Основни права и задължения на гражданите. Гражданство. Чужденци.

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 601 до 700 (стр. 7 от 8)
<<първа <предишна  2  3  4  5  6 7 8  следваща> последна>>
 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Словашката република за обратно приемане на лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-24

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Специален административен район Макао на Китайската народна република за премахване на изискванията за визи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-20

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Специален административен район Хонконг на Китайската народна република за премахване на изискванията за визи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-20

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Тунизийската република за премахване на визите за притежателите на дипломатически, специални или служебни паспорти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-26

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за обратно приемане и транзитиране на лица (Спогодба за реадмисия)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за обратното приемане на български и германски граждани (Спогодба за обратно приемане)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Френската република за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Чешката република за изменение на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Чешката република за премахване на визовия режим, подписана на 28 април 199
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-16

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Чешката република за предаване и обратно приемане на лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и Съвета на министрите на Босна и Херцеговина за безвизово пътуване на притежателите на дипломатически и служебни или официални паспорти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-22

 Спогодба между правителството на Република България и Съвета на министрите на Босна и Херцеговина за обратно приемане на незаконно пребиваващи собствени граждани и чужденци
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-13

 Спогодба между правителството на Република България и съюзното правителство на Съюзна република Югославия за обратно приемане на лица, незаконно пребиваващи на териториите на двете държави
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и Швейцарския федерален съвет за взаимно премахване на задължението за виза
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между Република България и Кралство Испания за обратно приемане на лица с неуредено положение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Споразумение за безвизов режим за гражданите на Република България и гражданите на Република Чили
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Споразумение за премахване на визите на гражданите на Република България и Мексиканските съединени щати, притежаващи дипломатически и официални мексикански паспорти и дипломатически и служебни български паспорти, сключено чрез размяна на ноти на 21.04.200
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Споразумение за сътрудничество между Министерството на външните работи на Република България и Министерството на външните работи на Черна гора по визови въпроси и консулска защита
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-02

 Споразумение за сътрудничество между правителството на Република България и Международния център за разработване на миграционната политика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Споразумение за техническо сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Япония
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-03

 Споразумение за учредяване на Спешен доверителен фонд на Европейския съюз за стабилност и справяне с първопричините за незаконната миграция и разселените лица в Африка и за неговия вътрешен правилник
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-03

 Споразумение между правителството на Република България и Върховния комисар на ООН за бежанците
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-26

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Алжирската демократична и народна република за взаимно освобождаване от изискванията за притежаване на визи за краткосрочно пребиваване на притежателите на дипломатически и служеб
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-15

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Арабска република Египет за взаимно освобождаване от изискванията за притежаване на визи за краткосрочно пребиваване за притежателите на дипломатически и служебни паспорти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-12

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Боливарска република Венецуела за премахване на визи за притежателите на обикновени паспорти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-02

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Грузия за освобождаване от изискването за виза на притежателите на дипломатически и служебни паспорти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-20

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Държавата Израел за отмяна на визовите изисквания за техните граждани
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-24

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Държавата Катар за освобождаване от изискванията за визи на притежателите на дипломатически и специални паспорти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Италианската република за взаимно признаване и подмяна на свидетелствата за управление на моторни превозни средства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-02

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Италианската република за освобождаването на притежателите на дипломатически паспорти от задължението за виза
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Китайската народна република за взаимно освобождаване от изискването за виза за притежатели на дипломатически и служебни паспорти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-30

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-28

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Кралство Тайланд за взаимно освобождаване от изискванията за визи за краткосрочно пребиваване на притежателите на дипломатически и служебни/официални паспорти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-14

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Монголия за освобождаване от изискването за виза на притежателите на дипломатически и служебни паспорти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-16

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Аржентина за освобождаване от визи обикновените паспорти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-29

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Еквадор за освобождаване от изискванията за визи за притежателите на дипломатически, служебни и официални паспорти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-07-12

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Индия за премахване на изискването за визи за притежателите на дипломатически и официални/служебни паспорти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-17

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Индонезия за освобождаване от визи на притежателите на дипломатически и служебни паспорти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-16

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Парагвай за премахване на визите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-11

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Социалистическа република Виетнам за премахване на изискването за визи за притежателите на дипломатически и служебни/официални паспорти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-04

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Туркменистан за взаимно премахване на изискването за визи за притежателите на дипломатически и служебни паспорти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-02

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Федеративна република Бразилия за частична отмяна на изискванията за визи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-01

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Хашемитско кралство Йордания за взаимно освобождаване от изискванията за притежаване на визи за краткосрочно пребиваване на притежателите на дипломатически и служебни паспорти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-28

 Споразумение между правителството на Република България и Федералното правителство на Република Австрия за взаимен обмен на данни в областта на миграционния контрол и убежището
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-14

 Статут на службата на Върховния комисар на ООН за бежанците
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Тарифа № 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи по Закона за държавните такси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-27

 Тарифа за таксите, събирани от Агенцията по заетостта по Закона за чужденците в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Указ № 2 от 10.01.2006 г. за награждаване на г-н Пиер Фердинандо Казини - председател на Камарата на депутатите на италианския парламент, с орден "Стара планина" първа степен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-17

 Указ № 4 от 15.01.2013 г. за награждаване на Йордан Йовчев Йовчев с орден "Стара планина" първа степен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-29

 Указ № 14 от 30.01.2013 г. за освобождаване на Радион Василев Попов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Саудитска Арабия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-12

 Указ № 17 от 31.01.2013 г. за назначаване на Пламен Георгиев Шукюрлиев - извънреден и пълномощен посланик на Република България в Китайската народна република, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Монголия със седалище в Пекин
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-12

 Указ № 33 от 25.02.2013 г. за назначаване на Катя Илиева Делева - извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Южна Африка, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Ботсуана със седалище в Претория
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-08

 Указ № 41 от 28.02.2013 г. за награждаване на г-н Карол Мистрик - извънреден и пълномощен посланик на Словашката република в Република България, с орден "Стара планина" първа степен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-15

 Указ № 42 от 28.02.2013 г. за награждаване на г-жа Шийла Камерър - извънреден и пълномощен посланик на Република Южна Африка в Република България, с орден "Стара планина" първа степен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-15

 Указ № 43 от 28.02.2013 г. за награждаване на г-н Александар Църквеняков - извънреден и пълномощен посланик на Република Сърбия в Република България, с орден "Мадарски конник" първа степен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-15

 Указ № 52 от 7.03.2013 г. за награждаване на Иван Николов Абаджиев с орден "Стара планина" първа степен за изключително големите му заслуги към Република България в областта на физическото възпитание и спорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-22

 Указ № 74 от 21.03.2013 г. за награждаване на г-н Жак Баро - член на Конституционния съвет на Френската република, с орден "Стара планина" първа степен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-02

 Указ № 76 от 28.03.2013 г. за награждаване на г-жа Олфат Фарах - извънреден и пълномощен посланик на Арабска република Египет в Република България, с орден "Мадарски конник" първа степен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-09

 Указ № 77 от 28.03.2013 г. за награждаване на г-жа Мишлин Аби Самра - извънреден и пълномощен посланик на Ливанската република в Република България, с орден "Стара планина" първа степен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-09

 Указ № 87 от 16.05.2013 г. за награждаване на г-н Церендорж Ганхуяг - извънреден и пълномощен посланик на Монголия в Република България, с орден "Мадарски конник" първа степен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-31

 Указ № 89 от 17.05.2013 г. за свикване на първо заседание новоизбраното Четиридесет и второ Народно събрание на 21 май 2013 г. от 10,00 ч.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-18

 Указ № 90 от 17.05.2013 г. за награждаване на г-н Джузепе Консоло с орден "Мадарски конник" първа степен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-31

 Указ № 93 от 23.05.2013 г. за награждаване на Енчо Стоев Пиронков с орден "Стара планина" първа степен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-07

 Указ № 94 от 23.05.2013 г. за награждаване на проф. Елена Иванова Баева с орден "Св. св. Кирил и Методий" първа степен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-07

 Указ № 95 от 23.05.2013 г. за награждаване на Калинка Згурова Кънева с орден "Св. св. Кирил и Методий" първа степен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-07

 Указ № 96 от 23.05.2013 г. за награждаване на Ана (Ани) Димитрова Бакалова с орден "Св. св. Кирил и Методий" първа степен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-07

 Указ № 97 от 23.05.2013 г. за награждаване на Найден Станев Вълчев с орден "Св. св. Кирил и Методий" първа степен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-07

 Указ № 98 от 23.05.2013 г. за награждаване на Драгомир Димитров Ненов с орден "Св. св. Кирил и Методий" първа степен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-07

 Указ № 99 от 28.05.2013 г. за предлагане на Четиридесет и второто Народно събрание да избере Пламен Василев Орешарски за министър-председател на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-31

 Указ № 107 от 31.05.2013 г. за освобождаване на Тодор Иванов Чуров от длъжността постоянен представител на Република България в Северноатлантическия съвет към Организацията на Северноатлантическия договор със седалище в Брюксел, Кралство Белгия и за назна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-18

 Указ № 108 от 3.06.2013 г. за освобождаване на Радион Василев Попов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Саудитска Арабия и за назначаване на Николай Георгиев Николов за извънреден и пълномощен посланик на Републ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-18

 Указ № 109 от 5.06.2013 г. за награждаване на г-н Чън Би-хо - извънреден и пълномощен посланик на Република Корея в Република България, с орден "Стара планина" първа степен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-14

 Указ № 119 от 12.06.2013 г. за назначаване на Катя Илиева Делева - извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Южна Африка, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Зимбабве със седалище в Претория
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-18

 Указ № 130 от 27.06.2013 г. за награждаване на г-н Трасивулос Стаматопулос - извънреден и пълномощен посланик на Република Гърция в Република България, с орден "Стара планина" първа степен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-05

 Указ № 131 от 27.06.2013 г. за награждаване на г-жа Даря Баудаж Курет - извънреден и пълномощен посланик на Република Словения в Република България, с орден "Мадарски конник" първа степен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-05

 Указ № 135 от 2.07.2013 г. за назначаване на Кирил Любомиров Топалов за извънреден и пълномощен посланик на Република България при Светия престол и Суверенния военен хоспиталиерен орден на Свети Йоан от Йерусалим, Родос и Малта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-16

 Указ № 163 от 10.08.2015 г. за определяне на 25 октомври 2015 г. за дата на произвеждане на национален референдум с въпрос: "Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите?"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-11

 Указ № 176 от 16.05.2005 г. за назначаване на член на Комисията за защита от дискриминация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

 Указ № 177 от 16.05.2005 г. за назначаване на член на Комисията за защита от дискриминация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

 Указ № 178 от 16.05.2005 г. за назначаване на член на Комисията за защита от дискриминация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

 Указ № 179 от 16.05.2005 г. за назначаване на член на Комисията за защита от дискриминация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

 Указ № 183 от 28.08.2017 г. за награждаване на г-н Мариан Якубоци - извънреден и пълномощен посланик на Словашката република в Република България, с орден "Стара планина" първа степен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-05

 Указ № 207 от 4.11.2013 г. за връщане за ново обсъждане в Народното събрание Закона за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-08

 Указ № 217 от 7.06.2005 г. за освобождаване на Марин Райков Николов от длъжността постоянен представител на Република България към ЮНЕСКО и за назначаване на Ирина Георгиева Бокова за постоянен представител на Република България към ЮНЕСКО
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-17

 Указ № 263 от 10.08.2005 г. за освобождаване Александър Йорданов Александров от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Македония и назначаване Михо Димитров Михов за извънреден и пълномощен посланик на Република Бълг
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-16

 Указ № 264 от 10.08.2005 г. за награждаване на г-н Мохамед Абдул Расул Ал-Ауади - извънреден и пълномощен посланик на Държавата Кувейт, с орден "Мадарски конник" първа степен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-23

 Указ № 272 от 13.07.2012 г. за назначаване на Ивайло Стефанов Савов за член на Комисията за защита от дискриминация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-20

 Указ № 273 от 13.07.2012 г. за назначаване на Златина Манолова Касърова-Дукова за член на Комисията за защита от дискриминация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-20

 Указ № 274 от 13.07.2012 г. за Назначавам София Кирилова Йовчева за член на Комисията за защита от дискриминация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-20

 Указ № 275 от 13.07.2012 г. за назначаване на Лало Пацев Каменов за член на Комисията за защита от дискриминация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-20

 Указ № 282 от 17.07.2012 г. за награждаване на Петър Петров с орден "За храброст" първа степен за проявените от него храброст и героизъм при спасяването на бедстващите пътници от кораба "Коста Конкордия"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-31

 Указ № 284 от 23.07.2012 г. за награждаване на г-жа Таря Лайтиайнен - извънреден и пълномощен посланик на Република Финландия в Република България, с орден "Стара планина" първа степен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-31

 Указ № 303 от 27.09.2005 г. за освобождавам Пламен Василев Славов от длъжността член на Комисията за защита от дискриминация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-07

 Указ № 304 от 27.09.2005 г. за назначаване на Росица Георгиева Георгиева за член на Комисията за защита от дискриминация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-07

 Указ № 374 от 26.10.2012 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Мечка, община Иваново, област Русе
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-06

 Указ № 375 от 26.10.2012 г. за освобождаване на Иван Петров Иванов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Португалската република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-06

 Указ № 376 от 26.10.2012 г. за назначаване на Тодор Христов Стоянов за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Португалската република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-06

 Указ № 377 от 26.10.2012 г. за назначаване на Чавдар Младенов Николов - извънреден и пълномощен посланик на Република България във Федеративна република Бразилия, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кооперативна република Гвиана
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-06

 Указ № 378 от 26.10.2012 г. за назначаване на Чавдар Младенов Николов - извънреден и пълномощен посланик на Република България във Федеративна република Бразилия, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Суринам със седалище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-06

 Указ № 382 от 30.10.2012 г. за награждаване на вицеадмирал Пламен Иванов Манушев с орден "За военна заслуга" първа степен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-09

 Указ № 383 от 30.10.2012 г. за награждаване на генерал-майор Йордан Тодоров Йорданов с орден "За военна заслуга" първа степен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-09

Показани от 601 до 700 (стр. 7 от 8)
<<първа <предишна  2  3  4  5  6 7 8  следваща> последна>>

Общо: 718 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА