Данъчно-осигурителен процес

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 3)
<<първа <предишна  1 2 3  следваща> последна>>
 Предварителни обезпечителни мерки по ДОПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ана Стоилова
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

 Липсата на подпис на ревизионния доклад като основание за нищожност на ревизионния акт
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тихолов
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-22

 Издаване на ревизионен акт
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Ревизиите по реда на чл. 122 допк или за облагането „по аналог“
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-26

 Предпоставки за реализиране на солидарната отговорност по чл. 19 ДОПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

 Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2015 г. - Създаване на информационна система за номерата на банковите сметки и техните титуляри, достъпна и за органите на НАП - 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-08

 Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2015 г. - Други изменения в изпълнителното производство - 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-08

 Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2015 г. - Отпадане на възможността на длъжниците да поискат контролна оценка на подлежащото на продажба имущество - 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-08

 Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2015 г. - Отпадане на поканата за доброволно изпълнение от страна на взискателя - 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-08

 Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2015 г. - Служебно прилагане на давностния срок, при изтичане на т. нар. „абсолютна давност“ - 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-08

 Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2015 г. - Ограничаване на възможността за избор на задължения, които да бъдат погасени, при заплащането на местни данъци и такси - 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-08

 Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2015 г. - Разширяване на автоматичния обмен на информация - 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-08

 Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2015 г. - Разширяване на приложното поле на опростената процедура по възстановяване - 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-08

 Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2015 г. - Срок за завършване на проверките за установяване на факти и обстоятелства, при които не се установяват задължения - 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-08

 Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2015 г. - Възможност за установяване на задължения чрез служебно издаване на акт от органите по приходите - 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-08

 Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2015 г. - Съхранение на електронни документи - 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-08

 Автоматичен обмен на финансова информация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Антонов
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-26

 Коментар на измененията и допълненията в ДОПК, влизащи в сила от 1 януари 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-29

 Относителна недействителност спрямо НАП на извършени сделки и действия от данъчно задължени лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-27

 Налагане на запор върху вземания за непогасени публични задължения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-30

 Процесуално легитимирано ли е гражданско дружество да обжалва постановление за налагане на запор върху банкова сметка или запор върху вземане на трето лице за публични задължения на участник в него
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любомир Владикин
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-25

 Необжалваеми актове по ДОПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-31

 Започване, спиране и прекратяване на принудителното изпълнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-30

 За данъчните аспекти на понятието „опрощаване на задължения“
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тихолов
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-29

 Контрол върху стоки с висок фискален риск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-28

 Проблеми на имущественото санкциониране по ЗАНН и задължителната сила на тълкувателните актове на ВАС - Коментар на Тълкувателно решение № 3 от 2014 г. на ВАС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тихолов
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-31

 Обжалване на заповед за възлагане на ревизия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александра Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-27

 Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2014 г. - Давност преди въвеждането на „единната сметка“ – 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-13

 Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2014 г. - Електронно деклариране – 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-13

 Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2014 г. - Уреждане на заварените случаи – 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-13

 Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2014 г. - Най-старото задължение се определя към датата на плащане – 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-13

 Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2014 г. - Плащане по видове задължения – 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-13

 Нови моменти в ДОПК във връзка с ползването на електронни услуги
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-30

 Условия и ред за извършване на ревизия при укрити приходи или доходи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-30

 Данъчна и осигурителна информация по смисъла на ДОПК. Задължения и отговорности при съхраняването и разкриването й
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-28

 Доказателства и доказателствени средства в данъчно-осигурителния процес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-31

 Поправка на очевидна фактическа грешка в ревизионен акт и в решението на директора на дирекция ОДОП по реда на ДОПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-30

 Обжалване на ревизионни и други актове, издавани по реда на ДОПК, по съдебен път
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-29

 Данъчно задължение и данъчен дълг
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тихолов
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-29

 Обжалване на ревизионни и други актове, издавани по реда на ДОПК, по административен ред
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-27

 Проверки и ревизии в данъчно-осигурителния процес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-27

 Подаване на жалба срещу ревизионен акт и срокове за произнасяне от компетентните органи по приходите в производството по административно обжалване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-30

 Законът за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, обнародван в „Държавен вестник”, бр. 18 от 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александра Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

 Преглед на последните промени, извършени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-28

 Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2013 г. - Изменения в ДОПК, извършени с приетия нов закон за икономическите и финансовите отношения в дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим -
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-25

 Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2013 г. - Улеснено разсрочване на задълженията – 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-25

 Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2013 г. - Промени в „единната сметка“ – 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-25

 Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2013 г. - Обмен на информация между приходните администрации на държавите - членки на ЕС – 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-25

 Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2013 г. - Фискален контрол – 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-25

 Измененията в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, в сила от 1 декември 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-27

 Отписване на задължения към държавата по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-29

 Погасяване на публични вземания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-28

 Основания за оспорване на ревизионен акт по административен ред
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нина Чилова
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-30

 Събиране на доказателства в ревизионното производство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-30

 Образуване и протичане на ревизионното производство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-31

 Компетентност на органа по приходите при извършване на данъчна ревизия по чл. 122 ДОПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нина Чилова
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-30

 Прихващане и възстановяване на суми по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-29

 Промените в ДОПК относно погасяването на публични задължения чрез използването на единна сметка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тихолов
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-26

 Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2012 г. - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-05

 Спиране на производството по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-29

 Промените в ДОПК, свързани с обмена на информация с други държави - членки на Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Антонов
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

 Установяване и обжалване на данъчни задължения по данни от декларация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тихолов
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

 Изменения в Закона за административните нарушения и наказания относно обжалваемостта на наказателните постановления
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

 Погасяване по давност на публичните вземания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-28

 Основание и ред за налагане на имуществената санкция, предвидена по чл. 83а от Закона за административните нарушения и наказания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александра Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-31

 Укриването на приходи и доходи като основание за ревизия по особения ред на чл.122, ал.1, т.2 ДОПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тихолов
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-31

 Спиране и прекратяване на ревизионното производство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-29

 Компетентни органи по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-29

 Обжалване на ревизионен акт по административен и по съдебен ред
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александра Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

 За някои практически особености при прилагането на СИДДО в България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

 Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2011 г. - Други промени в допк, извършени през 2011 г. – 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

 Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2011 г. - Изменения по същество на процедурите, в сила от 01.01.2012 г. – 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

 Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2011 г. - Нови моменти в регламента на взаимната помощ между държавите – членки на ес при събиране на публични вземания – 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

 Изменения и допълнения в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, в сила от 1 януари 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

 Писмени обяснения от трети лица в данъчно-осигурителния процес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-30

 Срок за произнасяне по жалбата против ревизионен акт и дължимост на лихви през периода на обжалване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александра Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-29

 За някои проблеми при присъждането на възнаграждения за процесуално представителство по данъчни дела
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тихолов
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-30

 Издаване на наказателно постановление при нарушение на данъчни
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-30

 Присъждане на възнаграждения за процесуално представителство по данъчни дела
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тихолов
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-30

 Изменение на данъчни и осигурителни задължения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александра Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

 Актът за установяване на нарушение на данъчни норми
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-28

 Погасяване на публични задължения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-29

 Основни правила, изисквания и практически аспекти на ревизионното производство по ДОПК – 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велин Филипов
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Измененията и допълненията в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, в сила от 15.02.2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Правомощия на органите, осъществяващи производствата по ДОПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-25

 Сравнение на данъчния ревизионен контрол с други видове специализиран контрол
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нина Чилова
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

 Измененията и допълненията в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, в сила от 01.01.2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

 Действия по събиране на вземания от неизправни длъжници и възможности, които ГПК дава в тази насока
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александра Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-28

 За различията между принудителното изпълнение по реда на ГПК и по ДОПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-30

 Издаване на акт по реда на ДОПК от органи извън системата на Националната агенция за приходите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-01

 Данъчният ревизионен контрол като вид финансов контрол
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нина Чилова
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

 Извършване на ревизии и проверки от органите по приходите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-13

 За някои дискусионни въпроси, свързани с възлагането и извършването на ревизии по реда на ДОПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Чечова
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-29

 Давност на глоба, наложена като административно наказание
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-28

 Връщане на суми, платени на бюджета
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-23

 Административно обслужване по реда на ДОПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-30

 От 1 януари 2010 година Националната агенция за приходите поема нови функции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-29

 Обезпечаване на публични вземания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-01

 Промените при защитата срещу принудително изпълнение и административнонаказателните производства по реда на ДОПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-30

 За някои страни, участници в производствата по ДОПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-29

Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 3)
<<първа <предишна  1 2 3  следваща> последна>>

Общо: 253 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА