Заплащане на труда

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 201 до 300 (стр. 3 от 5)
<<първа <предишна  1  2 3 4  5  следваща> последна>>
 Плащания и социални придобивки на работници или служители, преминали на непълно работно време при условията на чл. 138а, ал. 1 КТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-30

 Заплащане на труда, положен през почивните дни на месец май 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-29

 Изправяне на пропуски при прилагане на параграф 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-29

 Издръжката се взема от заплатата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мая Пангелова
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-29

 Заплащане на платения годишен отпуск на работника или служителя в съответствие с промените в чл. 177 от Кодекса на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Раднев
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-24

 Възнаграждение за платен отпуск след завръщане от отпуск по майчинство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-24

 Нов подход при разпределянето на средствата за работни заплати в бюджетните организации и дейности
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теменужка Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-31

 Разместването на почивни дни през март 2009 г. и неговото отражение върху заплащането на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-31

 Класове се плащат при работа по два договора до 8 часа дневно
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

 При престой се плаща брутна заплата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

 Обезщетение при прекратяване на трудово правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-30

 Заплащане на работата през празнични дни и при извънреден труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-30

 Линията на бедност за 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Драгомир Драганов
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-30

 В обезщетението за неползван отпуск влизат и класовете
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-30

 И при сумирано изчисляване на работното време ежемесечно се изплаща добавката за нощен труд и за работа на официален празник
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-30

 По-висока надница за командировка в неделя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-28

 Незаконно е да режат заплатата за наказание
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-31

 Въпроси и отговори по прилагането на наредбата за структурата и организацията на работната заплата - 15
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-31

 Въпроси и отговори по прилагането на наредбата за структурата и организацията на работната заплата - 14
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-31

 Въпроси и отговори по прилагането на наредбата за структурата и организацията на работната заплата - 17
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-31

 Въпроси и отговори по прилагането на наредбата за структурата и организацията на работната заплата - 16
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-31

 Въпроси и отговори по прилагането на наредбата за структурата и организацията на работната заплата - 13
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-31

 База за изчисляване на уговорено обезщетение при прекратяване на трудовия договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-31

 Последни промени в системата на заплащане в бюджетния сектор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теменужка Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-31

 Въпроси и отговори по прилагането на наредбата за структурата и организацията на работната заплата - 12
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-31

 Добавката за клас за времето преди 01.07.2007 г. не може да се намалява
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

 Изчисляване на обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

 Отпускът за приемен изпит се заплаща веднъж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-29

 Изчисляване на възнаграждението за платен годишен отпуск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-29

 Поне четири заплати трябва да е обезщетението за прекратен трудов договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Сотиров
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-29

 Възможно е нееднократно преизчисляване на възнаграждението за платен отпуск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-29

 Заплащане за работа на официален празничен ден и за положен извънреден труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

 Допълнително трудово възнаграждение за постигнати високи резултати от труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цвета Попова
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

 Включване на времето на кадрова военна служба при определянето на правото и размера на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Смела Нинева
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

 Заплащане на труда при работа в събота и неделя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Средкова
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

 По 20 лева на ден се плащат на командирования
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-30

 Преизчисляване на възнаграждението за платен отпуск въз основа на изплатени годишни бонуси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-30

 Заплата се плаща поне веднъж месечно
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-30

 Някои по-важни оценки и изводи от извършените проверки в предприятията за производство на целулоза, полуцелулоза, хартии, картони и изделия от хартия и картон, свързани с безопасността на работното оборудване и хигиената на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Добрева
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

 Заплащане на извънредния труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

 Парите по клинични пътеки влизат в дохода за отпуск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

 Допълнителното трудово възнаграждение за труд е допълнително възнаграждение с постоянен характер, по смисъла на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Смела Нинева
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

 До една заплата за вреда по небрежност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

 Въпроси и отговори по прилагането на наредбата за структурата и организацията на работната заплата – 8
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

 Въпроси и отговори по прилагането на наредбата за структурата и организацията на работната заплата – 7
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

 Въпроси и отговори по прилагането на наредбата за структурата и организацията на работната заплата – 11
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

 Въпроси и отговори по прилагането на наредбата за структурата и организацията на работната заплата – 9
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

 Промени в Наредбата за структурата и организацията на работната заплата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

 Промяна на процента на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

 Заварените случаи при определянето на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит за работещите по служебно и трудово правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Смела Нинева
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

 Въпроси и отговори по прилагането на наредбата за структурата и организацията на работната заплата – 10
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

 Промени в Наредбата за структурата и организацията на работната заплата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-01

 Как се заплаща работата на официален празник и извънредният труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-01

 Работодателят следва да определи коледната премия въз основа на обективни критерии
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-28

 Допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит може да се търси и по съдебен ред
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-28

 Допълнително възнаграждение за стаж и опит не се начислява за периоди на ползван платен отпуск и поради временна неработоспособност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-28

 Сходни длъжности, работи и професии по Наредбата за структурата и организацията на работната заплата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цвета Попова
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-28

 Изменения и допълнения в наредбата за структурата и организацията на работната заплата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30

 Допълнителното трудово възнаграждение за работа през нощта може да е с постоянен характер
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30

 Заплащане и стаж при стачка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30

 Отново за допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цвета Попова
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30

 Въпроси и отговори по прилагането на наредбата за структурата и организацията на работната заплата – 1
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

 Трудовият стаж като основание за увеличаване на допълнителното трудово възнаграждение “за придобит трудов стаж и професионален опит”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

 Въпроси и отговори по прилагането на наредбата за структурата и организацията на работната заплата – 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

 Въпроси и отговори по прилагането на наредбата за структурата и организацията на работната заплата – 3
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

 Въпроси и отговори по прилагането на наредбата за структурата и организацията на работната заплата – 6
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

 “Класове” се начисляват след една година стаж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

 Въпроси и отговори по прилагането на наредбата за структурата и организацията на работната заплата – 4
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

 Въпроси и отговори по прилагането на наредбата за структурата и организацията на работната заплата – 5
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

 Нов фокус върху индивидуалните заплати на служителите в администрацията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

 По някои въпроси на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

 Нормативни основания за определяне, договаряне и изплащане на трудовите възнаграждения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

 Необходимост и предназначение на наредбата за структурата и организацията на работната заплата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Гълъб Донев
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

 Нови нормативни решения относно допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

 Допълнително трудово възнаграждение за образователна и научна степен
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Гълъб Донев
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

 Допълнителни трудови възнаграждения със задължителен характер, полагащи се по Кодекса на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

 Допълнителни трудови възнаграждения, които могат да се договарят или предоставят от предприятието
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

 Обезщетения, дължими по Кодекса на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

 Възнаграждение при ползване на платен отпуск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

 Социалните придобивки в предприятието - инструмент за подобряване качеството на труда и живота
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

 Заплащане на труда при някои особени случаи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

 Допълнителни трудови възнаграждения със задължителен характер, определени с Наредбата за структурата и организацията на работната заплата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Гълъб Донев
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

 Основна работна заплата. Системи за определяне на трудовото възнаграждение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

 Политиката по доходите през 2007 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теменужка Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-29

 Наредбата за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества с над 50 на сто държавно или общинско участие през 2007 г. ­ Коментар
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теменужка Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-29

 Актуални въпроси по прилагането на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-29

 Признаване на трудов стаж по специалността за заетите в сферата на образованието
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Шишкова
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-01

 За извънреден труд в събота се плаща допълнително
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-01

 Заплащане на труда на назначените по ПМС № 66 от 1996 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-01

 Допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-27

 Основни заплати за персонала в читалищата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-27

 Ведомството решава как да се плаща заплатата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-27

 Допълнително трудово възнаграждение и увеличено заплащане за положен нощен труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димо Ламбринов
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-30

 Относно текста на § 1 от Заключителните разпоредби на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-30

 Заплащане на положен извънреден труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димо Ламбринов
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-27

 Удръжки върху социалните разходи за поевтиняване на храненето
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-27

 Новата Наредба за структурата и организацията на работната заплата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Гълъб Донев
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-27

 Коментар по Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя - Финансиране на фонда “Гарантирани вземания” – 2007 г
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-23

 Коментар по Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя - Разходване и управление на средствата по фонда “Гарантирани вземания” – 2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-23

 Коментар по Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя - Самостоятелност на фонд “гарантирани вземания на работниците и служителите” – 2007 г
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-23

Показани от 201 до 300 (стр. 3 от 5)
<<първа <предишна  1  2 3 4  5  следваща> последна>>

Общо: 433 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА