Заплащане на труда

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 5)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  следваща> последна>>
 Възможно ли е възлагането на труд извън законоустановеното работно време, без същият да бъде отчитан и заплащан като извънреден труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-19

 От началото на 2024 г. социалните разходи за ваучери за храна са разделени на два вида – ваучери за храна на хартиен носител и ваучери за храна на електронен носител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-20

 Индексиране на заплатата, спрямо инфлацията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-16

 Заплащане на извънреден труд при командироване в рамките на предоставяне на услуги
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-16

 Минималната работна заплата - гаранция за достойни условия на живот и труд, или демагогия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-24

 Какво трябва да знаем, ако се налага да работим по време на официалните празници
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-20

 Определяне и изплащане на работната заплата. Основно и допълнителни трудови възнаграждения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-22

 Изплащане на обезщетение при временно отстраняване от работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-20

 Трудово възнаграждение на служителите при командироване в рамките на предоставяне на услуги
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милеслава Богданова-Мишева
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-14

 Изплащане на част от трудовото възнаграждение в натура
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-17

 За новия размер на минималната работна заплата, в сила от 1 април 2022 г., и плащания, обвързани с нея
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-19

 Удръжки от трудовото възнаграждение на работника или служителя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

 Европейската класификация на уменията, компетенциите, квалификациите и професиите (ESCO) и връзката й с Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД, 2011 г.)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-10

 По някои въпроси, свързани с трудовото възнаграждение и удостоверяването на изплащането му
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Първанов
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-09

 Уговорено обезщетение при прекратяване на трудовия договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-15

 Действия на работодателя при запор на трудово възнаграждение на негов работник
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-11

 Взима ли се предвид стажът от друга държава членка на ЕС при определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за стаж и опит
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

 Заплащане по време на работа в празнични дни
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тодор Капитанов
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

 Заплащане на извънредния труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Цветанова
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-27

 Средства за социално-битово и културно обслужване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Цветанова
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-30

 Права на работника или служителя при неизплащане на трудовото възнаграждение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ненко Салчев
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-29

 Видове допълнителни трудови възнаграждения. Допълнително материално стимулиране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-28

 Изплащане на трудовото възнаграждение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

 За правото на работника или служителя на обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение поради придобито право на пенсия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-29

 За правото на работника или служителя на обезщетение при прекратяване на трудовото му правоотношение поради болест
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-27

 Заплащане на извънредния труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-28

 Изплащане в срок на обезщетенията при прекратяване на трудовия договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-26

 Удръжки и запори на трудовото възнаграждение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-30

 Относно допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-29

 Удръжки от трудовото възнаграждение на работника или служителя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-27

 Имам ли право на увеличение на заплатата за работа по време на празници
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тодор Капитанов
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-30

 За работа на празниците се плаща поне двойно
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-26

 Подготвя се ратификацията на Конвенция № 131 на МОТ за минималната работна заплата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-22

 Заплащане на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит по основното трудово правоотношение и при непълно работно време
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

 Създаване и управление на системите за заплащане на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-29

 Oбщи характеристики и специфични особености на системите за заплащане на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-25

 Работодателят е длъжен при поискване от работника или служителя да му издава извлечение от ведомостите за заплати
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-28

 Доплащане на разликата за обезщетение при постъпване на работа с по-ниско възнаграждение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-25

 Кога, колко, как и от кого се правят удръжки от заплатата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-31

 Новият размер на минималната работна заплата за 2017 г. и плащанията, обвързани с нея
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-31

 Без съгласието на работника не могат да се правят удръжки от трудовото му възнаграждение, освен по чл. 272 и 210 КТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

 Минималната заплата в България след 1999 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любомир Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

 Заплащане на добавка към възнаграждението за отпуск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Обезщетения за незаконно недопускане или отстраняване от работа, дължими от работодателя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-26

 Въпроси и отговори по заплащането на труда - Заплащане на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит по основното трудово правоотношение и при непълно работно време
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

 Въпроси и отговори по заплащането на труда - Заплащане на допълнително месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

 Прекратяване на трудовия договор от работник или служител без предизвестие, когато работодателят забави изплащането на трудовото му възнаграждение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

 Заплащане на възнаграждение за изпълнение на обществени и други задължения, извън задълженията по трудовото правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-26

 Новата минимална работна заплата за 2016 г.се отразява на всички плащания, обвързани с нея
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-29

 Кои са почивните дни през 2016 г. и заплащане на труда, положен по време на официалните празници
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-22

 Oбезщетения при прекратяване на трудовия договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Йорданов
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-27

 Право на трудово възнаграждение при престой или производствена необходимост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-25

 Определяне и регулиране на минималната работна заплата в България - Международен семинар по проблемите на заплащането на труда - София, 19-20.05.2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теменужка Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-30

 За последните събития по повод определянето на минималната работна заплата за 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-30

 Увеличено заплащане на труда, положен в дните на официалните празници
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-29

 Информационен обзор за достигнатата средна работна заплата през последното тримесечие на 2014 г. по области на страната
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НСИ
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-28

 Определяне на възнагражденията на служителите в държавната администрация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-31

 Минималната заплата през 2015 г. ще достигне 380 лв.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теменужка Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-30

 Нови размери на минималната работна заплата за 2015 г. и основни плащания, обвързани с нея
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-30

 Oбезщетения по Kодекса на труда - Заплащане на първите три работни дни от временната неработоспособност (чл. 40 КСО)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Oбезщетения по Kодекса на труда - Уговорено обезщетение при прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие (чл. 331 КТ)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Oбезщетения по Kодекса на труда - Oбезщетениe за други вреди, причинени на работника или служителя (чл. 226 КТ)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Oбезщетения по Kодекса на труда - Oбезщетения при незаконно уволнение и при недопускане на работа на възстановен работник или служител (чл. 225 КТ)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Oбезщетения по Kодекса на труда - Oбезщетение за неизползван платен годишен отпуск (чл. 224 КТ)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Oбезщетения по Kодекса на труда - Oбезщетение при уволнение на други основания (чл. 222 КТ)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Oбезщетения по Kодекса на труда - Oбезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение без предизвестие (чл. 221 КТ)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Oбезщетения по Kодекса на труда - Oбезщетение при неспазено предизвестие (чл. 220 КТ)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Oбезщетения по Kодекса на труда - Oбезщетение при правомерен отказ на работника или служителя да изпълнява работата (чл. 219 КТ)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Oбезщетения по Kодекса на труда - Oбезщетение при бедствие (чл. 218 КТ)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Обезщетения по Кодекса на труда - Обезщетение при трудоустрояване (чл. 217 КТ)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Oбезщетения по Kодекса на труда - Обезщетение при преместване (чл. 216 КТ)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Обезщетения по Кодекса на труда - Обезщетение при командировка (чл. 215 КТ)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Обезщетения по Кодекса на труда - Обезщетение при временно отстраняване от работа (чл. 214 КТ)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Обезщетения по Кодекса на труда - Обезщетение при недопускане на работа (чл. 213 КТ)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Обезщетения по Кодекса на труда - Въведение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Допълнителни трудови възнаграждения и други възнаграждения по Кодекса на труда - Допълнителни трудови възнаграждения в бюджетната сфера
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Допълнителни трудови възнаграждения и други възнаграждения по Кодекса на труда - Допълнителни трудови възнаграждения по Наредбата за структурата и организацията на работната заплата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Допълнителни трудови възнаграждения и други възнаграждения по Кодекса на труда - Възнаграждения по Кодекса на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Допълнителни трудови възнаграждения и други възнаграждения по Кодекса на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Заплащане на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Линията на бедност в България за 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-28

 Достоен труд с достойно заплащане за достоен живот. За политиката на доходите от труд като важна част на социалната политика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теменужка Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-28

 Относно разместването на почивните дни през 2015 година и заплащането на труда, положен по време на празниците
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Йорданов
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-28

 Обезщетение при незаконно уволнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-31

 На работещите в администрацията не се начисляват „класове“
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лилия Христовска
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-30

 Обезщетениeто за причинени вреди на работника или служителя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-29

 Обезщетението за неизползван платен годишен отпуск - изчисляване и изплащане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-27

 Въпроси и отговори относно допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит – 4
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-30

 Заплащане за работа на официален празник и в почивен ден
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Йорданов
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-30

 Допълнителните възнаграждения на служителите в държавната администрация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-30

 Въпроси и отговори относно допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит – 1
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-30

 Въпроси и отговори относно допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит – 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-30

 Въпроси и отговори относно допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит – 3
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-30

 В какъв размер се дължи обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ за някои категории персонал, нает в организации на бюджетна издръжка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-28

 Новият размер на минималната работна заплата за 2014 г. и основни плащания, обвързани с него
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Йорданов
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-31

 Ред за командироване и размер на командировъчните пари в чужбина
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-27

 Линията на бедност за България за 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-29

 Минимална работна заплата през 2014 г. - 340 лв.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теменужка Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-29

 Заплащане при командироване в страната
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-29

 Право на доплащания при организация на работата в 12-часови смени
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-29

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 5)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  следваща> последна>>

Общо: 445 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА