27

 Вещите и интелектуалната собственост - развитие и тенденции в европейското право по правата на човека
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Люба Панайотова - Чалъкова
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-30

 Медиацията като извънсъдебен способ за решаване на спорове по интелектуална собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владя Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-27

 Защо пейзажните фотографии, заснети в градска среда, не са обект на авторското право в България?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-22

 Нов европейски регламент, уреждащ презграничната преносимост на услугите, свързани с предаване на съдържание чрез интернет
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Саракинов
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-28

 Задължение на интернет- посредниците за защита на правата върху интелектуална собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Петров
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-28

 Възпроизвеждане или преработка?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Петров
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-28

 Продуцентът в аудиовизията и предизвикателствата на новите медии
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марияна Лазарова
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-30

 Авторското право и правото на повторно използване на информация от обществения сектор, публикувана в отворен формат
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Офелия Киркорян-Цонкова
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

 Съдът греши: Отговорността за нарушение на авторски права е безвиновна
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Петров
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Правото на “публично съобщаване” според практиката на Съда на ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Патриция Черкезова
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-29

 Дизайнът на печатно издание като интелектуална собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-26

 Колизията „авторски - сродни права“
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Лозев
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-22

 Най-често срещани пропуски при договорите на авторите на музика и продуцентите на звукозаписи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Минчо Минчев
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-27

 Обект и съдържание на авторските права на художника - автор на театрални костюми
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катерина Пашова
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-30

 За рисковете, които лицата поемат като предоставят свободен достъп до интернет посредством WiFi-протокол
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Петров
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-25

 Правото на възпроизвеждане според тълкуванията на Съда на ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Патриция Черкезова
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-25

 Свобода на информация и свободно използване на авторски произведения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Лозев
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-31

 Публикуването на линк към обект, защитен от авторското право и сродните му права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Офелия Киркорян-Цонкова
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-30

 Авторскоправни специфики при формулирането на общи условия за сайт
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-29

 Съвременни тенденции при договарянето между авторите на музика и продуцентите на звукозаписи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Минчо Минчев
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-28

 Особени правила при използване на някои произведения и звукозаписи, считани за „осиротели“
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Саракинов
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-31

 Интернет като явление от авторскоправна гледна точка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Петров
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-27

 Законови презумпции в договорите между автори или артисти-изпълнители и ползватели
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Саракинов
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-30

 Човекът като „ произведение“ по смисъла на авторското право. Художествени, социални и авторскоправни аспекти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Лозев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-30

 Mногоезичен справочник на основните термини, свързани със закрилата на интелектуалната собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Саракинов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Онлайн библиотеките и авторските права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-28

 Свобода на авторското творчество - Практика на Европейския съд по правата на човека
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Лозев
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-31

 Давностно владение върху картини - случай от практиката
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-30

 Кратък преглед на някои актове на Върховния касационен съд по проблемите на авторското право и сродните му права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Петров
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-29

 План за действие в десет стъпки на Европейската комисия за прилагане на правата на интелектуална собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-29

 За интернет-посредниците, носителите на авторски права и потребителите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Петров
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-27

 Право върху собствено изображение - Гражданскоправни и авторскоправни аспекти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Лозев
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-30

 Последните изменения и допълнения в Закона за авторското право и сродните му права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Саракинов
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

 Празнота в закона води до неефективност на мерките, предотвратяващи нарушения на авторски права в Интернет
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Петров
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-28

 Театърът в светлината на авторското право и сродните му права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-28

 За авторскоправната защита на обучителните методики
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-31

 Видео-игрите като обект на авторското право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Офелия Киркорян-Цонкова
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-27

 Преводът като обект на авторско право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Лозев
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-29

 Междукорпоративни споразумения - Обзор на някои политики за борба с потребителското интернет пиратство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Петров
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-29

 Допустимост на иска за установяване на авторско право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Офелия Киркорян-Цонкова
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-28

 Съавторски права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Лозев
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-30

 Решения по чл. 5 от Директива 29/2001 за хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Офелия Киркорян-Цонкова
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-30

 Авторски права и търговски марки върху „Ап стор приложенията“
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-28

 Дали цифровите файлове и МР3 могат да бъдат препродавани на правно основание, без да бъде нарушено авторското право?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-31

 Очаквани промени в срока на закрила на изпълнителите и продуцентите на звукозаписи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Офелия Киркорян-Цонкова
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-30

 За приложимия закон при нарушения на авторски права в интернет
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Петров
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-29

 Съдебните решения и определения в контекста на авторското право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Саракинов
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-26

 Авторските права във Фейсбук
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

 Договори между авторите на музикални произведения и техните издатели
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Саракинов
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

 Устните произведения в авторското право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Лозев
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

 Авторско право върху графично оформление на печатно периодично издание
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Шентова
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-28

 Проблемът с идентификацията на прекия нарушител на авторски права в интернет пространството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Петров
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-31

 Материалноправни колизии във връзка с новата уредба на авторскоправния режим, касаещ архитектурните проекти по ЗАПСП
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-29

 Обхват на авторскоправната закрила върху компютърната програма
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Офелия Киркорян-Цонкова
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-29

 За отговорността на интернет посредниците при нарушени авторски права и права на търговската марка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Петров
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-27

 Използване на чужда фотография без разрешение за нуждите на обществената сигурност и печата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Офелия Киркорян-Цонкова
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-30

 За и против АСТА и какво точно не знаем?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-06

 Отговорността на доставчиците на интернет-услуги пред носителите на авторски и сродни права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Офелия Киркорян-Цонкова
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

 Измененията в правния режим на колективното управление на авторските и сродните на тях права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Саракинов
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-30

 Как да защитим съдържанието на сайта си като авторско право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-29

 Авторските права и интернет медиите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-28

 Необходими ли са промени в законодателната уредба на авторското право?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Цакова
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-30

 Публичността в авторското право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Лозев
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-30

 Осиротели произведения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Цакова
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

 Измененията в правния режим за частно копиране на обектите на авторско право и сродните му права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Офелия Киркорян-Цонкова
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-28

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 3)
<<първа <предишна 1 2  3  следваща> последна>>

Общо: 203 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА