За някои проблеми при присъждането на възнаграждения за процесуално представителство по данъчни дела
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тихолов
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-30
Автор / Източник:
Стефан Тихолов
Дайджест "Финанси и право", 2011 г., кн. 09, стр. 57
Визирани нормативни актове:
Закон за адвокатурата, Чл. 36
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, Чл. 161
Закон за данъците върху доходите на физическите лица, Чл. 9

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.