Заплащане на труда

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 301 до 400 (стр. 4 от 5)
<<първа <предишна  1  2  3 4 5  следваща> последна>>
 Основни заплати за персонала в читалищата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-27

 Ведомството решава как да се плаща заплатата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-27

 Допълнително трудово възнаграждение и увеличено заплащане за положен нощен труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димо Ламбринов
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-30

 Относно текста на § 1 от Заключителните разпоредби на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-30

 Заплащане на положен извънреден труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димо Ламбринов
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-27

 Удръжки върху социалните разходи за поевтиняване на храненето
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-27

 Новата Наредба за структурата и организацията на работната заплата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Гълъб Донев
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-27

 Коментар по Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя - Финансиране на фонда “Гарантирани вземания” – 2007 г
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-23

 Коментар по Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя - Разходване и управление на средствата по фонда “Гарантирани вземания” – 2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-23

 Коментар по Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя - Самостоятелност на фонд “гарантирани вземания на работниците и служителите” – 2007 г
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-23

 Коментар по Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя - Лица, на които не се изплащат гарантираните вземания – 2007 г
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-23

 Полагане на труд по време на официални празници
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Александрова
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-30

 Новата Наредба за структурата и организацията на работната заплата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-30

 Заплащане на труда, положен в дните на официалните празници
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Станислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-30

 Промяна в работните заплати на персонала от бюджетните организации и дейности съгласно Постановление № 168 от 07.07.2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Александрова
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-30

 Възнаграждение за платен отпуск, ползван в период на увеличение на заплатите в бюджетна организация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-29

 Допълнително трудово възнаграждение на персонала, зает в системата на Народната просвета
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димо Ламбринов
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01

 Документиране на изплащаните трудови възнаграждения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01

 Възнаграждение при отсъствие от работа поради даване на показания пред полицейски органи или пред съда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01

 Заплащането за болест и годишен отпуск е различно
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Допълнително материално стимулиране за изпълнени клинични пътеки в лечебните заведения за болнична помощ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димо Ламбринов
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-03

 Увеличение на индивидуалната заплата в дейности, финансирани чрез бюджетите на общините, от 1 юли 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-03

 Преизчисляване на обезщетения по Кодекса на труда след прекратяване на трудовото правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

 Нови размери на заплатите в бюджетните организации и дейности
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димо Ламбринов
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

 Изчисляване на обезщетението за неизползван платен годишен отпуск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

 Определяне размера на индивидуалната брутна работна заплата чрез договаряне и начин на нейното изплащане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димо Ламбринов
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

 Работната заплата в лечебните заведения през 2006 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димо Ламбринов
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

 Заместникът на шефа не получава заплатата му, когато началникът отсъства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

 Удръжка от заплатата се нарежда до месец от откриване на щетата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

 Допълнително възнаграждение за извънреден труд при сумирано изчисляване на работното време
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

 Заплащане на труда при нощни смени
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Станислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Различно е данъчното и осигурителното третиране на трудовото възнаграждение и на обезщетението при пенсиониране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Условията на труд и работната заплата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тодор Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Коментар по Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя - Обхват на гарантираните вземания - 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-14

 Коментар по Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя - Обжалване на разпореждането на директора на фонд “Гарантирани вземания” - 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-14

 Коментар по Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя - Субекти на правото на гарантирани вземания - 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-14

 Коментар по Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя - Органи на управление на фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” - 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-14

 Коментар по Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя - Административнонаказателна отговорност за нарушаване на Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на ра
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-14

 Заплатата тече и при незаконно недопускане до работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

 Наредба за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества с над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала през 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теменужка Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

 Промяна при допълнителното трудово възнаграждение за вредни и други специфични условия на труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димо Ламбринов
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

 Заплащане за работа в дните на официалните празници
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Станислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-31

 Допълнително възнаграждение за продължителна работа (клас) при изпълняване на длъжност или работа на отсъстващ работник или служител 
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Смела Нинева
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-31

 База при изчисляване на обезщетения по Кодекса на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-31

 Относно заплащането на “клас” за прослужено време
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Атанасов
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-30

 Изчисляване на обезщетение при пенсиониране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-30

 Конвенция № 173 относно защитата на вземаниятана работниците в случай на несъстоятелност на работодателя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Средкова
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

 Заплащане при извънреден труд през седмичната почивка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

 Приложимост на чл. 153, ал. 4 КТ при ненормиран работен ден
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

 Възнаграждение за дните на платен отпуск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

 Ред и условия за образуване на работните заплати в системата на средното образование
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елисавета Паньовска
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

 Ненормираният работен ден не значи безплатна работа в събота и неделя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

 Размерът на класовете се записва в трудовия договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

 Заплащане за месеца, през който е положен извънреден труд през двата почивни дни
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

 Промени в размерите на заплатите в бюджетните организации и дейности
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димо Ламбринов
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

 Допълнително трудово възнаграждение за продължителна работа на майка след период на безработица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

 Работната заплата в лечебните заведения през 2005 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димо Ламбринов
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

 Заплащане на извънреден труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

 Заплащане за положен извънреден труд от нормен работник
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

 Допълнителните трудови възнаграждения се включват в базата за определяне на обезщетението при незаконно уволнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

 Промени в размерите на работните заплати на заетите в системите на силовите министерства и в министерствата със звена с подобни функции през 2005 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димо Ламбринов
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

 Допустими ли са санкции върху трудовото възнаграждение и гарантиран размер на месечната заплата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

 За работа по Гергьовден се плаща двойна надница
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

 Облага ли се стойността на работното облекло
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

 Образуване на средствата на работната заплата в търговските дружества с над 50 на сто държавно или общинско участие през 2005 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теменужка Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

 Зачита ли се за продължителна работа времето, през което е упражнявана дейност от ЕТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

 Заплащане за положен труд на различни основания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29

 Как се постъпва, когато работник или служител има право да получи пари от Фонда за гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29

 Заплащане на нощния труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

 Заплащане при работа на официалните празници
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Станислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

 Право за получаване на допълнително материално стимулиране в края на 2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

 Обезщетението за времето, през което уволненият е останал без работа, включва и периода от време на по-ниско заплащане, ако е започнал работа на друго място
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

 Изчисляване на обезщетение по чл. 222 от Кодекса на труда в лечебно заведение за болнична помощ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-25

 Право на допълнително възнаграждение за прослужено време (клас) на майка за времето на отглеждане на малки деца, без да е съществувало трудово правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Смела Нинева
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-25

 Правото на гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Чечова
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-25

 Заплащане на труда, положен през дните на официалните празници
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Станислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-27

 Доплащането за продължителна работа има задължителен характер
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-27

 Определяне на индивидуални основни заплати в средното образование
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елисавета Паньовска
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

 Допълнително материално стимулиране в бюджетните предприятия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Станислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

 Парите за извънреден труд не влизат в обезщетенията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Основателни ли са исканията за увеличаване на минималната работна заплата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Шопов
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Право на допълнително възнаграждение за продължителна работа при наемане по чл. 114 от Кодекса на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Смела Нинева
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

 Изчисляване възнаграждението за платен отпуск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

 Увеличение на индивидуална заплата в бюджетна организация от 01.07.2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Определяне и преизчисляване на възнаграждение за продължителна работа (клас)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Смела Нинева
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Новата Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

 Признаване на педагогическия стаж на учителите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елисавета Паньовска
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

 Работодателят е длъжен да дава извлечение за неплатени заплати
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

 Трудово възнаграждение при по-високо образование от изискуемото
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елисавета Паньовска
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

 Средствата за работна заплата в държавните дивечовъдни станции през 2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димо Ламбринов
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

 Изчисляване на обезщетението за неползван платен отпуск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

 Закрила на работниците и служителите при неплатежоспособност на работодателя според правото на Европейския съюз и на Република България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Николов
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

 Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-02

 Възнаграждение на помощнообслужващ персонал
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елисавета Паньовска
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

 Министерският съвет утвърди нови средни брутни месечни заплати на работещите в организациите, финансирани от републиканския бюджет
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теменужка Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

 Извънреден труд при сумирано изчисляване на работното време
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

 Зачита ли се за педагогически стажът, положен извън системата на образованието?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елисавета Паньовска
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

 Работната заплата в лечебните заведения през 2004 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димо Ламбринов
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

 Министерският съвет прие нов модел за определяне на работната заплата в бюджетната сфера през 2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теменужка Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

 Работната заплата в бюджетните организации и дейности през 2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

Показани от 301 до 400 (стр. 4 от 5)
<<първа <предишна  1  2  3 4 5  следваща> последна>>

Общо: 443 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА