Народно събрание

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 301 до 352 (стр. 4 от 4)
<<първа <предишна  1  2  3 4 следваща> последна>>
 Решение на НС от 4.09.2018 г. за приемане на Годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2017 г. - "Анализ на пазара на пощенските услуги"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-07

 Решение на НС от 4.10.2018 г. за утвърждаване на образци на декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 и 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, подавани от членовете на Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-05

 Решение на НС от 4.12.2013 г. за създаване на Временна анкетна комисия за проверка и установяване на всички обстоятелства около сделката за продажбата на летище "Божурище" през 2005 г., както и процедурата по обявяване на летището за паметник на културата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-10

 Решение на НС от 5.01.2023 г. за промяна в състава на Комисията по електронно управление и информационни технологии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-10

 Решение на НС от 5.04.2018 г. във връзка с разискванията по питане от народните представители Тacкo Ерменков, Кристина Сидорова, Любомир Бонев и Станислав Владимиров към министъра на енергетиката Теменужка Петкова относно политика на Министерството на ене
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-10

 Решение на НС от 5.05.2022 г. за избиране на член на Съвета за електронни медии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-10

 Решение на НС от 5.05.2022 г. за избиране на член на Съвета за електронни медии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-10

 Решение на НС от 5.05.2022 г. за промяна в състава на Комисията по земеделието, храните и горите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-10

 Решение на НС от 5.05.2022 г. за промяна в състава на Комисията по икономическа политика и иновации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-10

 Решение на НС от 5.05.2023 г. за избиране на Комисия по енергетика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-12

 Решение на НС от 5.05.2023 г. за избиране на Комисия по земеделието, храните и горите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-12

 Решение на НС от 5.05.2023 г. за избиране на Комисия по икономическа политика и иновации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-12

 Решение на НС от 5.05.2023 г. за избиране на Комисия по околната среда и водите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-27

 Решение на НС от 5.05.2023 г. за избиране на Комисия по правни въпроси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-12

 Решение на НС от 5.05.2023 г. за избиране на Комисия по превенция и противодействие на корупцията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-12

 Решение на НС от 5.05.2023 г. за избиране на Комисия по транспорт и съобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-27

 Решение на НС от 5.05.2023 г. за избиране на Комисия по туризъм
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-27

 Решение на НС от 5.11.2004 г. във връзка с разискванията по питането на народния представител Ангел Найденов към заместник министър-председателя и министър на икономиката Лидия Шулева
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-16

 Решение на НС от 5.11.2020 г. за приемане на Процедурни правила за условията и реда за представяне и публично оповестяване на документите на кандидата за председател на Икономическия и социален съвет, предложен от Министерския съвет, и изслушването му в К
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-06

 Решение на НС от 6.06.2023 г. за задължаване на Министерския съвет да изготви доклад във връзка с изпълнението на Решение на Народното събрание за задължаване на Министерския съвет да промени Плана за възстановяване и устойчивост в част енергетика, прието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-06

 Решение на НС от 6.07.2018 г. за промяна в състава на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-10

 Решение на НС от 6.07.2023 г. за възлагане на министъра на енергетиката да проведе преговори с министъра на енергетиката на Украйна или негов представител с цел продажба на оборудване, предназначено за Проекта АЕЦ "Белене"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-11

 Решение на НС от 6.08.2021 г. за създаване на Временна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно действията и бездействията на компетентните български органи във връзка наложените на 2 юни 2021 г. санкции на български физически и юридически
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-10

 Решение на НС от 6.11.2008 г. по Годишния отчет за дейността на Комисията за финансов надзор за 2007 г., Годишния финансов отчет на Комисията за финансов надзор за 2007 г. и Отчета за изпълнението на бюджета на Комисията за финансов надзор за 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-14

 Решение на НС от 7.02.2013 г. за отмяна на Стратегията за приватизация на "Вазовски машиностроителни заводи" - ЕАД, Сопот
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-12

 Решение на НС от 7.04.2022 г. за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за двама членове на Съвета за електронни медии, представяне и публично оповестяване на документите и изслушване на кандидатите в Комисията по ку
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

 Решение на НС от 7.06.2018 г. за възобновяване на действията по търсенето на възможности за изграждане на АЕЦ "Белене" съвместно със стратегически инвеститор, на пазарен принцип и без предоставяне на държавна гаранция, чрез отделяне на активите и пасивите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-11

 Решение на НС от 7.09.2016 г. за възлагане на Сметната палата да извърши одит за съответствие на изпълнението на Плана за действие към Визията за деинституционализация за периода 2009 - 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-13

 Решение на НС от 7.09.2017 г. за попълване състава на Комисията по земеделието и храните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-12

 Решение на НС от 7.09.2017 г. за промяна в състава на Комисията по икономическа политика и туризъм
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-12

 Решение на НС от 8.03.2018 г. за избиране на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-13

 Решение на НС от 8.03.2019 г. за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагането на кандидат за подуправител - ръководител на управление "Банков надзор" на Българската народна банка, представяне и публично оповестяване на документите и
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-12

 Решение на НС от 8.05.2014 г. за създаване на Временна анкетна комисия за изясняване на всички факти и обстоятелства, свързани с дейността на фирмите лицензианти на ДКЕВР за разпределение и снабдяване с електроенергия, а също и дружества концесионери за д
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-13

 Решение на НС от 8.06.2010 г. за промяна в състава на постоянната Комисия по земеделието и горите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-14

 Решение на НС от 8.06.2010 г. за промяна в състава на постоянната Комисия по труда и социалната политика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-14

 Решение на НС от 8.06.2022 г. за промяна в състава на Комисията по енергетика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-14

 Решение на НС от 8.06.2022 г. за удължаване срока на действие на Временната комисия за проверка на обстоятелствата, довели до спиране на природния газ от ООО "Газпром експорт", и проведената процедура за избор на алтернативни доставчици от "Булгаргаз" - Е
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-14

 Решение на НС от 8.11.2022 г. за възлагане на Министерския съвет да приеме програма за предоставяне на компенсации на небитовите крайни клиенти на електроенергия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-09

 Решение на НС от 8.11.2022 г. за оставане на битовите крайни клиенти на електроенергия на регулиран пазар
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-11

 Решение на НС от 9.02.2022 г. за избиране на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-23

 Решение на НС от 9.02.2022 г. за избиране на член на Комисията за енергийно и водно регулиране
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-15

 Решение на НС от 9.03.2022 г. за приемане на Годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-15

 Решение на НС от 9.03.2022 г. за приемане на Годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2020 г. - "Анализ на пощенските услуги"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-15

 Решение на НС от 9.06.2022 г. за създаване на Временна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно газопроводи за пренос на природен газ от Руската федерация "Южен поток" и "Турски (Балкански) поток" и причините за забавянето на проекта IGB (
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-14

 Решение на НС от 9.09.2020 г. за попълване състава на Временната комисия по повод придобиването от "Българска банка за развитие" - АД, на 28 265 200 акции от капитала на "Първа инвестиционна банка" - АД
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-11

 Решение на НС от 9.09.2020 г. за попълване състава на Комисията по енергетика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-11

 Решение на НС от 9.09.2020 г. за промяна в състава на Комисията по земеделието и храните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-11

 Решение на НС от 9.09.2020 г. за промяна в състава на Комисията по икономическа политика и туризъм
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-11

 Решение на НС от 9.11.2017 г. по Отчета за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол за периода 1 януари - 30 юни 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-14

 Решение на НС от 9.12.2020 г. за промяна в състава на Комисията по енергетика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-11

 Решение НС от 25.02.2021 г. по Доклад за дейността на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-02

 Решение НС от 9.04.2009 г. за попълване състава и ръководството на Комисията по земеделието и горите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-14

Показани от 301 до 352 (стр. 4 от 4)
<<първа <предишна  1  2  3 4 следваща> последна>>

Общо: 352 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА