Административно право

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 401 до 500 (стр. 5 от 8)
<<първа <предишна  1  2  3  4 5 6  7  8  следваща> последна>>
 Решение № 197 на МС от 24.03.2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Буните", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-27

 Решение № 198 на МС от 24.03.2020 г. за определяне на концесионер на морски плаж "Градина - централен" - част 2, община Созопол, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-27

 Решение № 199 на МС от 14.04.2000 г. за административно-териториална промяна в община Братя Даскалови, област Стара Загора - възстановяване на заличено населено място
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 199 на МС от 24.03.2020 г. за определяне на концесионер на морски плаж "Елените", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-27

 Решение № 200 на МС от 24.03.2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Панорама - север", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-27

 Решение № 201 на МС от 10.04.2014 г. за приемане на отчета за дейността на Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-15

 Решение № 201 на МС от 9.03.2021 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Свети Влас - централен", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-12

 Решение № 212 на МС от 15.03.2021 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Червенка", община Созопол, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-16

 Решение № 213 на МС от 18.04.2019 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали, от находище "Енджи-север", разположено в землището на с. Горна Кремена,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-23

 Решение № 213 на МС от 15.03.2021 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Кабакум - юг", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-16

 Решение № 214 на МС от 15.03.2021 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Камчия - Север 3", морски плаж "Камчия - Север 4" и морски плаж "Камчия - Север 5", община Аврен, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-16

 Решение № 220 на МС от 19.04.2019 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - гнайси, от находище "Покрован", разположено в землището на с. Покрован,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-23

 Решение № 235 на МС от 6.04.2020 г. за определяне на концесионер на морски плаж "Каваци-юг", община Созопол, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-09

 Решение № 241 на МС от 17.04.2007 г. за приемане на Национална програма за статистическите изследвания през 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-11

 Решение № 248 на МС от 12.04.2001 г. за административно-териториални промени в границите на община Приморско и община Царево, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 248 на МС от 19.03.2021 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства - метални полезни изкопаеми - медни руди, от находище "Цар Асен - 2", община Пазарджик, област Пазарджи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-26

 Решение № 249 на МС от 2.05.2019 г. за създаване на ново населено място в община Пещера, област Пазарджик
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-17

 Решение № 249 на МС от 22.03.2021 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за част от морски плаж "Сарафово - юг", община Бургас, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-26

 Решение № 250 на МС от 13.04.2018 г. за обявяване на 14 април 2018 г. за Ден на национален траур
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-20

 Решение № 250 на МС от 22.03.2021 г. за определяне на концесионер на морски плаж "Каварна", община Каварна, област Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-26

 Решение № 251 на МС от 22.03.2021 г. за определяне на концесионер на морски плаж "Сахара 1", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-26

 Решение № 252 на МС от 22.03.2021 г. за определяне на концесионер на морски плаж "Панорама - юг", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-26

 Решение № 253 на МС от 13.04.2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Обзор - централен", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-21

 Решение № 254 на МС от 18.04.2003 г. за обявяване на с. Ветрен, община Септември, област Пазарджик, за град
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 254 на МС от 13.04.2020 г. за определяне на концесионер на морски плаж "Черноморец - юг", община Созопол, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-21

 Решение № 264 на МС от 21.04.2020 г. за определяне на концесионер на морски плаж "Равда - централен", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-24

 Решение № 265 на МС от 21.04.2020 г. за определяне на концесионер на морски плаж "Слънчев бряг - юг", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-24

 Решение № 266 на МС от 21.04.2020 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - варовици, от находище "Чинка - 2", участъци "Чинка - 2 запад" и "Чинка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-24

 Решение № 274 на МС от 29.03.2021 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Созопол - запад", община Созопол, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-02

 Решение № 276 на МС от 6.04.2012 г. за приемане на отчета за дейността на Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд за 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-17

 Решение № 276 на МС от 29.03.2021 г. за определяне на концесионер на морски плаж "Кранево - север", община Балчик, област Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-02

 Решение № 279 на МС от 27.04.2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Къмпинг Градина", община Созопол, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-05

 Решение № 285 на МС от 9.05.2014 г. за административно-териториални промени в границите на община Велинград, област Пазарджик, и създаване на нова община с административен център гр. Сърница
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-29

 Решение № 293 на МС от 9.05.2008 г. за административно-териториална промяна в община Крумовград, област Кърджали - отделяне на части от населено място и обособяването им в ново населено място
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-20

 Решение № 294 на МС от 30.04.2020 г. за констатиране на неизпълнение на т. 13.1 от Решение № 501 на Министерския съвет от 11.07.2014 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - ст
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-08

 Решение № 296 на МС от 9.05.2022 г. за приемане на Отчет за изпълнението на Националната статистическа програма и за дейността на Националния статистически институт през 2021 година и за приемане на Националната статистическа програма за 2022 година
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-17

 Решение № 301 на МС от 16.05.2008 г. за приемане на Национална програма за статистическите изследвания през 2008 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-27

 Решение № 302 на МС от 5.04.2021 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Царево - централен", община Царево, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-09

 Решение № 307 на МС от 7.05.2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Робинзон", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-12

 Решение № 308 на МС от 7.05.2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Градина - централен" - част 1, община Созопол, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-12

 Решение № 309 на МС от 7.05.2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Дюни", община Созопол, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-12

 Решение № 336 на МС от 18.05.2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Поморие - юг", община Поморие, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-22

 Решение № 337 на МС от 18.05.2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Обзор - Мотела", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-22

 Решение № 339 на МС от 12.05.2009 г. за допускане на предварително изпълнение на решения на Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-15

 Решение № 340 на МС от 13.04.2021 г. за определяне на концесионер на морски плаж "Къмпинг Веселие", община Созопол, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-16

 Решение № 341 на МС от 14.04.2021 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясък и чакъл, от находище "Феникс", разположено в землището на гр. Искър, общ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-16

 Решение № 342 на МС от 14.04.2021 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - амфиболови гнайси, от находище "Беслен", разположено в землището на с.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-16

 Решение № 349 на МС от 26.05.2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Иканталъка 2", община Каварна, област Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-29

 Решение № 350 на МС от 16.06.2000 г. за административно-териториални промени в границите на общините Каспичан и Шумен, област Шумен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 352 на МС от 12.05.2006 г. за обявяване на населеното място с. Куклен, Община Куклен, Област Пловдив, за град
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-23

 Решение № 354 от 23.04.1996 г. за обявяване на село Хаджидимово, община Хаджидимово, Софийска област, за град
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 355 на МС от 28.05.2020 г. за отказ да се предостави концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - кварцови сиенити, от находище "Кариера I-ви май Витоша", разполо
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-02

 Решение № 357 на МС от 15.04.2021 г. за определяне на концесионер на морски плаж "Панорама - север", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-20

 Решение № 364 на МС от 16.04.2021 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Буните 2 - запад" и морски плаж "Буните 2 - изток", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-23

 Решение № 365 на МС от 16.04.2021 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за част от морски плаж "Устие на река Велека", община Царево, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-23

 Решение № 366 на МС от 16.04.2021 г. за прекратяване на открита процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Къмпинг юг", община Царево, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-23

 Решение № 370 на МС от 8.06.2020 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Суворово-2", разположено в землището на гр. Суворово, об
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-12

 Решение № 371 на МС от 8.06.2020 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - гнайсгранити, от находище "Камъка", разположено в землището на с. Черньово, общ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-12

 Решение № 372 на МС от 8.06.2020 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства - неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - кварцови пясъци, от находище "Доктор Йосифово",
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-12

 Решение № 374 на МС от 25.05.2009 г. за признаване на сдружение "Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите" за представителна организация на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-05

 Решение № 375 на МС от 25.05.2009 г. за признаване на сдружение "Съюз на глухите в България" за представителна организация на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-05

 Решение № 376 на МС от 25.05.2009 г. за признаване на сдружение "Съюз на инвалидите в България" за представителна организация на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-05

 Решение № 376 на МС от 8.06.2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Кабакум - Север 2", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-12

 Решение № 377 на МС от 25.05.2009 г. за признаване на сдружение "Съюз на слепите в България" за представителна организация на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-05

 Решение № 377 на МС от 29.05.2015 г. за извършване на административно-териториална промяна в община Гоце Делчев, област Благоевград - създаване на ново населено място
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-12

 Решение № 378 на МС от 25.05.2009 г. за признаване на сдружение "Асоциация Национален съюз на кооперациите на инвалидите, Национална федерация на работодателите на инвалиди и Съюз на военноинвалидните кооперации в България" за представителна организация н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-05

 Решение № 379 на МС от 30.07.1998 г. за определяне на Единен идентификационен код на стопанските и други субекти, осъществяващи дейност на територията на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 379 на МС от 28.05.2001 г. за административно-териториални промени в границите на областите Враца и Плевен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 379 на МС от 25.05.2009 г. за признаване на сдружение "Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение" за представителна организация на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-05

 Решение № 380 на МС от 28.05.2001 г. за създаване на нова община и за административно-териториални промени в границите на община "Родопи", област Пловдив
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 380 на МС от 25.05.2009 г. за признаване на Кооперативен съюз "Национален съюз на трудово-производителните кооперации" за представителна организация на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-05

 Решение № 381 на МС от 25.05.2009 г. за признаване на сдружение "Национална асоциация на слепоглухите в България" за представителна организация на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-05

 Решение № 382 на МС от 25.05.2009 г. за признаване на сдружение "Комисия по интеграция на хора с трайни увреждания" за представителна организация на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-05

 Решение № 383 на МС от 25.05.2009 г. за признаване на кооперация "Национална потребителна кооперация на слепите в България" за представителна организация на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-05

 Решение № 384 на МС от 25.05.2009 г. за признаване на сдружение "Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения" за представителна организация на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-05

 Решение № 385 на МС от 25.05.2009 г. за признаване на сдружение "Българска асоциация Диабет" за представителна организация на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-05

 Решение № 386 на МС от 25.05.2009 г. за признаване на сдружение "Асоциация на родителите на деца с увреден слух" за представителна организация на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-05

 Решение № 387 на МС от 25.05.2009 г. за признаване на сдружение "Национален център за социална рехабилитация" за представителна организация на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-05

 Решение № 387 на МС от 23.04.2021 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Орешака", разположено в землището на с. Огняново
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-27

 Решение № 389 на МС от 16.06.2020 г. за определяне на концесионер на морски плаж "Свети Влас - запад", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-19

 Решение № 390 на МС от 16.06.2020 г. за определяне на концесионер на морски плаж "Златна рибка", община Созопол, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-19

 Решение № 391 на МС от 30.05.2003 г. за обявяване на с. Глоджево, община Ветово, област Русе, за град
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 391 на МС от 16.06.2020 г. за даване на разрешение за частично прехвърляне на правата и задълженията, произтичащи от Решение № 649 на Министерския съвет от 2012 г. за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземн
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-19

 Решение № 391 на МС от 23.04.2021 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Кабакум - централен", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-01

 Решение № 397 на МС от 7.07.2000 г. за административно-териториална промяна в община Ардино, област Кърджали
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 406 на МС от 18.06.2020 г. за определяне на концесионер на морски плаж "Бутамята", община Царево, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-23

 Решение № 407 на МС от 18.06.2020 г. за определяне на концесионер на морски плаж "Буните", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-23

 Решение № 414 на МС от 25.06.2020 г. за определяне на концесионер на морски плаж "Лозенец", община Царево, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

 Решение № 415 от 25.06.2020 г. за определяне на концесионер на морски плаж "Шкорпиловци - централен", община Долни чифлик, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

 Решение № 424 на МС от 11.07.2001 г. за административно-териториални промени в границите на община Кубрат, област Разград и на община Русе, област Русе
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 425 на МС от 26.05.2016 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - базалти, от находище "Атара", разположено в землището на с. Полянец, община Дж
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Решение № 425 на МС от 5.06.2023 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - варовици, от находище "Коларци", разположено в землището на с. Брестница
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-09

 Решение № 426 на МС от 26.05.2016 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства (ЗПБ) - строителни материали - пясъци и чакъли (баластра), от находище "Плоски", участък "Плоски-север"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Решение № 426 на МС от 5.06.2023 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - доломитни мрамори, от находище "Янаклъка", разположено в землището на с. Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-09

 Решение № 427 на МС от 26.05.2016 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства (ЗПБ) - скалнооблицовъчни материали - гранодиорити, от находище "Гранитово", участък "Гранитово - Центр
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Решение № 428 на МС от 26.05.2016 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - мергелни глини, от находище "Станчов връх", участък "Лита", разположено в земл
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Решение № 444 на МС от 15.07.2001 г. за административно-териториални промени в границите на общините Стражица и Горна Оряховица, област Велико Търново
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 445 на МС от 3.07.2020 г. за определяне на концесионер на морски плаж "Силистар", община Царево, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-07

 Решение № 452 на МС от 19.06.2015 г. за административно-териториална промянa в oбщина Бургас, област Бургас - присъединяване на населени места към друго населено място
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-26

 Решение № 454 на МС от 11.08.2017 г. за приемане на изменение на Общия устройствен план на Столична община - част "Комуникационно-транспортна система - масов градски релсов транспорт" за "Трети метродиаметър" на Софийския метрополитен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-18

Показани от 401 до 500 (стр. 5 от 8)
<<първа <предишна  1  2  3  4 5 6  7  8  следваща> последна>>

Общо: 712 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА