Основни права и задължения на гражданите. Гражданство. Чужденци.

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 8)
<<първа <предишна  1 2 3  4  5  6  7  следваща> последна>>
 Закон за ратифициране на Консулската конвенция между Република България и Република Полша
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Консулската конвенция между Република България и Република Узбекистан
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-12

 Закон за ратифициране на Консулската конвенция между Република България и Украйна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Консулската конвенция между Република България и Черна гора
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-05

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Европейската общност и Република България за участие на Република България в програмата на Общността "Програма за действие на Европейската общност за борба с дискриминацията"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Общото споразумение за създаване на рамка за управлението и условията на Механизма за Турция в полза на бежанците и на сертификата за принос на Република България с приложения към него график на плащанията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-12

 Закон за ратифициране на Протокол № 1 и Протокол № 2 към Европейската конвенция за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Протокол № 4 и Протокол № 7 към Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Протокол № 11 към Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Протокол № 13 към Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи относно премахването на смъртното наказание при всички обстоятелства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Протокол № 14 към Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи на Съвета на Европа за изменение на системата за контрол на конвенцията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-15

 Закон за ратифициране на Протокол № 15 за изменение на Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, подписан на 5 ноември 2013 г. в Страсбург
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-01

 Закон за ратифициране на Протокола за привилегии и имунитети на Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-02

 Закон за ратифициране на Протокола от 1988 г. към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1 ноември 1974 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Процедурните правила на Десетилетието на ромското включване 2005 - 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-12

 Закон за ратифициране на Рамковата конвенция за защита на националните малцинства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на ревизирания Устав на Фонда за социално развитие на Съвета на Европа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Закон за ратифициране на Споразумението за правна взаимопомощ между Европейския съюз и Съединените американски щати и на Споразумението за екстрадиция между Европейския съюз и Съединените американски щати
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-05

 Закон за ратифициране на Споразумението за сътрудничество между Международната организация по миграцията и Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Споразумението относно третото изменение на Споразумението за създаването и функционирането на Международния център за развитие на миграционната политика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-13

 Закон за ратифициране на Факултативния протокол към Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-01

 Закон за ратифициране на Факултативния протокол към Международния пакт за граждански и политически права
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за събранията, митингите и манифестациите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-02

 Закон за тълкуване на чл. 47 от Закона за чужденците в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за убежището и бежанците
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-01

 Закон за чужденците в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-01

 Заповед № 10 на МФ от 10.01.2001 г. за определяне нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществената информация според вида на носителя
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Инструкция № Iз-1063 от 5.06.2007 г. за издаване на визи на граничните контролно-пропускателни пунктове (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-02

 Инструкция № Iз-1107 от 1.06.2012 г. за условията и реда за съхранението и унищожаването на преписките по прилагане на принудителни административни мерки по Закона за българските лични документи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-31

 Инструкция № Iз-207 от 15.02.2006 г. за прилагане на мерките по чл. 76а от Закона за българските лични документи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-17

 Инструкция № Iз-487 от 28.03.2007 г. за реда и организацията за издаване на документите по Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-02

 Инструкция № Iз-59 от 11.01.2011 г. за реда и условията за унищожаване на българските лични документи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-25

 Инструкция № И-5 от 24.10.2008 г. за условията и реда за поддържане, използване и опазване на библиотечния фонд в Министерството на отбраната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-11

 Инструкция № 1 от 1.06.2005 г. за издаване на визи на граничните контролно-пропускателни пунктове по реда на чл. 9, ал. 6 от Закона за чужденците в Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-22

 Инструкция № 1 от 18.04.2006 г. за издаването на дипломатически и служебни паспорти от Министерството на външните работи на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-31

 Инструкция № 1 от 5.01.2007 г. за прилагане на Наредбата относно реда за назначаване и приемане на почетни (нещатни) консулски длъжностни лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-14

 Инструкция № 2 от 3.06.2005 г. за издаване на визи на членове на корабни екипажи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-17

 Инструкция № 03-04-357 от 26.03.2015 г. за мерките и средствата за защита на личните данни, получавани, обработвани, предоставяни и съхранявани в Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез Главна дирекция "Гражданска регистрация и ад
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-11

 Инструкция № 8121з-748 от 20.10.2014 г. за определяне на срокове за съхранение на лични данни, обработвани в Министерството на вътрешните работи във връзка с провеждане на наказателно производство по реда на Наказателно-процесуалния кодекс и на проверки з
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-21

 Конвенция № 11 относно правото на сдружаване (земеделие), 1921 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 87 за свободата на сдружаване и закрила на правото на организиране, 1948 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 108 за удостоверенията за самоличност на моряците, 1958 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 108 на Съвета на Европа от 28.01. 1981 г. за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Конвенция № 111 относно дискриминацията в труда и професиите, 1958 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция за борба срещу дискриминацията в областта на образованието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Конвенция за гражданството на омъжената жена
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Конвенция за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-23

 Конвенция за екстрадиция между България и Белгия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Конвенция за защита на правата на човека и на човешкото достойнство във връзка с прилагането на постиженията на биологията и медицината: Конвенция за правата на човека и биомедицината
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-12

 Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция за намаляване на случаите на лица без гражданство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Конвенция за намаляване на случаите на лица без гражданство, приета на 30 август 1961 г. в Ню Йорк
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-07

 Конвенция за неприлагане на давност по отношение на военните престъпления и престъпленията против човечеството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-17

 Конвенция за правата на детето
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Конвенция за предотвратяване и наказване на престъплението геноцид
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-17

 Конвенция за премахване на робството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Конвенция за преследване на търговията с хора и експлоатацията на чужда проституция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Конвенция за статута на апатридите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Конвенция за статута на бежанците
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция за статута на лицата без гражданство, приета в Ню Йорк на 28 септември 1954 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-07

 Конвенция на Съвета на Европа за борба с трафика на хора
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-25

 Конвенция от Дъблин за определяне на страна, носеща отговорност за обработване на молби за убежище, подадени в една от държавите-членки на Европейската общност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Конвенция относно възвръщането на моряците в отечеството им
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Конвенция относно опростяване прегледа на емигрантите, извършван в параходите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Конвенция относно принудителния или задължителния труд, 1930 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Консулска конвенция между Народна република България и Демократична република Афганистан
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Консулска конвенция между Народна република България и Китайската народна Република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Консулска конвенция между Народна република България и Корейската народнодемократична Република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Консулска конвенция между Народна република България и Кралство Белгия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Консулска конвенция между Народна република България и Кралство Гърция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Консулска конвенция между Народна Република България и Лаоската народнодемократична република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Консулска конвенция между Народна република България и Монголската народна република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Консулска конвенция между Народна република България и Народна демократична република Йемен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Консулска конвенция между Народна република България и Народна република Кампучия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Консулска конвенция между Народна република България и Обединеното кралство на Великобритания и Северна Ирландия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Консулска конвенция между Народна република България и Полската народна република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Консулска конвенция между Народна република България и Република Австрия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Консулска конвенция между Народна република България и Република Гана
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Консулска конвенция между Народна република България и Република Еквадор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Консулска конвенция между Народна република България и Република Ирак
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Консулска конвенция между Народна република България и република Италия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Консулска конвенция между Народна република България и Република Кипър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Консулска конвенция между Народна република България и Република Куба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Консулска конвенция между Народна република България и Република Никарагуа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Консулска конвенция между Народна република България и Република Турция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Консулска конвенция между Народна република България и Сирийската арабска република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Консулска конвенция между Народна република България и Социалистическа Етиопия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Консулска конвенция между Народна република България и Социалистическа народна либийска арабска Джамахирия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Консулска конвенция между Народна република България и Социалистическа република Виетнам
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Консулска конвенция между Народна република България и Социалистическа република Румъния
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Консулска конвенция между Народна Република България и Съединените Американски Щати
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Консулска конвенция между Народна република България и Съединените мексикански щати
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Консулска конвенция между Народна република България и Съюза на съветските социалистически републики
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Консулска конвенция между Народна република България и Туниската република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Консулска конвенция между Народна република България и Унгарската народна република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Консулска конвенция между Народна република България и Френската република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Консулска конвенция между Народна република България и Чехословашката социалистическа република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Консулска конвенция между Република България и Грузия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-21

 Консулска конвенция между Република България и Република Армения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-02

Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 8)
<<първа <предишна  1 2 3  4  5  6  7  следваща> последна>>

Общо: 721 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА