Търговски сделки

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 301 до 400 (стр. 4 от 5)
<<първа <предишна  1  2  3 4 5  следваща> последна>>
 Сключване на договора за спогодба. Недействителност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-28

 Търговско предприятие се прехвърля с нотариална заверка на подписите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-30

 Договорите с общи условия по специалните закони
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иванка Цонева
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-30

 Особени хипотези на прекъсване на погасителната давност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирина Богданова
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-30

 Преглед на съдебната практика по чл. 286, ал. 1 и 3 ТЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Мангачев
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-29

 Защита на икономически по-слабата страна по договорите с общи условия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иванка Цонева
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-29

 Сключване на договори при общи условия - Проблеми в доктрината и практиката
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Русчев
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-01

 Събиране на просрочени вземания - Необходимост от регламентиране на правния статут на колекторските фирми
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ана Стоилова
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-01

 Приподписването на договора от трето лице като солидарен длъжник ­ Ново явление в търговската практика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-01

 Сделки, унищожаеми поради грешка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Малчев
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

 Право на откуп
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

 Допустимо ли е признаване на дълг след изтичане на давностния срок
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Русчев
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

 Потвърждаването на унищожаеми сделки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Малчев
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-29

 За солидарността при търговските сделки съгласно чл. 304 ТЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-29

 Действителност на клаузата за неустойка без определен краен предел
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-28

 Въпроси относно обема на прехвърляните права при цесията - 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-23

 За разграничението между граждански и търговски сделки и намаляване на неустойката по тях
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-30

 Въпроси относно обема на прехвърляните права при цесията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-30

 Предимства на договорната клауза за “негативна материална промяна”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Карлов
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 Съобщаване, вписване и отказ от обезпечения при суброгация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-29

 Позоваване и правни последици от действието на непреодолимата сила по чл. 306 ТЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-22

 За нищожността на неустойката поради противоречие с добрите нрави, или принципът “Всичко или нищо”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-22

 Разсрочване на вземането на държавата за неустойки срещу купувачи по приватизационни сделки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-01

 Особени правила за сключване на сделки от акционерно дружество (чл. 236 ТЗ)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-30

 Въпросът за погасителната давност при договор за застраховка срещу договорна отговорност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-30

 Практически аспекти на приложението на чл. 306 тз в търговските отношения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-29

 Актуални въпроси на спедиционния договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-28

 Заем за послужване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-30

 За съотношението между чл. 26, ал. 2 и чл. 31 ЗЗД в светлината на съдебната практика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Русчев
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-30

 Договор за спогодба - характеристика и отграничения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-30

 Съдебно доказване на заповедна ценна книга
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-29

 Лизинг на търговско предприятие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ангел Калайджиев
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-24

 За някои от последиците на обвързващата сила на предложението
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Таня Йосифова
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-24

 Залог на търговско предприятие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ангел Калайджиев
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

 Предпоставки за сключване на споразумения пред администрацията между търговци
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-30

 Защита на кредиторите при прехвърляне на търговско предприятие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ангел Калайджиев
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-30

 Възможна трансформация на финансовите обезпечения, извън Закона за договорите за финансово обезпечение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Мангачев
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-28

 Прехвърляне на застраховано имущество и неговото отражение върху застрахователния договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-28

 Трансформация на финансовото обезпечение според ЗДФО - 1
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Мангачев
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-31

 "Преживяване" на предварителния договор след сключване на окончателния"
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-31

 Прекомерната неустойка по търговска сделка, сключена между търговци, и изискванията на добрите нрави
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

 Водене на преговори и сключване на договори, свързани с достъп до класифицирана информация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-29

 Отказът на застрахователя да плати застрахователното обезщетение или сума
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-29

 Задължението за даване на заем
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-29

 Съдбата на обезпеченията, дадени от трети лица, при изменения в главния дълг
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

 Встъпване на търговеца в сделките, сключени от търговския пълномощник или прокуриста в нарушение на чл. 29, ал. 1 ТЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-30

 Унищожение, прекратяване, разваляне и отмяна на договор и последиците относно даденото
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

 За лизинга на търговско предприятие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ангел Калайджиев
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

 Основанието (каузата) за издаване на менителничния ефект
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

 Действителен ли е записът на заповед, в който издателят е написал уговорка за освобождаване от протест
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветан Крумов
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

 Администриране на сделки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-01

 Промени в уредбата на наема
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-28

 Допустимост и последици на извършено плащане от трето лице за погасяване задължението на купувач по приватизационна сделка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-28

 Обезсилване на менителничните ефекти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-28

 Менителнични ефекти с международен елемент
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30

 Мълчанието, равнозначно на приемане по чл. 292 ТЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

 Обезпечаване, залог и продажба на менителничния ефект
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

 Менителничното пълномощие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

 Скритата потребителска защита на Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любомир Василев
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

 Някои въпроси на неустойката
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Никола Младенов
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

 Неточности в Търговския закон, поставящи под съмнение действителността на уговорки за лихви в менителници и записи на заповед
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветан Крумов
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

 Проблеми на цесията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-29

 Значение на формата на договорите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-29

 Задължението на застрахователя да плати застрахователното обезщетение или сума според Кодекса за застраховането
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-01

 Обезпечения за изпълнението на задължения на купувача по приватизационния договор - 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-01

 Договорът за цесия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-01

 Обезпечения за изпълнението на задължения на купувача по приватизационния договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-27

 По въпроса за сключване на договор по електронен път
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Таня Йосифова
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-30

 Въпроси на сключването на застрахователния договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-27

 Какво е значението на искането за плащане на банковата гаранция?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ангел Калайджиев
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-30

 Ролята на регистърния съд при вписване на преобразуване по реда на чл. 265 ТЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-30

 Защита на кредиторите при преобразуване в хипотезата на чл. 265, ал. 2 ТЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-29

 Обезпечаване на иска в арбитражния процес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Севдалин Стайков
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-29

 Уваженият частичен иск и погасителната давност за непредявената с него част от вземането
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Благовест Пунев
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01

 Разрешения по Закона за енергетиката за извършване на търговски сделки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Активна легитимация при иск за унищожение на правна сделка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Никола Младенов
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-03

 Някои бележки по относителните търговски сделки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

 За компетентността на съда, който допуска обезпечение на бъдещ иск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лилия Илиева
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

 Нищожност на менителничните ефекти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

 Частно съдебно изпълнително производство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росица Иванчева
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

 Европейско договорно право ­ проекти и инициативи в Европейската общност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Таня Йосифова
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

 Относно действието на търговското право на задържане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

 Продажба и залог на временни удостоверения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

 Издаване изпълнителен лист въз основа на влязло в сила арбитражно решение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Севдалин Стайков
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Договор за влог
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

 Новата правна уредба на застраховането и застрахователния договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

 Относно предпоставките на обикновения търговски залог
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

 Задължението на довереника по чл. 283, ал. 3 ЗЗД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валери Раданов
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-31

 Валидност на арбитражния договор и представителство в арбитражния процес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Севдалин Стайков
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-30

 Особени залози
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

 Сключване на договор за малка обществена поръчка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надежда Ангелова
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

 Застрахователният договор с чуждестранен елемент според новия Кодекс на международното частно право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

 Залогът върху налични акции, облигации и поименни удостоверения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

 Изработване на вътрешни правила при възлагането на обществени поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Попов
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

 Проблеми на обезпечителното производство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аглика Адамова
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

 Саниране на сделки, сключени без представителна власт
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

 Отделни състави на отговорност на държавата за вреди, причинени на граждани от незаконни действия или бездействия на нейни органи. Изискуемост на вземането за обезщетение, лихви и погасителна давност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Благовест Пунев
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

 Залогът на вземания по ЗЗД и ЗОЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Мангачев
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

 Коментар на Тълкувателно решение № 3/2004 г. на ВКС, ОСГК за отговорността на държавата за вреди,причинени на граждани
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Благовест Пунев
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

 Разграничителни критерии при провеждането на процедури по ЗОП и НВМОП
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

Показани от 301 до 400 (стр. 4 от 5)
<<първа <предишна  1  2  3 4 5  следваща> последна>>

Общо: 457 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА