Наредби

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 16)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  6  следваща> последна>>
 Наредба № 0-35 от 1974 г. за работа с радиоактивни вещества и други източници на йонизиращи лечения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-24

 Наредба № I-1 от 16.09.2008 г. за специфичните изисквания, условията и реда за постъпване на държавна служба в Държавна агенция "Национална сигурност" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-20

 Наредба № I-11 от 19.01.2005 г. за охраната на морския участък от държавната граница на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-20

 Наредба № I-13 от 12.02.2003 г. за условията и реда за издаване на разрешение за провеждане на допълнително обучение на водачите на моторни превозни средства за частично възстановяване на отнети контролни точки (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-04

 Наредба № I-115 от 15.05.2003 г. за определяне на категориите служители, осъществяващи правомощията си в униформено облекло, неговия вид и модел, реда за предоставянето му, както и другите принадлежности, свързани с изпълнението на служебните задължения н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-15

 Наредба № I-117 от 15.05.2003 г. за осъществяване на държавен противопожарен контрол (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-04

 Наредба № I-127 от 29.05.2003 г. за определяне на реда за осъществяване на дейности по пожарна и аварийна безопасност от търговци (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-11-14

 Наредба № I-13 от 29.01.2004 г. за реда за временно настаняване на чужденци, за организацията и дейността на специалните домове за временно настаняване на чужденци (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-15

 Наредба № I-13 от 19.01.2005 г. за охраната на речния участък от държавната граница и вътрешните водни пътища на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-06

 Наредба № I-139 от 16.09.2002 г. за определяне на първоначалния максимален размер на контролните точки на водач на моторно превозно средство и нарушенията, за които се отнемат (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-15

 Наредба № I-153 от 23.07.1999 г. за опазване на земеделските обекти, зърнените храни и фуражите от пожари (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-20

 Наредба № I-167 от 24.10.2002 г. за условията и реда за взаимодействие между контролните органи на Министерството на вътрешните работи, застрахователните компании и Агенцията за застрахователен надзор при настъпване на застрахователни събития, свързани с
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-19

 Наредба № I-167 от 17.08.2004 г. за определяне на категориите служители, осъществяващи правомощията си в униформено облекло, неговия вид и модел, реда за предоставянето му, както и другите принадлежности, свързани с изпълнението на служебните задължения н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-18

 Наредба № I-199 от 2.09.2003 г. за условията и реда за провеждане на курсове за безопасно боравене с огнестрелно оръжие (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-18

 Наредба № I-209 от 22.11.2004 г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-18

 Наредба № I-213 от 17.09.2003 г. за организацията, задачите и дейността на домовете за временно настаняване на пълнолетни лица (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-17

 Наредба № I-221 от 13.10.2003 г. за реда за извършване на полицейска регистрация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-10

 Наредба № I-261 от 2.12.2003 г. за реда за достъп до информационните фондове на Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-01

 Наредба № I-267 от 12.12.2003 г. за организацията, функциите и дейността на заведенията за отрезвяване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-11-10

 Наредба № I-5 от 19.06.2009 г. за условията и реда, при които се изплаща допълнително възнаграждение за постигнати резултати в служебната дейност въз основа на оценка на служителите на Държавна агенция "Национална сигурност" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-23

 Наредба № I-59 от 12.03.1999 г. за дейността на органите, упражняващи държавен противопожарен контрол (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-10

 Наредба № I-61 от 12.03.1999 г. за сертификация на обектите за съответствието им с нормативните изисквания за пожарна безопасност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-10

 Наредба № IЗ-1011 от 4.07.2006 г. за професионалното обучение на служителите от Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-08

 Наредба № IЗ-1013 от 4.07.2006 г. за определяне на условията и реда за израстване в категория, степен на категория, заемане на длъжности и временно назначаване на държавните служители в МВР (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-04

 Наредба № Iз-1027 от 12.05.2010 г. за организацията и дейността на звената "Общинска полиция" в Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-28

 Наредба № Iз-1053 от 19.04.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-19

 Наредба № Iз-1187 от 26.06.2007 г. за реда за извършване на полицейска регистрация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-01

 Наредба № IЗ-1215 от 10.08.2006 г. за реда за достъп до информационните фондове на Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-11

 Наредба № Iз-1429 от 1.06.2011 г. за униформеното облекло, отличителните знаци и принадлежностите, свързани с изпълнението на служебните задължения на държавните служители в Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-04

 Наредба № Iз-1457 от 28.08.2007 г. за условията и реда за привличане на граждани и неправителствени организации, които на доброволни начала да помагат за изпълнение на законово определените функции на Национална служба "Полиция" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-01

 Наредба № Iз-1463 от 11.08.2009 г. за реда за осъществяване на разрешителна и контролна дейност на търговци, извършващи пожарогасителна или аварийно-спасителна дейност или противопожарно обследване на обекти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-18

 Наредба № Iз-1543 от 27.07.2012 г. за разрешителната и контролна дейност на продуктите за пожарогасене по отношение на тяхната гасителна ефективност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-14

 Наредба № Iз-1551 от 28.09.2007 г. за условията и реда за оценяване на служебните постижения на служителите от МВР и за формиране на допълнително възнаграждение за постигнати резултати в служебната дейност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-17

 Наредба № Iз-169 от 3.02.2010 г. за условията и реда за формиране на допълнително възнаграждение за резултати в служебната дейност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-13

 Наредба № Iз-1681 от 21.08.2012 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна за служителите на МВР, работещи при специфични условия и рискове за живота и здравето, и на ободряващи напитки за служителите на МВР, които работят на с
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-31

 Наредба № Iз-1697 от 6.11.2007 г. за реда за осъществяване на превантивна дейност по пожарна безопасност и защита на населението (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-30

 Наредба № I-171 от 2.07.2001 г. за организацията и контрола по обезпечаването на сигурността на банките и небанковите финансови институции (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-17

 Наредба № Iз-1809 от 3.09.2012 г. за условията и реда за постъпване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-05

 Наредба № Iз-1919 от 21.07.2011 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-05

 Наредба № Iз-1935 от 25.10.2006 г. за организацията, функциите и дейността на заведенията за отрезвяване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-24

 Наредба № Iз-1941 от 25.07.2011 г. за реда за осъществяване на пожарогасителната и спасителната дейност от органите за пожарна безопасност и защита на населението на Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-01

 Наредба № Iз-1951 от 27.10.2006 г. за реда за осъществяване на разрешителна и контролна дейност на търговци, извършващи пожарогасителна или аварийно-спасителна дейност или противопожарно обследване на обекти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-25

 Наредба № Iз-1959 от 27.12.2007 г. за определяне на първоначалния максимален размер на контролните точки на водач на моторно превозно средство, условията и реда за отнемането им и списъка на нарушенията на правилата за движение по пътищата, за които се от
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-04

 Наредба № Iз-2101 от 27.11.2006 г. за осъществяване на пожарогасителна и аварийно-спасителна дейност от Национална служба "Пожарна безопасност и защита на населението" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-13

 Наредба № Iз-2209 от 29.10.2012 г. за условията и реда за формиране на допълнително възнаграждение за резултати в служебната дейност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-08

 Наредба № Iз-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-28

 Наредба № Iз-2431 от 19.09.2011 г. за реда за създаване, поддържане и водене на регистрите на доброволните формирования и на преподавателите за обучение на доброволци, за определяне на уникалния код на доброволните формирования и на персоналния идентифика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-31

 Наредба № Iз-2525 от 14.12.2012 г. за преминаване на държавната служба в Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-22

 Наредба № Iз-2815 от 7.11.2011 г. за реда за осъществяване на разрешителна и контролна дейност на търговци, извършващи дейности по пожарна безопасност в обекти и/или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с пожарната безопасност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-19

 Наредба № Iз-2895 от 15.11.2011 г. за реда, по който търговци по чл. 2, ал. 2, т. 2 от Закона за частната охранителна дейност удостоверяват, че отговарят на изискванията на Закона за частната охранителна дейност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-29

 Наредба № Iз-29 от 8.01.2013 г. за предоставяне на информация от специализирана дирекция "Оперативни технически операции" на Министерството на вътрешните работи на другите структури на Министерството на вътрешните работи, държавните органи и организации (
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-02

 Наредба № Iз-3147 от 12.12.2011 г. за реда за осъществяване на превантивна дейност от органите за пожарна безопасност и защита на населението на Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-31

 Наредба № Iз-325 от 7.02.2011 г. за реда за употреба на помощни средства от полицейските органи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-10

 Наредба № Iз-441 от 21.03.2008 г. за определяне на категориите служители, осъществяващи правомощията си в униформено облекло, неговия вид и модел, реда за предоставянето му, както и другите принадлежности, свързани с изпълнението на служебните задължения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-26

 Наредба № Iз-489 от 28.03.2007 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-09

 Наредба № Iз-491 от 17.03.2010 г. за реда за осъществяване на пожарогасителната дейност и аварийно-спасителната дейност от органите за пожарна безопасност и спасяване на Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-12

 Наредба № Iз-553 от 12.03.2013 г. за реда за организиране и осъществяване на превантивен контрол от органите на пожарна безопасност и защита на населението на Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-06

 Наредба № Iз-701 от 17.03.2011 г. за реда за извършване на полицейска регистрация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-07

 Наредба № Iз-787 от 13.05.2009 г. за условията и реда за формиране на допълнително възнаграждение за резултати в служебната дейност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 Наредба № Iз-809 от 13.04.2010 г. за реда за осъществяване на превантивна дейност от органите за пожарна безопасност и спасяване на Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-20

 Наредба № Iз-9 от 9.01.2012 г. за условията и реда за постъпване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-25

 Наредба № IЗ-1009 от 4.07.2006 г. за условията и реда за постъпване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-27

 Наредба № Н-1 от 5.02.2003 г. за извънщатните служители на служба "Сигурност - Военна полиция и Военно контраразузнаване"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-27

 Наредба № Н-1 от 8.02.2007 г. за условията и реда за финансово подпомагане от Министерството на физическото възпитание и спорта на спортни дейности (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-13

 Наредба № Н-1 от 16.04.2007 г. за регистрация и отчет на моторните превозни средства в системата на Министерството на извънредните ситуации (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-16

 Наредба № Н-2 от 24.03.2009 г. за реда и начина за осъществяване, координация и хармонизация на специфичните одитни дейности по фондове и програми на Европейския съюз (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-08

 Наредба № Н-2 от 8.02.2011 г. за военномедицинска експертиза на годността за военна служба в мирно време (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-14

 Наредба № Н-2 от 2.07.2012 г. за определяне като негодно на игрално и комуникационно оборудване и за реда и начина за бракуването и унищожаването му (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-22

 Наредба № Н-2 от 30.01.2014 г. за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България и изискванията към фискалните контролни пунктове (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-03

 Наредба № Н-2 от 26.05.2022 г. за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на COVID-19 (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-03

 Наредба № Н-3 от 3.12.2009 г. за реда за извършване на идентификация и за водене на Регистъра на движими културни ценности (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-26

 Наредба № Н-3 от 15.03.2011 г. за определяне на методиката за изчисляване на разходите за потребление на енергия, емисии на въглероден диоксид, азотни оксиди, неметанови въглеводороди и прахови частици през целия експлоатационен период на пътните превозни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-23

 Наредба № Н-3 от 4.09.2012 г. за воденето, поддържането и подлежащите на вписване обстоятелства в електронните регистри на Държавната комисия по хазарта и за предоставяните електронни услуги (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-16

 Наредба № Н-3 от 18.01.2017 г. за психологическо осигуряване и полифизиографски изследвания в Служба "Военно разузнаване" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-20

 Наредба № Н-1 от 14.01.2013 г. за реда и начина за изчисляване на разходите за издръжка, обучение, квалификация и/или преквалификация на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българскат
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-17

 Наредба № Н-4 от 18.02.2013 г. за военномедицинска експертиза (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-15

 Наредба № Н-8 от 3.08.2012 г. за определяне на условията и реда за ползване на лечебните заведения към Министерството на отбраната (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-02

 Наредба № Н-10 от 18.06.2009 г. за настаняване в имоти от жилищния фонд на Министерството на отбраната и в имоти, наети за отдаване под наем (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-10

 Наредба № Н-10 от 31.03.2010 г. за изготвяне, утвърждаване, изменение и съхраняване на длъжностните разписания и длъжностните характеристики в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия (отм.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-06-18

 Наредба № Н-11 от 04.09.2001 г. за разследване на авиационни произествия и инциденти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-18

 Наредба № Н-11 от 24.08.2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на чуждестранни лица, установени и регистрирани за целите на данък върху добавената стойност на територията на Общността (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-18

 Наредба № Н-11 от 2.05.2018 г. за условията и реда за приемане на курсанти и военнослужещи във висшите военни училища (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-09

 Наредба № Н-12 от 29.11.2007 г. за условията и реда за осъществяване на охранителна и контролна дейност от органите на служба "Военна полиция" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-25

 Наредба № Н-12 от 18.05.2011 г. за психологичното осигуряване на военнослужещите от Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-18

 Наредба № Н-13 от 3.11.2004 г. за регистрацията и отчета на моторните превозни средства от поделенията на въоръжените сили (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-09

 Наредба № Н-14 от 31.10.2001 г. за определяне на реда за ползване и заплащане на извършените услуги в болничните бази по балнеология, рехабилитация и профилактика към Министерството на отбраната (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-19

 Наредба № Н-14 от 18.05.2011 г. за психологически подбор и психологическите аспекти за оценка на личния състав на служба "Военна информация" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-03

 Наредба № Н-15 от 13.07.2009 г. за адаптация при освобождаване от военна служба (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-03

 Наредба № Н-15 от 11.12.2015 г. за условията и реда за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати в служебната дейност от военнослужещите и от цивилните служители в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на мини
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-15

 Наредба № Н-16 от 23.11.2006 г. за реда за осигуряване прозрачност на финансовите взаимоотношения между държавните органи и органите на местното самоуправление и държавните и общинските предприятия и финансовата прозрачност в рамките на определените предп
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-02

 Наредба № Н-16 от 13.07.2009 г. за социалните дейности на Министерството на отбраната (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-05

 Наредба № Н-16 от 25.05.2011 г. за придобиване на квалификация по професия "Сержант (Старшина за Военноморските сили) - логистик" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-03

 Наредба № Н-16 от 30.06.2016 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения при изпълнение на военната служба на военнослужещите от служба "Военна полиция" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-21

 Наредба № Н-18 от 8.08.2016 г. за определяне на методиката за изчисляване на определени разходи за целия жизнен цикъл на пътните превозни средства (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-05

 Наредба № Н-17 от 25.05.2011 г. за придобиване на квалификация по професия "Сержант (Старшина за Военноморските сили) - администратор" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-03

 Наредба № Н-19 от 15.12.2006 г. за определяне обхвата на информацията, която всички общини са длъжни да водят, съхраняват и предоставят на Министерството на финансите за поетия от тях дълг в съответствие с изискванията на Европейския съюз и на българското
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-25

 Наредба № Н-19 от 25.05.2010 г. за условията и реда за разработването и планирането на курсове за придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификацията, както и за кандидатстването на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбр
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-28

 Наредба № Н-2 от 3.05.2007 г. за регистрите на доброволните формирования за защита при бедствия и на преподавателите за обучение на доброволци (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-04

 Наредба № Н-3 от 30.03.2004 г. за подбор на военнослужещи на кадрова военна служба и граждански лица от Въоръжените сили на Република България за работа в щабове и органи на международни организации (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-27

 Наредба № Н-3 от 8.07.2016 г. за определяне на правилата за плащания, за верификация и сертификация на разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за осчетоводяване, както и сроковете и правилата за приключване на счетоводната годин
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-29

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 16)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  6  следваща> последна>>

Общо: 1547 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА