Правилници

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 301 до 400 (стр. 4 от 6)
<<първа <предишна  1  2  3 4 5  6  следваща> последна>>
 Правилник за устройството и дейността на Информационния център на Министерството на отбраната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-01

 Правилник за устройството и дейността на Комендантство - МО
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-31

 Правилник за устройството и дейността на Комисията за издаване на разрешения за извършване на дейностите по техническото обслужване на медицинска техника и апаратура
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за устройството и дейността на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и на нейната администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-26

 Правилник за устройството и дейността на Комисията за финансов надзор и на нейната администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-28

 Правилник за устройството и дейността на Консултативно-експертния съвет за лечебни растения към министъра на околната среда и водите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за устройството и дейността на къща музей "Панчо Владигеров"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-13

 Правилник за устройството и дейността на лечебните заведения за стационарна психиатрична помощ по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-05

 Правилник за устройството и дейността на лечебните заведения към Министерството на правосъдието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-14

 Правилник за устройството и дейността на междуведомствената комисия по франкофония
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за устройството и дейността на Междуведомствения съвет по въпросите на граничния контрол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Правилник за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-08-18

 Правилник за устройството и дейността на Министерството на здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Правилник за устройството и дейността на многопрофилните транспортни болници към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-03

 Правилник за устройството и дейността на Музей "Борис Христов" - София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-08

 Правилник за устройството и дейността на Музей "Васил Левски" - Карлово
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-08

 Правилник за устройството и дейността на Музей "Христо Ботев" - Калофер
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-08

 Правилник за устройството и дейността на Национален STEM център
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-07

 Правилник за устройството и дейността на Национален музей "Земята и хората" - София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-27

 Правилник за устройството и дейността на Национален музей на българското изобразително изкуство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-27

 Правилник за устройството и дейността на Национален парк-музей "Шипка - Бузлуджа" - Казанлък
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-08

 Правилник за устройството и дейността на Национален политехнически музей - София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-08

 Правилник за устройството и дейността на Национален център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-04

 Правилник за устройството и дейността на Националната галерия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-10

 Правилник за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-07

 Правилник за устройството и дейността на Националната комисия по търговията към Министерството на търговията и туризма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за устройството и дейността на Националната служба за съвети в земеделието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-09

 Правилник за устройството и дейността на Националния военен университет "Васил Левски"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-30

 Правилник за устройството и дейността на Националния военноисторически музей
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-17

 Правилник за устройството и дейността на Националния дворец на децата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-24

 Правилник за устройството и дейността на Националния институт за недвижимо културно наследство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-31

 Правилник за устройството и дейността на Националния институт за помирение и арбитраж
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-23

 Правилник за устройството и дейността на Националния институт по криминалистика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-16

 Правилник за устройството и дейността на Националния институт по метеорология и хидрология
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-02

 Правилник за устройството и дейността на Националния исторически музей - София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-28

 Правилник за устройството и дейността на Националния литературен музей
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-31

 Правилник за устройството и дейността на Националния медицински координационен център
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-06

 Правилник за устройството и дейността на Националния музей на образованието - Габрово
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-27

 Правилник за устройството и дейността на Националния онкологичен център
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Правилник за устройството и дейността на Националния педагогически център
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-22

 Правилник за устройството и дейността на Националния студентски дом
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-16

 Правилник за устройството и дейността на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания и критериите за представителност на организациите на хора с увреждания и на организациите за хора с увреждания (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-21

 Правилник за устройството и дейността на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-22

 Правилник за устройството и дейността на Националния съвет по биологичното разнообразие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-02

 Правилник за устройството и дейността на Националния съвет по въпросите на социалното включване към Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Правилник за устройството и дейността на Националния съвет по медицинска експертиза
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-08

 Правилник за устройството и дейността на Националния учебен център
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-20

 Правилник за устройството и дейността на Националния филмов център
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за устройството и дейността на Националния център за информация и документация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-13

 Правилник за устройството и дейността на Националния център за музика и танц
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за устройството и дейността на Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-29

 Правилник за устройството и дейността на Националния център за околна среда и устойчиво развитие (НЦОСУР)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за устройството и дейността на Националния център за театър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за устройството и дейността на Националния център за управление на трансплантацията "Бултрансплант"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за устройството и дейността на Националния център по заразни и паразитни болести
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-26

 Правилник за устройството и дейността на Националния център по обществено здраве и анализи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

 Правилник за устройството и дейността на Националния център по обществено здравеопазване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Правилник за устройството и дейността на Националния център по радиобиология и радиационна защита
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

 Правилник за устройството и дейността на Националния център по спортна медицина
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Правилник за устройството и дейността на Националния център по сърдечно-съдови заболявания и рехабилитация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Правилник за устройството и дейността на Националния център по физикално лечение и рехабилитация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Правилник за устройството и дейността на Национално издателство за образование и наука "Аз-буки"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-28

 Правилник за устройството и дейността на Националното бюро за правна помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-27

 Правилник за устройството и дейността на Националното звено за оценяване в средното образование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за устройството и дейността на полувисшите институти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за устройството и дейността на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-27

 Правилник за устройството и дейността на приютите за безнадзорни деца
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Правилник за устройството и дейността на Професионалния сержантски колеж за нуждите на Военновъздушните сили към Висшето военновъздушно училище "Георги Бенковски"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-18

 Правилник за устройството и дейността на Професионалния сержантски колеж към Националния военен университет "Васил Левски"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-20

 Правилник за устройството и дейността на Професионалния старшински колеж към Висшето военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-20

 Правилник за устройството и дейността на регионалните дирекции по горите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-03

 Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-10

 Правилник за устройството и дейността на регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-27

 Правилник за устройството и дейността на Санаторно-курортното управление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Правилник за устройството и дейността на Служба "Военно разузнаване"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-25

 Правилник за устройството и дейността на Съвета за криминологични изследвания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-14

 Правилник за устройството и дейността на Съвета за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-20

 Правилник за устройството и дейността на ученическите общежития, чиято дейност не се организира от училища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-23

 Правилник за устройството и дейността на Фонда за компенсиране на инвеститорите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-21

 Правилник за устройството и дейността на Централния артилерийски технически изпитателен полигон
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-03

 Правилник за устройството и дейността на Централния регистър на особените залози към Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 128 от 1998 г., бр. 49 от 2000 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за устройството и дейността на Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност при Министерството на правосъдието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Правилник за устройството и дейността на Централното военно окръжие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-28

 Правилник за устройството и дейността на центровете за специална образователна подкрепа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-05

 Правилник за устройството и дейността на центровете за трансфузионна хематология
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-05

 Правилник за устройството и дейността на Център "Информационни технологии в образованието"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-16

 Правилник за устройството и дейността на център "Конкурентна система за обучение и управление на висшето образование"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за устройството и дейността на Център за оценяване в предучилищното и училищното образование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-27

 Правилник за устройството и дейността на център за спешна медицинска помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-09

 Правилник за устройството и дейността на Центъра за изследване и обучение по професионално ориентиране
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за устройството и дейността на Центъра за информационно осигуряване на образованието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-14

 Правилник за устройството и дейността на Центъра за масова приватизация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за устройството и дейността на Центъра за професионално обучение при Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-18

 Правилник за устройството и дейността на Центъра за развитие на човешките ресурси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-28

 Правилник за устройството и дейността на Центъра за развитие на човешките ресурси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-23

 Правилник за устройството и дейността на Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-09

 Правилник за устройството и дейността на Центъра за учебно-тренировъчни фирми
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-29

 Правилник за устройството и организацията на работа на Националния съвет за научна и технологична политика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за устройството и организацията на работа на Националния съвет по социалните и демографските въпроси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-19

Показани от 301 до 400 (стр. 4 от 6)
<<първа <предишна  1  2  3 4 5  6  следваща> последна>>

Общо: 577 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА