Постановление № 162 на МС от 20.06.2001 г. за определяне на диференцирани нормативи за издръжка на обучението за един студент по професионални направления
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-22
ДВ, бр. 81 от 17.09.2004 г., ДВ, бр. 32 от 12.4.2005 г., ДВ, бр. 94 от 25.11.2005 г., ДВ, бр. 49 от 19.06.2007 г., ДВ, бр. 79 от 6.10.2009 г., ДВ, бр. 6 от 22.1.2013 г., ДВ, бр. 62 от 12.7.2013 г., ДВ, бр. 15 от 21.2.2014 г., ДВ, бр. 69 от 2.9.2016 г., ДВ, бр. 7 от 20.1.2017 г., ДВ, бр. 93 от 21.11.2017 г., ДВ, бр. 12 от 6.2.2018 г., ДВ, бр. 10 от 1.2.2019 г., ДВ, бр. 9 от 31.1.2020 г., ДВ, бр. 19 от 5.3.2021 г., ДВ, бр. 23 от 22.3.2022 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.