Постановление № 129 на МС от 11.07.2000 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт, които се осигуряват от държавния бюджет и от бюджетите на общините (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-22
ДВ, бр. 28 от 4.04.2006 г., ДВ, бр. 13 от 17.2.2009 г., ДВ, бр. 62 от 12.7.2013 г., ДВ, бр. 62 от 27.7.2018 г., ДВ, бр. 26 от 22.3.2020 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.