Народно събрание

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 4)
<<първа <предишна  1 2 3  4  следваща> последна>>
 Решение на НС от 16.01.2020 г. за приемане на Годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2018 г. - "Анализ на пазара на пощенските услуги"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-21

 Решение на НС от 16.02.2022 г. за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател и четирима членове на Фискалния съвет, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комиси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-18

 Решение на НС от 16.02.2022 г. за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Българската народна банка, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюдж
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-18

 Решение на НС от 16.03.202 г. за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Българската народна банка, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюдже
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-18

 Решение на НС от 16.04.2021 г. за задължаване на министър-председателя Бойко Методиев Борисов да представи предложенията и мотивите в Националния план за възстановяване и устойчивост, внесен от Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-23

 Решение на НС от 16.04.2021 г. за създаване на Временна комисия по проверка за установяване на злоупотреби и нарушения при разходването на средства от Министерския съвет, министерствата, държавните органи, държавни предприятия и дружества с повече от 50 н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-23

 Решение на НС от 16.06.2016 г. по Отчета за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол през 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Решение на НС от 16.06.2016 г. по Отчета за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол през периода 1 януари - 30 юни 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Решение на НС от 16.11.2022 г. за създаване на Временна комисия за разглеждане на въпросите с недостига и високите цени на дървата за огрев за отоплителен сезон 2022 - 2023 г. и за изготвяне на предложения за справяне с тези проблеми
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-22

 Решение на НС от 16.11.2023 г. за попълване състава на Комисията по туризъм
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-21

 Решение на НС от 17.05.2018 г. по Доклада за дейността на Временната комисия за установяване на всички факти и обстоятелства във връзка с приватизацията и планираната продажба на дружествата на ЧЕЗ Груп в България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-22

 Решение на НС от 17.12.2008 г. за отмяна на Стратегията за приватизация на "Булгартабак холдинг" - АД, София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-23

 Решение на НС от 18.01.2012 г. за забрана върху прилагането на технологията хидравлично разбиване при проучване и/или добив на газ и нефт на територията на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-22

 Решение на НС от 18.01.2017 г. за подкрепа на продължаване на изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради и на действията на Министерския съвет на Република България за увеличаване на финансовия ресурс н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-24

 Решение на НС от 18.01.2023 г. за създаване на Временна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства, свързани с поемането на пълния контрол на "Международен панаир Пловдив" - АД, от предприемача и почетен консул на Руската федерация в Пловдив
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-24

 Решение на НС от 18.04.2018 г. за удължаване срока на действие на Временната комисия за установяване на всички факти и обстоятелства във връзка с приватизацията и планираната продажба на дружествата на ЧЕЗ Груп в България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-24

 Решение на НС от 18.05.2016 г. за персонални промени в Министерския съвет на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-20

 Решение на НС от 18.05.2016 г. за прекратяване на пълномощията на народен представител
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-20

 Решение на НС от 18.05.2016 г. за промени в структурата на Министерския съвет на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-20

 Решение на НС от 18.05.2022 г. за задължаване на Сметната палата да внесе в Народното събрание окончателен одитен доклад за съответствие при сключването и изпълнението на договорите за обществени поръчки на Агенция "Пътна инфраструктура" във връзка с прое
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-27

 Решение на НС от 18.07.2007 г. за попълване състава на Комисията по икономическата политика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

 Решение на НС от 18.07.2017 г. за създаване на Временна комисия за разглеждане на постъпили сигнали от граждани за обучението и изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24

 Решение на НС от 18.07.2023 г. за избиране на управител на Българската народна банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-21

 Решение на НС от 18.08.2021 г. за избиране на Комисия по дигитализация, електронно управление и информационни технологии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-24

 Решение на НС от 18.08.2021 г. за избиране на Комисия по енергетика и климат
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-24

 Решение на НС от 18.08.2021 г. за избиране на Комисия по земеделието, храните и горите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-24

 Решение на НС от 18.08.2021 г. за избиране на Комисия по икономическа политика, иновации и туризъм
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-24

 Решение на НС от 18.08.2021 г. за избиране на Комисия по околната среда и водите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-24

 Решение на НС от 18.08.2021 г. за избиране на Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-24

 Решение на НС от 18.08.2021 г. за избиране на Комисия по транспорт и съобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-24

 Решение на НС от 18.09.2015 г. за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на инспектори в Инспектората към Висшия съдебен съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-09

 Решение на НС от 18.10.2012 г. по Годишния доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-26

 Решение на НС от 18.10.2016 г. за създаване на Временна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства за решения и действия по проекта АЕЦ "Белене" за периода от 2006 г. до края на месец септември 2016 г., довели до възникването на ог
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-21

 Решение на НС от 18.10.2017 г. за избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-24

 Решение на НС от 18.10.2018 г. за попълване състава и ръководството на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-23

 Решение на НС от 18.10.2018 г.за попълване състава на Комисията по енергетика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-23

 Решение на НС от 18.12.2004 г. за приемане бюджета на Българската народна банка за 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-28

 Решение на НС от 18.12.2020 г. във връзка с разискванията по питането от народните представители Георги Свиленски, Манол Генов и Димитър Данчев към министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова относно реформа в политиката за пътнит
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-22

 Решение на НС от 18.12.2020 г. за одобряване на участието на Република България в сключените от Европейската комисия и производителите на лекарствени продукти CureVac AG и Moderna Switzerland GmbH предварителни споразумения за покупка на ваксини във връзк
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-22

 Решение на НС от 18.12.2020 г. за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за генерален директор на Българската телеграфна агенция, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-22

 Решение на НС от 18.12.2023 г. за предприемане на действия по изграждането на 7-и и 8-и блок на площадка № 2 на АЕЦ "Козлодуй" ЕАД с технология AP1000
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-19

 Решение на НС от 19.02.2015 г. за създаване на Временна анкетна комисия за проверка и оценка на състоянието на енергетиката в Република България към 31 януари 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-27

 Решение на НС от 19.04.2019 г. за попълване състава и ръководството на Комисията по енергетика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-23

 Решение на НС от 19.05.2016 г. за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита на конкуренцията, представяне и публично оповестяване на документите и и
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-26

 Решение на НС от 19.06.2013 г. за избиране на Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-28

 Решение на НС от 19.06.2013 г. за избиране на Комисия по енергетика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-28

 Решение на НС от 19.06.2013 г. за избиране на Комисия по земеделието и храните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-28

 Решение на НС от 19.06.2013 г. за избиране на Комисия по икономическата политика и туризъм
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-28

 Решение на НС от 19.06.2013 г. за избиране на Комисия по околната среда и водите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-28

 Решение на НС от 19.06.2013 г. за избиране на Комисия по правни въпроси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-28

 Решение на НС от 19.06.2019 г. за приватизация на обособена част от имуществото на "Пристанище Видин" - ЕООД, Видин
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-25

 Решение на НС от 19.06.2020 г. за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на председател и членове на Комисията за енергийно и водно регулиране, извън избраните членове съгласно § 41 от преходните и заключителните разпоредби на За
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-23

 Решение на НС от 19.09.2008 г. за промени в състава и ръководството на Комисията по икономическата политика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-26

 Решение на НС от 19.09.2017 г. във връзка с разискванията по питането на народните представители Светла Бъчварова и Георги Гьоков към министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов относно политиката на Министерството на земеделието, храните и
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-27

 Решение на НС от 19.12.2012 г. за избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-21

 Решение на НС от 19.12.2019 г. за промяна в състава и ръководството на Комисията по икономическа политика и туризъм
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-27

 Решение на НС от 2.02.2005 г. във връзка с изслушването на заместник министър-председателя и министър на икономиката Лидия Шулева относно "Съдържанието на проекта на Меморандум за разбирателство между "Булгартабак Холдинг" - АД, и "Бритиш Америкън Тобако"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-11

 Решение на НС от 2.02.2018 г. за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на председател на Комисията за противодействие на кору
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-06

 Решение на НС от 2.03.2018 г. във връзка с разискванията по питането на народните представители Таско Ерменков, Иван Генов и Васил Антонов към министъра на енергетиката Теменужка Петкова относно политика в областта на ядрената енергетика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-09

 Решение на НС от 2.04.2015 г. за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-07

 Решение на НС от 2.06.2023 г. за участие на Република България в увеличението на капитала на Банката за развитие на Съвета на Европа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-09

 Решение на НС от 20.01.2021 г. по Доклада за дейността на Временната комисия по повод придобиването от "Българска банка за развитие" - АД, на 28 265 200 акции от капитала на "Първа инвестиционна банка" - АД
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-22

 Решение на НС от 20.01.2023 г. за освобождаване на председателя на Сметната палата (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-07

 Решение на НС от 20.02.2020 г. за приватизация на обособена част от имуществото на "Български морски квалификационен център" - ЕАД, Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-25

 Решение на НС от 20.04.2005 г. за избиране на подуправител на Българската народна банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-26

 Решение на НС от 20.04.2022 г. за предприемане на действия от Агенция "Пътна инфраструктура" за осъществяване на дейностите по поддържане на републиканската пътна мрежа (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-06

 Решение на НС от 20.05.2005 г. за избиране на заместник-председател и членове на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

 Решение на НС от 20.05.2022 г. във връзка с разискванията по питането на народните представители Стоян Таслаков и Никола Димитров към заместник министър-председателя по ефективно управление Калина Константинова относно състоянието на "Български пощи" - ЕА
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-27

 Решение на НС от 20.06.2013 г. за подкрепа на мерките на правителството за ребалансиране и стабилизиране на енергетиката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-28

 Решение на НС от 20.09.2017 г. за попълване състава на Комисията по околната среда и водите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-26

 Решение на НС от 20.09.2017 г. за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за генерален директор на Българската телеграфна агенция, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-26

 Решение на НС от 20.09.2017 г. за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагането на кандидат за заместник-председател, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", и на кандидат за заместник-председател, ръководещ управлен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-26

 Решение на НС от 20.10.2004 г. за предсрочно освобождаване на заместник-председател на Комисията за финансов надзор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-22

 Решение на НС от 20.10.2016 г. за създаване на Временна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства около предоставянето, придобиването и изпълнението на права за концесия за добив на въглища от Бобовдолския въглищен басейн, участък
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-25

 Решение на НС от 20.10.2017 г. по Доклада за изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба през 2016 г. от Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доста
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-27

 Решение на НС от 21.01.2022 г. за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на председател и един член на Комисията за енергийно и водно регулиране, представяне, публично оповестяване на документите и изслушване в Комисията по енерг
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

 Решение на НС от 21.02.2013 г. за даване на съгласие за увеличаване квотата на Република България в Международния валутен фонд съгласно Резолюция № 66-2 на Съвета на управителите на Международния валутен фонд от 15.12.2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-01

 Решение на НС от 21.02.2020 г. за избиране на заместник-председател на Комисията за регулиране на съобщенията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-25

 Решение на НС от 21.02.2020 г. за избиране на член на Комисията за регулиране на съобщенията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-25

 Решение на НС от 21.02.2020 г. за избиране на член на Комисията за регулиране на съобщенията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-25

 Решение на НС от 21.03.2018 г. за приемане на процедурни правила за провеждането на жребий за обновяване на Комисията за енергийно и водно регулиране съгласно § 41 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-23

 Решение на НС от 21.03.2018 г. за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите в Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парлам
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-23

 Решение на НС от 21.05.2009 г. за избиране на председател, заместник-председатели и членове на Комисията за защита на конкуренцията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-29

 Решение на НС от 21.05.2009 г. за избиране на председател, заместник-председатели и членове на Комисията за финансов надзор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-29

 Решение на НС от 21.05.2009 г. за избиране на член на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-29

 Решение на НС от 21.05.2009 г. за избиране на членове на Комисията за регулиране на съобщенията във връзка с увеличаване състава на комисията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-29

 Решение на НС от 21.06.2017 г. по Годишния доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-27

 Решение на НС от 21.06.2023 г. за попълване състава на Комисията по правни въпроси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-27

 Решение на НС от 21.06.2023 г. за промяна в състава на Комисията по транспорт и съобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-27

 Решение на НС от 21.06.2023 г. за промяна в състава на Комисията по туризъм
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-27

 Решение на НС от 21.07.2023 г. за промяна в състава на Комисията по транспорт и съобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-28

 Решение на НС от 21.11.2008 г. за приемане на Доклад за състоянието на околната среда през 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-02

 Решение на НС от 22.02.2013 г. за избор на заместник-председател на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-01

 Решение на НС от 22.02.2013 г. за избор на член на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-01

 Решение на НС от 22.02.2013 г. за избор на член на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-01

 Решение на НС от 22.02.2013 г. за избор на член на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-01

 Решение на НС от 22.03.2019 г. за избиране на подуправител - ръководител на управление "Банков надзор" на Българската народна банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-26

 Решение на НС от 22.03.2019 г. за освобождаване на подуправител - ръководител на управление "Банков надзор" на Българската народна банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-26

 Решение на НС от 22.07.2022 г. за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на председател на Комисията за противодействие на кор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-26

 Решение на НС от 22.11.2017 г. за промяна в състава на Комисията по земеделието и храните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-28

Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 4)
<<първа <предишна  1 2 3  4  следваща> последна>>

Общо: 375 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА