Заплащане на труда

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 401 до 433 (стр. 5 от 5)
<<първа <предишна  1  2  3  4 5 следваща> последна>>
 Особености на заплащането при неизпълнение на трудовите норми за месеца
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

 Ограничението на месечното възнаграждение до две минимални заплати в търговските дружества с преобладаващо държавно участие в капитала
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Станислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-19

 Определяне на допълнително възнаграждение за прослужено време (клас)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Смела Нинева
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-19

 Неплатени заплати се вземат и без дело ­ с изпълнителен лист
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

 Изчисляване на обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

 Основни акценти от Стратегията за борба с бедността и социалната изолация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ради Футеков
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

 Елементи на брутното трудово възнаграждение като база за изчисление на обезщетенията по Кодекса на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Смела Нинева
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-28

 Проект "Проследяване, оценка и разработване на политика по въпросите на бедността"
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Николов
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-28

 Неплатени заплати се търсят с лихвите в тригодишен срок
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-28

 За неплатена заплата се дължи обезщетение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

 Особености при образуването на средствата за работна заплата в търговските дружества ­ лечебни заведения през 2003 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димо Ламбринов
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

 Запор върху трудовото възнаграждение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надежда Ангелова
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

 Регулиране на средствата за работна заплата при участие в Националната програма “От социални помощи към заетост”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

 Трудовият стаж на неработещите жени-майки се признава при изплащане на допълнително възнаграждение за продължителна работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

 Кое образование се вписва в поименното длъжностно разписание
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Станислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

 Възнаграждение за платен отпуск след продължително отсъствие поради болест
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

 Дневна посещаемост в детска градина и трудово възнаграждение на заместващ учител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елисавета Паньовска
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

 Допълнителният труд в същата месторабота се заплаща
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

 Работната заплата в търговско дружество с преобладаващо държавно участие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димо Ламбринов
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

 Заплата се плаща поне веднъж месечно
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

 Зачитането на трудовия стаж, с оглед определяне размера на възнаграждението за продължителна работа се извършва служебно
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

 Работната заплата в лечебно заведение за извънболнична помощ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димо Ламбринов
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

 Определяне на кода на професиите по националната класификация на професиите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Станислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества ­ лечебни заведения за извънболнична помощ, с над 50 на сто държавно или общинско участие през 2003 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димо Ламбринов
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Размерът на еднократното допълнително възнаграждение ­ пропорционално на отработените дни
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димо Ламбринов
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

 Някои особености при прилагане на Наредбата за образуване на средствата за работна заплата през 2003 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димо Ламбринов
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

 Представяне на Наредбата за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества с над 50 на сто държавно или общинско участие през 2003 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теменужка Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

 База за определяне размера на обезщетението по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димо Ламбринов
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Времето на получаване на обезщетение за безработица се взема предвид при определяне допълнителното възнаграждение за продължителна работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Заплащане на извънреден труд при сумирано отчитане на работното време и ползване на платен отпуск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Станислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Допълнително възнаграждение за работа по клинични пътеки в медицинско заведение за болнична помощ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димо Ламбринов
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Заплащане за работа през дните на официалните празници
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Станислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

 Изплащане на суми вместо командировъчни дневни пари на работници и служители, изпълняващи служебните си задължения по време на пътуване до друго населено място
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Станислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

Показани от 401 до 433 (стр. 5 от 5)
<<първа <предишна  1  2  3  4 5 следваща> последна>>

Общо: 433 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА