Търговски сделки

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 201 до 300 (стр. 3 от 5)
<<първа <предишна  1  2 3 4  5  следваща> последна>>
 Още веднъж за понятието търговска сделка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-29

 Сделки с недвижими имоти без решение на общото събрание на ООД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-29

 Сделка, извършена от залогодател без съгласие на заложния кредитор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-26

 Приложимо право към финансови обезпечения с безналични ценни книжа или правилото prima
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анна Съева
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-26

 Възражения срещу джиратаря по менителничния ефект
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-29

 Рамков договор и общи условия на договора
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нора Москова
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

 Възможности за доказване на неформален договор за паричен заем
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мартин Петров
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

 Проблеми на залога на акции на приносител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

 De lege ferendа за договорната забрана за прехвърляне на вземания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Влаевски
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

 Относно критериите за разграничаване на оперативния от финансовия лизинг
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Мирчев
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

 Лизинг и наем
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мартин Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-28

 Консенсуален или реален договор е даването вместо изпълнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-28

 Може ли длъжник да се разпорежда със запорирани вещи или вземане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-31

 Лизинг и продажба на изплащане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мартин Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-31

 Отговорността на лечебното заведение за лекарски грешки в съдебната практика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-31

 Непреодолимата сила
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Николов
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-31

 Сублизинг
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мартин Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-31

 Задължителното имуществено застраховане и уредбата на поправяне на вредите от природни бедствия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-31

 Отказ от договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-29

 Искът за предаване на менителницата по чл. 471, ал. 2 ТЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-29

 По въпроса за вписването на обстоятелства по договори за лизинг в централния регистър за особените залози
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Мирчев
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-27

 Измамата като основание за унищожаемост на сделките
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Малчев
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-27

 Правна същност на дистрибуторския договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нора Москова
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-30

 Аспекти на лизинга на въздухоплавателни средства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Мирчев
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

 Действие на комисионния договор спрямо третите лица – чл. 349, ал. 2 ТЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

 Отметнината - Способ за прекратяване на договорните отношения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

 За някои неясни разпоредби относно търговските сделки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

 Правно положение на договорните фондове по новия Закон за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-30

 Задължителната застраховка на отговорността на туроператора
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-29

 Законосъобразна ли е „таксата“ за предсрочно погасяване на жилищен кредит с плаваща лихва
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-29

 Актуален поглед върху воденето на чужда работа без натоварване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анастас Пунев
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-28

 Стопанската непоносимост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Николов
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-30

 Актуален поглед върху воденето на чужда работа без натоварване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анастас Пунев
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-30

 Някои въпроси по предявяването на записа на заповед за плащане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-30

 Новите положения в застрахователното договорно право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-30

 Правна същност и последици от прехвърляне на правото на участие в консорциум ­ гражданско дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

 Особености на договора за организирано детско и ученическо туристическо пътуване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Захари Торманов
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-28

 Крайната нужда като основание за унищожаемост на сделките
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Малчев
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-28

 Договор за поръчителство не може да се прекрати едностранно
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-31

 Ректа клаузата в менителницата и действието й при непълните джира
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-31

 Поглед върху Инкотермс 2010
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-31

 Присъединяване на взискатели - Разпределение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолина Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-29

 Въпроси във връзка с опрощаването на задължения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-29

 Правна уредба на банковата тайна
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-29

 Ограничаване на плащанията в брой от 26.02.2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Частичното търговско предприятие ­ Същност и особености
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Правни възможности за прехвърляне на права по банкова гаранция
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-25

 Съотношение между прекия и деликтния иск на увредения при договора за застраховка “Гражданска отговорност”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-25

 Защита на правата на джиранта по скрито менителнично джиро
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

 Бележки върху квалификацията на сделки, сключени при липса на представителна власт и някои сходни фигури
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирина Богданова
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

 Сключване на договора за спогодба. Недействителност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-28

 Търговско предприятие се прехвърля с нотариална заверка на подписите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-30

 Договорите с общи условия по специалните закони
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иванка Цонева
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-30

 Особени хипотези на прекъсване на погасителната давност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирина Богданова
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-30

 Преглед на съдебната практика по чл. 286, ал. 1 и 3 ТЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Мангачев
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-29

 Защита на икономически по-слабата страна по договорите с общи условия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иванка Цонева
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-29

 Сключване на договори при общи условия - Проблеми в доктрината и практиката
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Русчев
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-01

 Събиране на просрочени вземания - Необходимост от регламентиране на правния статут на колекторските фирми
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ана Стоилова
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-01

 Приподписването на договора от трето лице като солидарен длъжник ­ Ново явление в търговската практика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-01

 Сделки, унищожаеми поради грешка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Малчев
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

 Право на откуп
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

 Допустимо ли е признаване на дълг след изтичане на давностния срок
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Русчев
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

 Потвърждаването на унищожаеми сделки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Малчев
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-29

 За солидарността при търговските сделки съгласно чл. 304 ТЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-29

 Действителност на клаузата за неустойка без определен краен предел
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-28

 Въпроси относно обема на прехвърляните права при цесията - 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-23

 За разграничението между граждански и търговски сделки и намаляване на неустойката по тях
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-30

 Въпроси относно обема на прехвърляните права при цесията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-30

 Предимства на договорната клауза за “негативна материална промяна”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Карлов
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 Съобщаване, вписване и отказ от обезпечения при суброгация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-29

 Позоваване и правни последици от действието на непреодолимата сила по чл. 306 ТЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-22

 За нищожността на неустойката поради противоречие с добрите нрави, или принципът “Всичко или нищо”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-22

 Разсрочване на вземането на държавата за неустойки срещу купувачи по приватизационни сделки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-01

 Особени правила за сключване на сделки от акционерно дружество (чл. 236 ТЗ)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-30

 Въпросът за погасителната давност при договор за застраховка срещу договорна отговорност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-30

 Практически аспекти на приложението на чл. 306 тз в търговските отношения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-29

 Актуални въпроси на спедиционния договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-28

 Заем за послужване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-30

 За съотношението между чл. 26, ал. 2 и чл. 31 ЗЗД в светлината на съдебната практика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Русчев
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-30

 Договор за спогодба - характеристика и отграничения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-30

 Съдебно доказване на заповедна ценна книга
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-29

 Лизинг на търговско предприятие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ангел Калайджиев
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-24

 За някои от последиците на обвързващата сила на предложението
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Таня Йосифова
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-24

 Залог на търговско предприятие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ангел Калайджиев
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

 Предпоставки за сключване на споразумения пред администрацията между търговци
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-30

 Защита на кредиторите при прехвърляне на търговско предприятие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ангел Калайджиев
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-30

 Възможна трансформация на финансовите обезпечения, извън Закона за договорите за финансово обезпечение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Мангачев
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-28

 Прехвърляне на застраховано имущество и неговото отражение върху застрахователния договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-28

 Трансформация на финансовото обезпечение според ЗДФО - 1
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Мангачев
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-31

 "Преживяване" на предварителния договор след сключване на окончателния"
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-31

 Прекомерната неустойка по търговска сделка, сключена между търговци, и изискванията на добрите нрави
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

 Водене на преговори и сключване на договори, свързани с достъп до класифицирана информация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-29

 Отказът на застрахователя да плати застрахователното обезщетение или сума
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-29

 Задължението за даване на заем
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-29

 Съдбата на обезпеченията, дадени от трети лица, при изменения в главния дълг
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

 Встъпване на търговеца в сделките, сключени от търговския пълномощник или прокуриста в нарушение на чл. 29, ал. 1 ТЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-30

 Унищожение, прекратяване, разваляне и отмяна на договор и последиците относно даденото
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

 За лизинга на търговско предприятие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ангел Калайджиев
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

 Основанието (каузата) за издаване на менителничния ефект
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

 Действителен ли е записът на заповед, в който издателят е написал уговорка за освобождаване от протест
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветан Крумов
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

Показани от 201 до 300 (стр. 3 от 5)
<<първа <предишна  1  2 3 4  5  следваща> последна>>

Общо: 407 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА