Някои въпроси относно образуване на ревизионно производство по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28
Автор / Източник:
Ганета Минкова, проф. д-р
Дайджест "Финанси и право", 2006 г., кн. 02, стр. 52
Визирани нормативни актове:
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, Чл. 7
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, Глава шеста.
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, Чл. 112
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, Чл. 113

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.