Постановление № 75 на МС oт 6.04.2007 г. за прилагане на членове 43 - 52, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 68 и 74 от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 г. за установяване на система на Общността за митнически освобождавания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-04
ДВ, бр. 32 от 17.04.2007 г., ДВ, бр. 53 от 10.6.2008 г., ДВ, бр. 5 от 19.1.2010 г., ДВ, бр. 27 от 9.4.2010 г., ДВ, бр. 62 от 12.7.2013 г., ДВ, бр. 39 от 28.4.2020 г., ДВ, бр. 77 от 1.9.2020 г., ДВ, бр. 103 от 4.12.2020 г., ДВ, бр. 60 от 20.7.2021 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.