Търговски сделки

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 301 до 400 (стр. 4 от 5)
<<първа <предишна  1  2  3 4 5  следваща> последна>>
 Администриране на сделки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-01

 Промени в уредбата на наема
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-28

 Допустимост и последици на извършено плащане от трето лице за погасяване задължението на купувач по приватизационна сделка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-28

 Обезсилване на менителничните ефекти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-28

 Менителнични ефекти с международен елемент
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30

 Мълчанието, равнозначно на приемане по чл. 292 ТЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

 Обезпечаване, залог и продажба на менителничния ефект
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

 Менителничното пълномощие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

 Скритата потребителска защита на Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любомир Василев
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

 Някои въпроси на неустойката
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Никола Младенов
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

 Неточности в Търговския закон, поставящи под съмнение действителността на уговорки за лихви в менителници и записи на заповед
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветан Крумов
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

 Проблеми на цесията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-29

 Значение на формата на договорите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-29

 Задължението на застрахователя да плати застрахователното обезщетение или сума според Кодекса за застраховането
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-01

 Обезпечения за изпълнението на задължения на купувача по приватизационния договор - 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-01

 Договорът за цесия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-01

 Обезпечения за изпълнението на задължения на купувача по приватизационния договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-27

 По въпроса за сключване на договор по електронен път
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Таня Йосифова
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-30

 Въпроси на сключването на застрахователния договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-27

 Какво е значението на искането за плащане на банковата гаранция?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ангел Калайджиев
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-30

 Ролята на регистърния съд при вписване на преобразуване по реда на чл. 265 ТЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-30

 Защита на кредиторите при преобразуване в хипотезата на чл. 265, ал. 2 ТЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-29

 Обезпечаване на иска в арбитражния процес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Севдалин Стайков
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-29

 Уваженият частичен иск и погасителната давност за непредявената с него част от вземането
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Благовест Пунев
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01

 Разрешения по Закона за енергетиката за извършване на търговски сделки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Активна легитимация при иск за унищожение на правна сделка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Никола Младенов
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-03

 Някои бележки по относителните търговски сделки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

 За компетентността на съда, който допуска обезпечение на бъдещ иск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лилия Илиева
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

 Нищожност на менителничните ефекти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

 Частно съдебно изпълнително производство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росица Иванчева
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

 Европейско договорно право ­ проекти и инициативи в Европейската общност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Таня Йосифова
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

 Относно действието на търговското право на задържане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

 Продажба и залог на временни удостоверения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

 Издаване изпълнителен лист въз основа на влязло в сила арбитражно решение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Севдалин Стайков
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Договор за влог
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

 Новата правна уредба на застраховането и застрахователния договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

 Относно предпоставките на обикновения търговски залог
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

 Задължението на довереника по чл. 283, ал. 3 ЗЗД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валери Раданов
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-31

 Валидност на арбитражния договор и представителство в арбитражния процес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Севдалин Стайков
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-30

 Особени залози
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

 Сключване на договор за малка обществена поръчка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надежда Ангелова
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

 Застрахователният договор с чуждестранен елемент според новия Кодекс на международното частно право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

 Залогът върху налични акции, облигации и поименни удостоверения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

 Изработване на вътрешни правила при възлагането на обществени поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Попов
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

 Проблеми на обезпечителното производство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аглика Адамова
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

 Саниране на сделки, сключени без представителна власт
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

 Отделни състави на отговорност на държавата за вреди, причинени на граждани от незаконни действия или бездействия на нейни органи. Изискуемост на вземането за обезщетение, лихви и погасителна давност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Благовест Пунев
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

 Залогът на вземания по ЗЗД и ЗОЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Мангачев
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

 Коментар на Тълкувателно решение № 3/2004 г. на ВКС, ОСГК за отговорността на държавата за вреди,причинени на граждани
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Благовест Пунев
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

 Разграничителни критерии при провеждането на процедури по ЗОП и НВМОП
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

 Търговската продажба с предварително плащане на цената и задатъка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

 Кодексът на МЧП и обновената уредба на договорните отношения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Кремен Маринов
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

 Прехвърляне на чуждо вземане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

 Правилник за ускорени производства по арбитражни дела
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Севдалин Стайков
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29

 Обезщетението за вреди по чл. 236, ал. 2 ЗЗД (преглед на съдебната и арбитражната практика)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Никола Младенов
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29

 Особен залог на търговско предприятие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

 Отстраняване на оферта поради необосновано ниска цена
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-25

 Участие на поръчителя като страна в арбитражния процес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Севдалин Стайков
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-25

 Договор за присъединяване на обекти към мрежи на електропреносни или електроразпределителни предприятия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-27

 За гаранциите, срока на валидност на офертите и обжалването по Закона за обществените поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Орлин Денков
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-27

 Защита срещу нарушения на възложителя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надежда Ангелова
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

 Отказът на комисионера от изпълнение на поръчката
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

 Арбитражен съд към Агенцията за обществени поръчки ­ устройство и правомощия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Даяна Цветанова
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Новите моменти в задължителното застраховане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Новата правна уредба на малките обществени поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милана Кривачка
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

 Погасителната давност и суброгираният застраховател на товара в морското застраховане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йорданка Бонева
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

 Мерки срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

 Видове гаранции по Закона за обществените поръчки. Условия и начини за освобождаването им
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Попов
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Централизирана процедура за възлагане на обществени поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Правото на изкупуване при търговската продажба и лизинга
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Транзитната продажба на стоки по чл. 329 от търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

 Деклариране на банкови сметки, водени при банки в страната и чужбина
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

 Обновен правен режим на инвестициите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Кремен Маринов
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

 Практически въпроси на продажбата на движими вещи на изплащане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

 Международни плащания без посредничеството на банковата система
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Соня Николова
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

 Новият Закон за обществените поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

 Непреодолимата сила и нейното прилагане в съдебната и арбитражната практика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Режим на сделки по Закона за ограничаване административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

 Изменение на ипотеката и вписване на допълнителни обстоятелства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Мангачев
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

 Прекъсване на давността с предявяване на иск (чл. 116, б. “б”, пр. 1 ЗЗД)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Никола Младенов
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

 Многообразието на договорите за възмездно ползване в областта на търговското право (договорът за беърбоут чартър)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

 Договор за застраховане на банков кредит
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

 Индустриалната сигурност на класифицираната информация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

 Допустимост на промени в договорната ипотека, обезпечаваща банков кредит 
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-19

 Застраховка “заболяване” и реализиране на застрахователния риск в чужбина
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

 Договор за презграничен банков превод
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-24

 За ипотеката, учредена в полза на повече от едно вземане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ангел Калайджиев
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-24

 Съдържание на менителничните ефекти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

 Договор в полза на трето лице
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ангел Калайджиев
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

 Непаричните дивиденти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

 Искове за допълване, изменение и прекратяване на търговските договори
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Бобатинов
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

 Погасителната давност в контекста на възраженията за недължимост на парични суми
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лилия Илиева
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

 Ограничен ли е размерът на лихвата по договора за заем съгласно действащото право?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

 По въпроса дали задължението на застрахователя при договора за застраховка "Гражданска отговорност" включва законната лихва, дължима при непозволено увреждане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

 Особен залог на права върху обекти на индустриалната собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

 Неизпълнение на задълженията на страните по договора за банков кредит
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Бобатинов
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

 Клаузата “дел кредере” в комисионния договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

 Действие на уговорката за непрехвърлимост на вземане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ангел Калайджиев
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

 Опрощаване на задължения по търговски сделки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Договор за банков превод на чуждестранна валута на територията на страната
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

Показани от 301 до 400 (стр. 4 от 5)
<<първа <предишна  1  2  3 4 5  следваща> последна>>

Общо: 407 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА