Народно събрание

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 201 до 300 (стр. 3 от 4)
<<първа <предишна  1  2 3 4  следваща> последна>>
 Решение на НС от 23.03.2012 г. за създаване на Временна анкетна комисия за проучване на причините, довели до повишаване цените на определени групи лекарствени продукти, заплащани със средства от бюджета на НЗОК и/или републиканския бюджет, и предлагане на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-06

 Решение на НС от 23.03.2016 г. за даване на съгласие за участие на Република България в Общото увеличение на капитала на Международната банка за възстановяване и развитие - 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-01

 Решение на НС от 23.05.2008 г. за даване на съгласие за увеличаване на акционерното участие на Република България в капитала на Черноморската банка за търговия и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-03

 Решение на НС от 23.06.2010 г. за приемане на Доклад на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Агенция "Пътна инфраструктура" относно мерки за приключване на Проекта "Строителство на Автомагистрала "Люлин" - Софийски околовръстен път
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-02

 Решение на НС от 23.06.2017 г. за попълване състава на Временната комисия за установяване на потенциално опасните и конкретни случаи на радиоактивно замърсяване на питейни води на територията на Република България, причините за тяхното възникване и послед
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-30

 Решение на НС от 23.06.2017 г. за попълване състава на Комисията по земеделието и храните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-30

 Решение на НС от 23.06.2023 г. за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател на Сметната палата, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и фин
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-11

 Решение на НС от 23.06.2023 г. за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Българската народна банка, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюдж
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-27

 Решение на НС от 23.09.2020 г. по Доклада на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-29

 Решение на НС от 23.10.2007 г. за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на кредитно споразумение между Република България и Европейската инвестиционна банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30

 Решение на НС от 24.03.2022 г. за приемане на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2022 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-29

 Решение на НС от 24.11.2017 г. за предприемане необходимите действия за приключване на Дело COMP/В1/АТ.39849 - БЕХ Газ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-28

 Решение на НС от 25.02.2021 г. за възлагане на Сметната палата извършването на одит за съответствие при сключването и изпълнението на договори по Закона за обществените поръчки от "Монтажи" ЕАД за периода от 1.01.2017 г. до 31 декември 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-02

 Решение на НС от 25.06.2015 г. за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за проверка и оценка на състоянието на енергетиката в Република България към 31 януари 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-27

 Решение на НС от 25.07.2019 г. по Годишния доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-30

 Решение на НС от 25.10.2017 г. по Доклада на Временната комисия за установяване на потенциално опасните и конкретни случаи на радиоактивно замърсяване на питейни води на територията на Република България, причините за тяхното възникване и последиците за з
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

 Решение на НС от 26.01.2023 г. за даване на съгласие за увеличаване на акционерното участие на Република България в капитала на Черноморската банка за търговия и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-31

 Решение на НС от 26.04.2018 г. за избиране на заместник-председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-04

 Решение на НС от 26.04.2018 г. за избиране на член на Комисията за енергийно и водно регулиране
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-04

 Решение на НС от 26.04.2018 г. за избиране на член на Комисията за енергийно и водно регулиране
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-04

 Решение на НС от 26.04.2018 г. за избиране на член на Комисията за енергийно и водно регулиране
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-04

 Решение на НС от 26.04.2018 г. за избиране на член на Комисията за енергийно и водно регулиране
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-04

 Решение на НС от 26.04.2018 г. за избиране на член на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-04

 Решение на НС от 26.04.2018 г. за избиране на член на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-04

 Решение на НС от 26.04.2018 г. за избиране на член на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-04

 Решение на НС от 26.06.2020 г. във връзка с разискванията по питането на народните представители Румен Гечев и Георги Свиленски към министъра на финансите Владислав Горанов относно "Нова концепция за облагане на хазартните игри", декларирана от министъра
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

 Решение на НС от 26.07.2018 г. за предприемане на действия за постигане на споразумение по Дело COMP/В1/АТ.39849 - БЕХ Газ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-31

 Решение на НС от 26.07.2023 г. за избиране на подуправител - ръководител на управление "Банково" на Българската народна банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-28

 Решение на НС от 26.07.2023 г. за избиране на подуправител - ръководител на управление "Емисионно" на Българската народна банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-28

 Решение на НС от 26.10.2017 г. за промяна в състава на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

 Решение на НС от 27.01.2012 г. във връзка с разискванията по питането на народните представители Иван Вълков и Владимир Тошев към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски относно стойността на Договора за проектир
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-03

 Решение на НС от 27.01.2012 г. за участието на Република България в Договора за стабилност, координация и управление в Икономическия и паричен съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-03

 Решение на НС от 27.02.2013 г. относно проведения на 27 януари 2013 г. национален референдум
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-05

 Решение на НС от 27.03.2015 г. по Отчета за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол през периода 1 януари - 30 юни 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-07

 Решение на НС от 27.05.2010 г. по Годишния доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-04

 Решение на НС от 27.07.2011 г. за даване на съгласие за водене на преговори и за сключване на Заемно споразумение за Първи програмен заем за развитие на политиките в железопътния сектор между Република България и Международната банка за възстановяване и р
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-05

 Решение на НС от 27.07.2011 г. за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на Гаранционно споразумение между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие по заемното споразумение между Национална компания "Железопътн
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-05

 Решение на НС от 27.10.2022 г. за избиране на Комисия по електронно управление и информационни технологии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-01

 Решение на НС от 27.10.2022 г. за избиране на Комисия по енергетика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-01

 Решение на НС от 27.10.2022 г. за избиране на Комисия по здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-01

 Решение на НС от 27.10.2022 г. за избиране на Комисия по земеделието, храните и горите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-01

 Решение на НС от 27.10.2022 г. за избиране на Комисия по икономическа политика и иновации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-01

 Решение на НС от 27.10.2022 г. за избиране на Комисия по превенция и противодействие на корупцията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-01

 Решение на НС от 27.10.2022 г. за избиране на Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-01

 Решение на НС от 28.04.2005 г. за промени в състава на Комисията по транспорт и телекомуникации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-10

 Решение на НС от 28.04.2017 г. за създаване на Временна комисия за установяване на потенциално опасните и конкретни случаи на радиоактивно замърсяване на питейни води на територията на Република България, причините за тяхното възникване и последиците за з
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-05

 Решение на НС от 28.05.2009 г.за избиране на управител на Българската народна банка (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-25

 Решение на НС от 28.05.2020 г. по Доклад за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-02

 Решение на НС от 28.05.2020 г. по Доклад за дейността на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-02

 Решение на НС от 28.06.2017 г. за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагането на кандидат за заместник-председател, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", и на кандидат за заместник-председател, ръководещ управлен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-04

 Решение на НС от 28.06.2018 г. по Годишния доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-03

 Решение на НС от 28.06.2018 г. по Доклад за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-03

 Решение на НС от 28.06.2018 г. по Отчета за дейността на Българската телеграфна агенция, включващ и финансов отчет за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-03

 Решение на НС от 28.07.2016 г. за избиране на председател на Комисията за финансов надзор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-29

 Решение на НС от 28.07.2022 г. за уреждане на последиците от Решение на Конституционния съд № 8 от 2022 г. по конституционно дело № 4 от 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-02

 Решение на НС от 28.10.2022 г. за избиране на Комисия по правни въпроси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-01

 Решение на НС от 29.05.2009 г. за избиране на подуправител на Българската народна банка (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-25

 Решение на НС от 29.06.2016 г. за избиране на заместник-председател на Комисията за защита на конкуренцията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-05

 Решение на НС от 29.06.2016 г. за избиране на председател на Комисията за защита на конкуренцията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-05

 Решение на НС от 29.06.2016 г. за избиране на член на Комисията за защита на конкуренцията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-05

 Решение на НС от 29.06.2016 г. за избиране на член на Комисията за защита на конкуренцията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-05

 Решение на НС от 29.06.2016 г. за избиране на член на Комисията за защита на конкуренцията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-05

 Решение на НС от 29.06.2016 г. за избиране на член на Комисията за защита на конкуренцията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-05

 Решение на НС от 29.06.2016 г. за избиране на член на Комисията за защита на конкуренцията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-05

 Решение на НС от 29.06.2016 г. за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител и подуправител на Националния осигурителен институт, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидат
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-05

 Решение на НС от 29.06.2017 г. за промяна в ръководството на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-04

 Решение на НС от 29.07.2015 г. за избиране на подуправител - ръководител на управление "Банков надзор" на Българската народна банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-04

 Решение на НС от 29.07.2015 г. за избиране на подуправител - ръководител на управление "Банково" на Българската народна банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-04

 Решение на НС от 29.07.2015 г. за избиране на подуправител - ръководител на управление "Емисионно" на Българската народна банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-04

 Решение на НС от 29.07.2015 г. за освобождаване на подуправител - ръководител на управление "Банково" на Българската народна банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-04

 Решение на НС от 29.10.2009 г. за попълване състава на Комисията по земеделието и горите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-03

 Решение на НС от 3.02.2016 г. за персонални промени в Министерския съвет на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-09

 Решение на НС от 3.04.2019 г. за приватизация на обособени части от имуществото на "Вазовски машиностроителни заводи" - ЕАД, Сопот
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-08

 Решение на НС от 3.07.2012 г. за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за проучване на причините, довели до повишаване цените на определени групи лекарствени продукти, заплащани със средства от бюджета на НЗОК и/или републиканския бюд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-13

 Решение на НС от 3.11.2022 г. за избиране на председател на Комисията по земеделието, храните и горите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-08

 Решение на НС от 3.12.2020 г. за одобряване на участието на Република България в сключените от Европейската комисия и производителите на лекарствени продукти AstraZeneca, Sanofi и Pfizer Inc. и BioNTech Manufacturing GmbHand предварителни споразумения за
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-08

 Решение на НС от 30.01.2020 г. за удължаване срока на действие на Временната комисия за проучване на фактите и обстоятелствата, свързани с прекъсване на излъчването на програма "Хоризонт" на Българското национално радио, както и на твърденията за политиче
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-04

 Решение на НС от 30.05.2012 г. за възлагане на Сметната палата да извърши одит на изпълнението на регулирането на цените на лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък и заплащани с публични средства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-05

 Решение на НС от 30.05.2019 г. по Доклад за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-04

 Решение на НС от 30.06.2016 г. за освобождаване на член на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-05

 Решение на НС от 30.06.2017 г. във връзка с разискванията по питането на народните представители Таско Ерменков и Иван Генов към министъра на енергетиката Теменужка Петкова относно актуалната политика на Министерството на енергетиката за гарантиране на ел
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-07

 Решение на НС от 30.06.2023 г. във връзка с разискванията по питането на народния представител Джевдет Чакъров към министъра на земеделието и храните Кирил Вътев относно политиката на правителството за развитие и защита на селскостопанското производство в
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-11

 Решение на НС от 30.07.2015 г. за избиране на омбудсман
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-04

 Решение на НС от 30.07.2020 г. за приемане на Годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-04

 Решение на НС от 30.07.2020 г. по Годишния доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-04

 Решение на НС от 30.11.2007 г. за освобождаване на заместник-председател на Комисията за защита на конкуренцията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-11

 Решение на НС от 31.01.2007 г. за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на заемно споразумение между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие по втория проект за улесняване на търговията и транспорта в Югоизто
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-09

 Решение на НС от 31.01.2020 г. във връзка с разискванията по питането от народните представители Таско Ерменков, Жельо Бойчев, Виолета Желева и Атанас Костадинов към министъра на енергетиката Теменужка Петкова относно политиката на Министерството на енерг
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-07

 Решение на НС от 31.01.2023 г. за приемане на Годишния доклад за дейността на Държавната комисия по сигурността на информацията относно цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в Република България през 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-07

 Решение на НС от 31.05.2019 г. за попълване състава и ръководството на Комисията по земеделието и храните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-07

 Решение на НС от 31.05.2019 г. за промяна в състава на Комисията по енергетика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-07

 Решение на НС от 31.07.2020 г. за избиране на член на Комисията за енергийно и водно регулиране
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-07

 Решение на НС от 31.07.2020 г. за избиране на член на Комисията за енергийно и водно регулиране
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-07

 Решение на НС от 31.07.2020 г. за избиране на член на Комисията за енергийно и водно регулиране
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-07

 Решение на НС от 31.10.2014 г. във връзка със законодателни промени в областта на банковото дело
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-07

 Решение на НС от 4.03.2015 г. за спиране на износа и изпращанията на стоки с кодове 440110, 440320, 440391, 440392 и 440399 по Комбинираната номенклатура съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 1101/2014 на Комисията от 16.10.2014 година за изменение на п
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-10

 Решение на НС от 4.04.2018 г. за попълване състава на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-10

 Решение на НС от 4.07.2012 г. за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за изясняване на изнесените в медийното пространство факти и обстоятелства относно лобисткия скандал, свързан с управлението на Тройната коалиция и предоставените
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-13

 Решение на НС от 4.09.2012 г. за одобрение на Правилника за организацията и дейността на омбудсмана
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-18

 Решение на НС от 4.09.2018 г. за приемане на Годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-07

Показани от 201 до 300 (стр. 3 от 4)
<<първа <предишна  1  2 3 4  следваща> последна>>

Общо: 352 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА