Търговски сделки

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 5)
<<първа <предишна  1 2 3  4  5  следваща> последна>>
 Нормативни недомислия в Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-31

 Легитимиран ли е заложният кредитор да предяви иск за отмяна на решение на ОС в хипотезата на чл. 185, ал. 3 ТЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-30

 Правни аспекти на колективната електронна търговия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андреан Славчев
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-30

 Разширяване на персоналния обхват на Закона за договорите за финансово обезпечение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветан Крумов
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

 Последиците от отпадане на задължение по каузално отношение върху вземането по издадения запис на заповед във връзка с някои постановки в Тълкувателно решение № 4 от 2013 г. на ОСГТК на ВКС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

 Ретроактивно покритие на застрахователния договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светослав Йорданов
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 Сключване на договори за кредит за недвижими имоти на потребители при предварително установени от кредитора общи условия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Машев
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 Пристъпване към изпълнение срещу вещ, дадена като обезпечение по реда на Закона за особените залози
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Нацкин
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

 За понятието „ползвател на застрахователни услуги“
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Александров
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

 Защита на потребителите на кредитни услуги, по Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Машев
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

 Прехвърлимост на вземанията и действителност на залога
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Терзиева
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

 Безсилието на кредитополучателите трябва ли да разрушава основни правни институти?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

 За особеностите и съдържанието на търговската продажба с уговорка за изкупуване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-22

 Въпроси на предсрочната изискуемост на договора за паричен заем, възнаградителната и санкционната лихва
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-22

 Франчайзинг
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Факторинг
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Договор за влог в публичен склад
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Менителница, запис на заповед, чек
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Договор за наем на сейф
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Банкови сделки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Договор за текуща сметка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Договор за застраховка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Договор за превоз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Спедиционен договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Комисионен договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Договор за лизинг
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Търговска продажба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Прехвърляне на права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Търговски обезпечения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Неизпълнение на търговските сделки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Сключване и изпълнение на търговските сделки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Правна уредба, понятие и видове търговски сделки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Пристъпване към изпълнение по реда на Закона за особените залози
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Нацкин
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Допустимост на обезпечителната мярка запор на вземане по банкова гаранция
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-26

 Хипотези при изпълнение върху недвижими имоти, включени в търговско предприятие, заложено по реда на ЗОЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Терзиева
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

 Преглед на съдебната практика относно банковата гаранция
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

 Съдебна защита при настъпил риск по договор за застраховка с предмет неимуществено благо на длъжника по договор за банков кредит
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Машев
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-29

 Важни промени в правния режим на застраховането на гражданска отговорност според новия Кодекс за застраховането
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-29

 Неимуществените вреди при неизпълнение на търговска сделка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жана Колева
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-26

 За неизпълнението и неточното изпълнение на платежни операции от доставчика на платеца при използването на кореспондентска банка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Мангачев
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-29

 Способи за прехвърляне на „владение“ или „контрол“ при предоставяне на финансово обезпечение и момент, от който финансовото обезпечение се смята за предоставено
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветан Крумов
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-22

 Владение и контрол при финансовите обезпечения. Законодателства и съдебна практика на държави - членки на ЕС.Практически съвети при предоставяне на финансови обезпечения чрез договор за залог
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Мангачев
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-27

 Особени залози - разсъждения върху някои практически проблеми, предмет на разрешаване от ВКС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-27

 Упражняване на права по ценна книга въз основа на съдебно решение за обезсилване (чл. 566 ГПК)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-30

 За характера на правото на обезсилване на ценна книга от съда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-25

 Застраховка на финансови загуби - анализ на съдебната практика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-25

 За реалното предаване (предоставяне), владението и контрола при договори за залог с предмет res incorporales
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Мангачев
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-25

 Финансовият лизинг като особен вид инвестиционен кредит1
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Христов
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-31

 Застраховката на правни разноски и свободата на избор на адвокат в светлината на практиката на Съда на ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-30

 Действие на прихващането срещу банка, поставена под специален надзор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-29

 Предоставяне на информация за храните на потребителите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Рая Илиева
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-28

 Новото изискване за прехвърляне на „владение или контрол“ при предоставяне на финансово обезпечение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветан Крумов
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-28

 Скрити вземания в приватизационния процес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владимир Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-31

 Правото на отказ от застрахователния договор при животозастраховане в случаите на неинформиране на застрахования от застрахователя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-27

 За злоупотребата с право, произтичащо от търговска сделка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-27

 Обхват на приключващото нетиране по Закона за договорите за финансово обезпечение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветан Крумов
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-30

 Потребителският кредит след промените в ДВ, бр. 35/2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Машев
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-30

 Погасителна давност при застраховка на договорна отговорност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-30

 Правомощия на малцинството по отношение на общото събрание - Включване на въпроси в дневния ред на свикано общо събрание на АД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Правомощия на малцинството по отношение на общото събрание - Свикване на общо събрание по инициатива на акционерите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Право на акционера да напусне дружеството при преобразуване и да иска изкупуване на акциите му - Съпоставка между правото на акционер да напусне обикновено АД при преобразуване и да иска изкупуване на акциите му и аналогичното право на акционер в публично
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Право на акционера да напусне дружеството при преобразуване и да иска изкупуване на акциите му - Право на акционер да напусне публично АД при преобразуване и да иска изкупуване на акциите му
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Право на акционера да напусне дружеството при преобразуване и да иска изкупуване на акциите му - Право на акционер да напусне обикновено АД при преобразуване и да иска изкупуване на акциите му
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Право на акционера да напусне дружеството при преобразуване и да иска изкупуване на акциите му - Правна уредба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Защита на акционерите при изменение на капитала на акционерното дружество - Защита на акционерите срещу принудително обезсилване на акции при намаляване на капитала на АД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Защита на акционерите при изменение на капитала на акционерното дружество - Защита на акционерите при увеличаване на капитала чрез превръщане на облигациите в акции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Защита на акционерите при изменение на капитала на акционерното дружество - Защита на акционерите при увеличаване на капитала чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Защита на акционерите при изменение на капитала на акционерното дружество - Защита на акционерите при увеличаване на капитала със средства на дружеството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Защита на акционерите при изменение на капитала на акционерното дружество - Защита на акционерите при увеличаване на капитала на АД с непарични вноски
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Защита на акционерите при изменение на капитала на акционерното дружество - Защита на акционерите при увеличаване на капитала на АД под условие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Защита на акционерите при изменение на капитала на акционерното дружество - Защита на акционерите при увеличаване на капитала на АД чрез издаване на нови акции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Закрила на акционерите при разпореждане с активи на дружеството - Отговорност за причинени вреди на дружеството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Закрила на акционерите при разпореждане с активи на дружеството - Преодоляване на конфликт на интереси при договори, сключвани между акционерно дружество и заинтересовани лица (чл. 240б ТЗ и чл. 114, ал. 2 ЗППЦК)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Закрила на акционерите при разпореждане с активи на дружеството - Особени правила за сключване на сделки (чл. 236 ТЗ и чл. 114, 114а и 114б ЗППЦК)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Договор за влог в публичен склад
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Менителница, запис на заповед, чек
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Договор за наем на сейф
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Банкови сделки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Договор за текуща сметка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Договор за застраховка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Договор за превоз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Спедиционен договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Комисионен договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Договор за лизинг
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Търговска продажба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Прехвърляне на права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Търговски обезпечения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Неизпълнение на търговските сделки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Сключване и изпълнение на търговските сделки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Правна уредба, понятие и видове търговски сделки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Обезпечителни мерки върху банкова гаранция
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Деян Драгиев
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-28

 Коносамент
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Радомир Медникаров
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-30

 Проблемът с вдигането на запора върху МПС, придобито по реда на ЗОЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-30

 Форма на търговските договори - уговаряне от страните и значение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Узунов
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-29

 Могат ли лица от държави извън Европейското икономическо пространство да са страни по договор за финансово обезпечение?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветан Крумов
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-29

 Някои нови въпроси на животозастраховането
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-29

 Практически проблеми при предаване на заложено имущество от частен съдебен изпълнител или публичен изпълнител по реда на чл. 32, ал. 5 ЗОЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-27

 Придобиване на вещта от лизингополучателя при липса на съгласие от страна на лизингодателя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светослав Йорданов
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-30

 Иск на комитента срещу комисионера по чл. 355 от Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Машев
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

 Договорът за цесия и договорът за факторинг
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 5)
<<първа <предишна  1 2 3  4  5  следваща> последна>>

Общо: 424 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА