Данъчно-осигурителен процес

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 201 до 253 (стр. 3 от 3)
<<първа <предишна  1  2 3 следваща> последна>>
 Особености в производствата по ДОПК, свързани с доказателствената тежест, събирането и анализа на доказателства в производството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Чечова
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-28

 Право на жалба срещу ревизионен акт
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-30

 Какво представлява актът за установяване на задължение и какви са способите за неговото атакуване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-29

 Прихващане и възстановяване на недължимо внесени суми по реда на ДОПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-24

 Измененията в ДОПК, свързани с продължаване на реформата в приходната администрация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-31

 По някои въпроси във връзка с данъчно-осигурителния контрол
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

 Ревизия при особени случаи, по реда на чл. 122 ДОПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-30

 Някои въпроси относно допустимостта на жалбата по ДОПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-30

 Ред за поправка на очевидна фактическа грешка в актовете за прихващане и възстановяване по чл. 129 ДОПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-28

 Съотношение между ревизионен акт и акт за установяване на задължение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-28

 Особености в процедурата за прилагане на Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане по отношение на доходите и имуществото на чуждестранни лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Чечова
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-31

 Регистрация по реда на ДОПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

 Относно началния момент, от който се определя срока на погасителната давност на публичните задължения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-29

 Обезпечителни мерки в данъчно-осигурителния процес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-29

 Предоставяне на информация за изплатените доходи от спестявания, съгласно разпоредбите на ДОПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-29

 Съобщенията в данъчно-осигурителния процес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

 Относно съдебното обжалване на ревизионен акт по реда на чл. 156 ДОПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Чечова
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-30

 Подаване на декларации
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

 За изменението на чл. 129 ДОПК и някои въпроси във връзка с възобновяването на административното производство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

 По някои въпроси, свързани с процедурите за прилагане на Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

 Изменение на задължения за данъци и осигурителни вноски по реда на ДОПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

 Последните промени в Данъчно - осигурителния процесуален кодекс, реализирани в края на 2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-01

 Отправяне на запитвания до Националната агенция за приходите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-28

 Обжалване на ревизионен акт по съдебен ред
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-28

 Приобщаване на доказателства, събрани от предходни данъчни ревизии, при извършването на ревизии за установяване на задълженията за осигурителни вноски*
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30

 Ревизии и проверки по ДОПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

 Значението на новия Граждански процесуален кодекс в данъчно-осигурителния процес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

 Установяване на данъчните задължения на моряците ­ местни физически лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

 Данъчно-осигурителната информация ­ събиране, предоставяне и разкриване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-29

 Промяната в режима на прилагане на принудителните административни мерки “запечатване на обекта”, в новия ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-01

 Компетентни органи при данъчно-осигурителния контрол
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-27

 Обхват на информацията, която органите по приходите и публичните изпълнители могат да изискват от банките
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-30

 Органи и лица, участници при събирането на публични вземания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-30

 Регистрационният режим по ДОПК и конкретизацията му в новия ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милан Петров
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-27

 Нови моменти при извършването на ревизии
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-30

 Принудително изпълнение по реда на чл. 230 Допк върху вземане на длъжника от трети лица, които не са банки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-29

 Преглед на някои предстоящи промени в данъчно-осигурителния процесуален кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-29

 Връчване на съобщения по реда на ДОПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Сроковете в производството по ДОПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Здравко Славчев
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-03

 Доказателствена сила на фактическите констатации в ревизионния акт, издаден по реда на ДОПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-03

 Обжалване на ревизионен акт по административен ред
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

 Пълномощници пред органите по приходите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

 Събиране на публични вземания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николинка Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

 Обезпечителните мерки в производството по ДОПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николинка Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

 Споразумението в данъчно-осигурителния процес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

 Ревизионният доклад
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Здравко Славчев
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

 Прихващане и възстановяване на суми за данъци и задължителни осигурителни вноски по реда на ДОПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

 Изменение на задълженията за данъци и задължителни осигурителни вноски по реда на ДОПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Срокът за обжалване на мълчаливо потвърждение на ревизионен акт е 30-дневен
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росица Иванчева
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

 Несъстоятелността в производствата по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николинка Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

 Извършването на ревизии по ДОПК за установяване на задълженията за данъци и задължителни осигурителни вноски
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

 Някои въпроси относно образуване на ревизионно производство по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

 Новият Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-31

Показани от 201 до 253 (стр. 3 от 3)
<<първа <предишна  1  2 3 следваща> последна>>

Общо: 253 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА