Основни права и задължения на гражданите. Гражданство. Чужденци.

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 501 до 600 (стр. 6 от 7)
<<първа <предишна  1  2  3  4  5 6 7  следваща> последна>>
 Решение на НС от 8.06.2017 г. за приемане на Годишния отчет на Комисията за защита на личните данни за дейността й през 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-13

 Решение на НС от 8.06.2017 г. по Доклада за дейността на омбудсмана на Република България през 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-13

 Решение на НС от 8.09.20101 г. за промяна в състава на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-09-21

 Решение на НС от 8.11.2019 г. за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за проучване на всички данни, факти и обстоятелства по повод изнесените в европейски и български медии твърдения за скандалната подкупна схема при придобиване на б
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

 Решение на НС от 9.11.2017 г. за промяна в състава на Комисията по вероизповеданията и правата на човека
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-14

 Решение на НС относно Национална програма по Декларацията и Програмата за обучение за демократично гражданство, основано на правата и отговорностите на гражданите, приети от Комитета на министрите на Съвета на Европа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Седми протокол към Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба за изменение и допълнение на Спогодбата между правителството на Народна република България и правителството на Корейската народнодемократична република за взаимни пътувания на гражданите на двете страни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-25

 Спогодба за изменение на Визовата спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Турция, сключена в София на 10.03.1993 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-01

 Спогодба между правителството на Народна република България и правителството на Кралство Норвегия за премахване на визите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и Австрийското федерално правителство за обратно приемане на лица, влезли без разрешение на територията на другата страна (Спогодба за обратно приемане)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и Кабинета на министрите на Украйна за приемане и предаване на лица, които пребивават нелегално на териториите на двете държави
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителствата на държавите от Бенелюкс (Кралство Белгия, Кралство Нидерландия и Великото херцогство Люксембург) за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица (Спогодба за реадмисия)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-10

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Азербайджанската република за облекчен визов режим
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Грузия за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Източна република Уругвай относно взаимното премахване на изискването за визи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-10

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Италианската република за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Кралство Мароко за премахване на визите за притежатели на дипломатически и служебни паспорти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Кралство Норвегия за обратно приемане на лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Кралство Швеция за обратно приемане на граждани
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Ливанската република за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Литовската република за реда на безвизово преминаване на границата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Португалската република за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Албания за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Албания за установяване на облекчен визов режим за гражданите на двете страни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Армения за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-11

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Армения за установяване на безвизов режим по отношение на притежателите на дипломатически паспорти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Естония за обратно приемане на лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Естония за премахване на изискването за визи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Казахстан за безвизови пътувания на граждани - притежатели на дипломатически и служебни паспорти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-28

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Латвия за взаимно премахване на изискванията за визи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Латвия за обратно приемане на лица, които влизат и пребивават незаконно на техните територии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Македония за взаимни пътувания на гражданите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-16

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Македония за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Турция за изменение на Визовата спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Турция от 1993 г., сключена чрез размяна на ноти на 26 май
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-03

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Узбекистан за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-23

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Унгария за обратно приемане на държавната граница на незаконно пребиваващи лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Финландия за обратно приемане на лица, които влизат в страните и пребивават в тях без разрешение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Хърватия за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Хърватия за премахване на изискванията за визи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Румъния за обратно приемане на собствени граждани и на чужденци
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Словашката република за безвизови пътувания на граждани
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Словашката република за обратно приемане на лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-24

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Специален административен район Макао на Китайската народна република за премахване на изискванията за визи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-20

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Специален административен район Хонконг на Китайската народна република за премахване на изискванията за визи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-20

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Тунизийската република за премахване на визите за притежателите на дипломатически, специални или служебни паспорти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-26

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за обратно приемане и транзитиране на лица (Спогодба за реадмисия)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за обратното приемане на български и германски граждани (Спогодба за обратно приемане)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Френската република за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Чешката република за изменение на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Чешката република за премахване на визовия режим, подписана на 28 април 199
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-16

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Чешката република за предаване и обратно приемане на лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и Съвета на министрите на Босна и Херцеговина за безвизово пътуване на притежателите на дипломатически и служебни или официални паспорти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-22

 Спогодба между правителството на Република България и Съвета на министрите на Босна и Херцеговина за обратно приемане на незаконно пребиваващи собствени граждани и чужденци
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-13

 Спогодба между правителството на Република България и съюзното правителство на Съюзна република Югославия за обратно приемане на лица, незаконно пребиваващи на териториите на двете държави
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и Швейцарския федерален съвет за взаимно премахване на задължението за виза
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между Република България и Кралство Испания за обратно приемане на лица с неуредено положение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Споразумение за безвизов режим за гражданите на Република България и гражданите на Република Чили
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Споразумение за премахване на визите на гражданите на Република България и Мексиканските съединени щати, притежаващи дипломатически и официални мексикански паспорти и дипломатически и служебни български паспорти, сключено чрез размяна на ноти на 21.04.200
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Споразумение за сътрудничество между Министерството на външните работи на Република България и Министерството на външните работи на Черна гора по визови въпроси и консулска защита
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-02

 Споразумение за сътрудничество между правителството на Република България и Международния център за разработване на миграционната политика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Споразумение за техническо сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Япония
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-03

 Споразумение за учредяване на Спешен доверителен фонд на Европейския съюз за стабилност и справяне с първопричините за незаконната миграция и разселените лица в Африка и за неговия вътрешен правилник
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-03

 Споразумение между правителството на Република България и Върховния комисар на ООН за бежанците
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-26

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Алжирската демократична и народна република за взаимно освобождаване от изискванията за притежаване на визи за краткосрочно пребиваване на притежателите на дипломатически и служеб
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-15

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Боливарска република Венецуела за премахване на визи за притежателите на обикновени паспорти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-02

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Грузия за освобождаване от изискването за виза на притежателите на дипломатически и служебни паспорти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-20

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Държавата Израел за отмяна на визовите изисквания за техните граждани
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-24

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Държавата Катар за освобождаване от изискванията за визи на притежателите на дипломатически и специални паспорти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Италианската република за взаимно признаване и подмяна на свидетелствата за управление на моторни превозни средства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-02

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Италианската република за освобождаването на притежателите на дипломатически паспорти от задължението за виза
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Китайската народна република за взаимно освобождаване от изискването за виза за притежатели на дипломатически и служебни паспорти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-30

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-28

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Кралство Тайланд за взаимно освобождаване от изискванията за визи за краткосрочно пребиваване на притежателите на дипломатически и служебни/официални паспорти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-14

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Монголия за освобождаване от изискването за виза на притежателите на дипломатически и служебни паспорти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-16

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Аржентина за освобождаване от визи обикновените паспорти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-29

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Индия за премахване на изискването за визи за притежателите на дипломатически и официални/служебни паспорти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-17

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Индонезия за освобождаване от визи на притежателите на дипломатически и служебни паспорти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-13

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Парагвай за премахване на визите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-11

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Социалистическа република Виетнам за премахване на изискването за визи за притежателите на дипломатически и служебни/официални паспорти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-04

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Туркменистан за взаимно премахване на изискването за визи за притежателите на дипломатически и служебни паспорти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-02

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Федеративна република Бразилия за частична отмяна на изискванията за визи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-01

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Хашемитско кралство Йордания за взаимно освобождаване от изискванията за притежаване на визи за краткосрочно пребиваване на притежателите на дипломатически и служебни паспорти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-28

 Споразумение между правителството на Република България и Федералното правителство на Република Австрия за взаимен обмен на данни в областта на миграционния контрол и убежището
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-14

 Статут на службата на Върховния комисар на ООН за бежанците
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Тарифа № 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи по Закона за държавните такси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-22

 Тарифа за таксите, събирани от Агенцията по заетостта по Закона за чужденците в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Указ № 2 от 10.01.2006 г. за награждаване на г-н Пиер Фердинандо Казини - председател на Камарата на депутатите на италианския парламент, с орден "Стара планина" първа степен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-17

 Указ № 4 от 15.01.2013 г. за награждаване на Йордан Йовчев Йовчев с орден "Стара планина" първа степен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-29

 Указ № 14 от 30.01.2013 г. за освобождаване на Радион Василев Попов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Саудитска Арабия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-12

 Указ № 17 от 31.01.2013 г. за назначаване на Пламен Георгиев Шукюрлиев - извънреден и пълномощен посланик на Република България в Китайската народна република, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Монголия със седалище в Пекин
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-12

 Указ № 33 от 25.02.2013 г. за назначаване на Катя Илиева Делева - извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Южна Африка, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Ботсуана със седалище в Претория
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-08

 Указ № 41 от 28.02.2013 г. за награждаване на г-н Карол Мистрик - извънреден и пълномощен посланик на Словашката република в Република България, с орден "Стара планина" първа степен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-15

 Указ № 42 от 28.02.2013 г. за награждаване на г-жа Шийла Камерър - извънреден и пълномощен посланик на Република Южна Африка в Република България, с орден "Стара планина" първа степен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-15

 Указ № 43 от 28.02.2013 г. за награждаване на г-н Александар Църквеняков - извънреден и пълномощен посланик на Република Сърбия в Република България, с орден "Мадарски конник" първа степен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-15

 Указ № 52 от 7.03.2013 г. за награждаване на Иван Николов Абаджиев с орден "Стара планина" първа степен за изключително големите му заслуги към Република България в областта на физическото възпитание и спорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-22

 Указ № 74 от 21.03.2013 г. за награждаване на г-н Жак Баро - член на Конституционния съвет на Френската република, с орден "Стара планина" първа степен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-02

 Указ № 76 от 28.03.2013 г. за награждаване на г-жа Олфат Фарах - извънреден и пълномощен посланик на Арабска република Египет в Република България, с орден "Мадарски конник" първа степен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-09

 Указ № 77 от 28.03.2013 г. за награждаване на г-жа Мишлин Аби Самра - извънреден и пълномощен посланик на Ливанската република в Република България, с орден "Стара планина" първа степен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-09

 Указ № 87 от 16.05.2013 г. за награждаване на г-н Церендорж Ганхуяг - извънреден и пълномощен посланик на Монголия в Република България, с орден "Мадарски конник" първа степен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-31

 Указ № 89 от 17.05.2013 г. за свикване на първо заседание новоизбраното Четиридесет и второ Народно събрание на 21 май 2013 г. от 10,00 ч.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-18

Показани от 501 до 600 (стр. 6 от 7)
<<първа <предишна  1  2  3  4  5 6 7  следваща> последна>>

Общо: 657 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА