Наредба № 11 от 3.12.2003 г. за лицензите за извършване на дейност като регулиран пазар, пазарен оператор, за организиране на многостранна система за търговия или организирана система за търговия, за извършване на дейност като инвестиционен посредник, инв
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-24
ДВ, бр. 109 от 16.12.2003 г., ДВ, бр. 84 от 21.10.2005 г., ДВ, бр. 104 от 28.12.2005 г., ДВ, бр. 101 от 15.12.2006 г., ДВ, бр. 83 от 16.10.2007 г., ДВ, бр. 87 от 30.10.2007 г., ДВ, бр. 28 от 14.4.2009 г., ДВ, бр. 53 от 14.7.2015 г., ДВ, бр. 63 от 12.8.2016 г., ДВ, бр. 8 от 29.1.2021 г., ДВ, бр. 47 от 24.6.2022 г., ДВ, бр. 67 от 19.8.2022 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.