Практически аспекти на данъчното третиране на счетоводни грешки, допускани през повече от един отчетен период
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велин Филипов
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-31
Автор / Източник:
Велин Филипов, д.е.с.
Цветана Иванова
Дайджест "Финанси и право", 2008 г., кн. 10, стр. 20
Визирани нормативни актове:
МСС 8 - Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки
Закон за корпоративното подоходно облагане, Глава дванадесета.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.